งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. Trypanosoma gambiense - Chronic sleeping sickness (West Africa) Vector คือ 2. Trypanosoma rhodesiense Tsetse fly - Acute sleeping sickness (Glossina.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. Trypanosoma gambiense - Chronic sleeping sickness (West Africa) Vector คือ 2. Trypanosoma rhodesiense Tsetse fly - Acute sleeping sickness (Glossina."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. Trypanosoma gambiense - Chronic sleeping sickness (West Africa) Vector คือ 2. Trypanosoma rhodesiense Tsetse fly - Acute sleeping sickness (Glossina sp.) (East Africa) Human Trypanosome s

3 3. Trypanosoma cruzi - Chaga’s disease (Central & South America) Vector คือ 4. Trypanosoma rangeli Triatomid bug - non-pathogenic (South America)

4 1. Trypanosoma burcei - horse, sheep, pig, dog (africa) 2. Trypanosoma congolense Vector คือ - cattle, horse, sheep, Glossina sp. goat, dog, pig (East Africa) Animal Trypanosomes

5 3. Trypanosoma suis Vector คือ Glossina sp. - pig ( ไม่มีรายงานการ distribution แน่นอน ) 4. Trypanosoma lewisi Vector คือ rat flea - rat, roden

6 5. Trypanosoma evansi - horse, goat, pig, dog, buffalo, elephant (widespread) 6. Trypanosoma equinum Vector - horse คือ Tabanus (Central & South America) 7. Trypanosoma equiperdum - venereal disease of horse (Asia, North & South Africa, Southeastern Euroup)

7 ทำให้เกิดโรค Chornic african sleeping sickness Trypanosoma rhodesiense - ทำให้เกิดโรค Acute african sleeping sickness Trypanosoma gambiense

8 - แถว Africa - ในคนเป็น Trypanosoma form แต่สามารถ พบว่ามีรูปร่างหลายแบบ ได้ ( มีลักษณะเป็น Polymorphic form ) การแพร่กระจาย (Distribution) Morphology

9 Slender form Stumpy form Intermedi ate form

10 เรียกว่า Metacyclic form เป็นระยะที่มีรูปร่างแบบ เดียวกับ Trypanosoma form แต่ขนาดเล็กกว่า Infective stage

11 Trypomastigote stage ในเลือด ( มีการแบ่งตัวแบบ Binary fission) คน กลับเข้าสู่คน แมลงกัด Glossina sp. แมลงมีเชื้อปรสิต กัดคน Metacyclic form ที่ salivary gland (Binary fission) Migrate ไปที่ Midgut Epimastigote form วงชีวิต (Life cycle)

12 -Vector คือ แมลง Glossina sp. ( Tsetse fly ) พบเชื้อ ปรสิตที่เป็น Infective stage อยู่บริเวณต่อม น้ำลาย ( Salivary gland ) -Trypanosoma form (Trypomastigote stage) ในเลือดคน มีการ แบ่งตัว แบบ Binary fission

13 แมลงพาหะที่มีเชื้อปรสิต กัดคน แล้วปล่อยปรสิต ระยะ Metacyclic form ให้คน การติดต่อ ( Mode of Infection )

14 Rhodesiense Trypanosome ก่อให้เกิด อาการเฉียบพลัน โรคจะ รุนแรงทำให้ผู้ป่วย เสียชีวิตภายในไม่กี่สัปดาห์ ได้ - อาการของผู้ป่วยสามารถ พบเป็น 2 ระยะ อาการของโรค อาการของโรค

15 1. ระยะเริ่มต้น ผู้ป่วยมีอาการ ไข้ อิดโรย ต่อมน้ำ เหลืองบวมโต (Winterbottom’s sign - ต่อมน้ำเหลืองหลังคอบวม ) 2. ระยะที่เชื้อเข้าสุ่ระบบประสาท เนื้อเยื่อในสมอง จะถูกทำลาย ผู้ป่วยจะมี อาการทรุดลง และเสีย ชีวิตในที่สุด

