งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

lamblia = intestinalis Giardia duodenalis ( lamblia ) การแพร่กระจาย ( Distribution ) พบได้ทั่วโลก พบมากใน เด็ก และถือเป็น โรค Zoonotic คือสามารถ ติดต่อจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "lamblia = intestinalis Giardia duodenalis ( lamblia ) การแพร่กระจาย ( Distribution ) พบได้ทั่วโลก พบมากใน เด็ก และถือเป็น โรค Zoonotic คือสามารถ ติดต่อจาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 lamblia = intestinalis Giardia duodenalis ( lamblia ) การแพร่กระจาย ( Distribution ) พบได้ทั่วโลก พบมากใน เด็ก และถือเป็น โรค Zoonotic คือสามารถ ติดต่อจาก สัตว์มาสู่คนได้

3 - เคลื่อนไหวคล้าย ใบไม้ร่วง - Bilaterally symmetrical - ขนาด 8-16 um - 4 pairs of flagella 1. รูปร่าง (Morphology)

4 - มี 4 nuclei - ขนาด 8 - 13 um 2. Cyst

5 Mode of infection กิน infective stage ได้แก่ cyst วงชีวิต ( Life cycle ) Reproduction Binary fission

6 Cyst (excyst in duodenum) 2 Trophozoites attach in the large intestine encyst 2 nuclei 4 nuclei cyst passed out with feces

7

8 อาการทางคลินิก ส่วนใหญ่พบว่าไม่มีอาการ ในรายที่รุนแรง พบว่า มีอาการท้องเสีย ( diarrhoea ), ปวดท้อง และ เบื่ออาหาร คนไข้จะเกิดอาการขาดวิตามิน A และ ไม่สามารถดูดซึมไขมันได้

9 ตรวจหาปรสิตจาก อุจจาระ ( stool examination ) พบว่าคนไข้จะมีไขมันใน อุจจาระมาก ( Steatorrheic stool ) การตรวจวินิจฉัย ( Diagnosis )

10 ยากลุ่ม Flagyl ใช้ Furazolidone ( mide side effect ) ถือเป็น drug of choice for children การรักษา (Treatment)

11 ป้องกันการ contamination ของเชื้อ พบว่าปัจจุบันพวก Homosexual กำลังมีปัญหา กับโรคนี้มาก การป้องกันและควบคุม (Prevention and Control)

12


ดาวน์โหลด ppt lamblia = intestinalis Giardia duodenalis ( lamblia ) การแพร่กระจาย ( Distribution ) พบได้ทั่วโลก พบมากใน เด็ก และถือเป็น โรค Zoonotic คือสามารถ ติดต่อจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google