งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Giardia duodenalis (lamblia)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Giardia duodenalis (lamblia)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Giardia duodenalis (lamblia)

2 Giardia duodenalis ( lamblia )
lamblia = intestinalis การแพร่กระจาย ( Distribution ) พบได้ทั่วโลก พบมากในเด็ก และถือเป็น โรค Zoonotic คือสามารถติดต่อจาก สัตว์มาสู่คนได้

3 - เคลื่อนไหวคล้ายใบไม้ร่วง - Bilaterally symmetrical - ขนาด 8-16 um
1. รูปร่าง (Morphology) - เคลื่อนไหวคล้ายใบไม้ร่วง - Bilaterally symmetrical - ขนาด 8-16 um - 4 pairs of flagella

4 2. Cyst - มี 4 nuclei - ขนาด um

5 Mode of infection กิน infective stage ได้แก่ cyst วงชีวิต ( Life cycle ) Reproduction Binary fission

6 Cyst (excyst in duodenum) 2 Trophozoites
attach in the large intestine encyst 2 nuclei 4 nuclei cyst passed out with feces

7

8 อาการทางคลินิก ส่วนใหญ่พบว่าไม่มีอาการ
ในรายที่รุนแรง พบว่า มีอาการท้องเสีย ( diarrhoea ) , ปวดท้อง และ เบื่ออาหาร คนไข้จะเกิดอาการขาดวิตามิน A และ ไม่สามารถดูดซึมไขมันได้

9 ตรวจหาปรสิตจากอุจจาระ ( stool examination )
การตรวจวินิจฉัย ( Diagnosis ) ตรวจหาปรสิตจากอุจจาระ ( stool examination ) พบว่าคนไข้จะมีไขมันในอุจจาระมาก ( Steatorrheic stool )

10 การรักษา (Treatment) ยากลุ่ม Flagyl ใช้ Furazolidone ( mide side effect ) ถือเป็น drug of choice for children

11 การป้องกันและควบคุม ป้องกันการ contamination ของเชื้อ
(Prevention and Control) ป้องกันการ contamination ของเชื้อ พบว่าปัจจุบันพวก Homosexual กำลังมีปัญหากับโรคนี้มาก

12


ดาวน์โหลด ppt Giardia duodenalis (lamblia)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google