งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 : เป็นสมัยหัวเลี้ยวหัวต่อจากสมัยก่อน ประวัติศาสตร์ถึงสมัยประวัติศาสตร์ : การกำเนิดอาณาจักรยามาโตะ จากจดหมาย เหตุจีนและญี่ปุ่น จดหมายเหตุจีนได้แก่ เว่ยจิ ซ่งซูย์ และจดหมายเหตุญี่ปุ่นได้แก่ โคชิกิและนิฮองโชกิ : การปกครองแบ่งออกเป็นประชาคมกลุ่มเล็กๆ 7,000 ถึง 10,000 หลังคาเรือน มีชนชั้นหัวหน้าปกครอง : จดหมายเหตุซ่งซูย์ ( ค. ศ. 420-70) กล่าวถึง ตระกูลยามาโตะรวมประชาคมเข้าไว้ในอำนาจเมื่อ ราวศตวรรษที่ 5 : กำเนิดอาณาจักรยามาโตะ ปกครองโดย จักรพรรดิ สมัยโคะฟุน

47 ลักษณะทางสังคมของอาณาจักรยามา โตะ : หลักฐานทางโบราณคดีมีสุสาน และ เครื่องประดับสุสาน : สุสาน มีลักษณะเป็นสุสานเนินดิน มีคูน้ำ ล้อมรอบ และสุสานก่อด้วยหิน มีระเบียง ทางเดินนำสู่คูหา สุสานที่ใหญ่โตมีชื่อเสียงคือ สุสานจักรพรรดิโอชิน ( ครองราชย์ ค. ศ. 346- 395) วัดความยาวได้ 419 เมตร สูง 35.8 เมตร รวมคู น้ำล้อมรอบจะมีความยาวถึง 500 เมตร สุสาน จักรพรรดินินโตกุ ( ครองราชย์ ค. ศ. 395-427) วัดความยาวได้ 486 เมตร วัดรอบบริเวณรวมคู สามชั้นวัดได้ถึง 1,000 เมตร : เครื่องประดับภายในสุสาน มีคันฉ่อง สำริด หินโค้งมะกะตะมะ เครื่องประดับภายใต้ อิทธิพลจากเกาหลี เช่นมงกุฎทอง ต่างหูทอง เครื่องประดับม้า : ตุ๊กตาฮานิวะ อิทธิพลจากจีน หรือ เกาหลี

48 สมัยยายอยและโคะฟุนเป็นช่วงเวลาที่ อิทธิพลจากจีนและเกาหลีแพร่เข้ามามีบทบาทใน ชีวิตประจำวันและงานพิธีกรรมของชาวพื้นเมือง นับเป็นก้าวใหม่ของความเจริญทางอารยธรรม และเทคโนโลยี และยังเพิ่มความหรูหราให้แก่ วัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองด้วย อย่างไรก็ตาม สิ่ง เหล่านี้ก็ไม่อาจต้านทานกระแสธารแห่งวัฒนธรรม รุ่นใหม่พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่สูงกว่าที่พุทธ ศาสนานำเข้ามา รวมถึงการรับรู้ภาษาเขียนและ การพัฒนาของอาณาจักรยามาโตะ ( เกียวโต นา ระ และโอซากา ) ให้กลายเป็นศูนย์กลางแห่ง อำนาจที่โดดเด่นขึ้นมา และเป็นตัวแปรที่กดดันให้ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยหัวเลี้ยวหัวต่อ แห่งประวัติศาสตร์ปิดฉากลงเหลือไว้แต่เพียง มรดกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ สรุป


ดาวน์โหลด ppt

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google