16 1. ตรวจหาเชื้อจาก Blood smear 2. ตรวจหาเชื้อจาก Lymph node juice 3. ตรวจหาเชื้อจาก CSF (Central spinal fluid) การตรวจวินิจฉัย (Diagnosis)

17 - ระยะแรก ผู้ป่วยที่ปรสิตยัง อยู่ในกระแส เลือด ใช้ยา Suramin - ระยะที่ปรสิตเข้าสู่ระบบ ประสาทส่วน กลาง ใช้ยา Suramin และ Melasoprol ( มีส่วนประกอบของ Asenic compound) ต้อง อยู่ในการดูแลของแพทย์ อย่างใกล้ชิด การรักษา (Treatment)

18 1. ป้องกันแมลงพาหะ กัด 2. ทำลายแหล่งที่อยู่ อาศัยของ แมลงพาหะ การป้องกันและควบคุม (Prevention and Control)

19 ทำให้เกิดโรค Chaga’s disease ( American trypanosomiasis ) แถวทวีปอเมริกา ( อเมริกากลาง และ อเมริกาใต้ ) การแพร่กระจาย (Distribution)

20 ในคนเป็น Trypanosoma form รูปร่างมี ลักษณะเป็น C shape หรือ S shape - ไม่พบว่ามีการแบ่งตัวในระยะ Trypomastigote - ไม่มี Polymorphic form ( เรียกว่า Monomorphic trypanosome) Morphology

21 คือ Metacyclic form เช่นเดียวกับ Trypanosoma gambiense และ Trypanosoma rhodesiense Infective stage

22 ติดต่อได้ทั้งคน และสัตว์ - แมลงพาหะที่สำคัญ มวนดูดเลือด (assassin bug ) ได้แก่ มวนที่อยู่ใน Fammly Reduviidae ตัวอย่าง คือ triatomid bug หรือ kissing bug วงชีวิต (Life cycle)

23 Trypomastigote ( C shape) No Binary fission ในคน Infect Cardiac muscle (Amastigote มี Binary fission ) แมลงกัด Metacyclic ออกไปกับ Feces แมลง ใน แมลง Mid gut (Trypomastigote) Hind gut (Epimastigote ) ไม่มี Binary fission มี Binary fission

24 แมลงพาหะปล่อย ปรสิตระยะ Metacyclic form มากับ อุจจาระ ในขณะ ที่กัดคน เมื่อคนเกาแผล บริเวณที่ถูก แมลงกัด ปรสิตจะเข้าไป ทางแผล การติดต่อ ( Mode of Infection )

25 - ปรสิตอาจไชเข้าทาง เนื้อเยื่อปาก หรือตาได้ ถ้าแมลงกัด คนบริเวณ ใกล้ปากหรือตา - มีรายงานการติดต่อ ผ่านทางน้ำนม แม่สู่ทารก ผ่านทางรก การให้เลือด และการร่วมเพศ

26 ผู้ป่วยที่มีอาการอักเสบที่ตา เปลือกตาบวม เรียกอาการ Romana’s sign - พบมีอาการบวมของต่อม น้ำเหลือง - ปรสิตเข้าสู่ระบบประสาท ทำให้เกิดอาการ ทางประสาท ตื่นเต้น กระวนกระวาย เข้าสู่ ระบบส่วนกลางทำให้ เสียชีวิตได้ อาการของโรค

27 - ผู้ป่วยมักแสดงอาการไม่ ชัดเจน การตรวจ วินิจฉัยจำเป็นต้องใช้ข้อมูล ทางระบาดวิทยา ร่วมกับ 1. การตรวจปรสิตจาก Blood smear 2. การตรวจทาง Immunology 3. การตรวจโดยวิธี Xenodiagnosis ( การใช้ แมลงดูดเลือดผู้ป่วย แล้ว ตรวจหาปรสิตในแมลง ) การตรวจวินิจฉัย (Diagnosis)

28 - ปัจจุบันใช้ยา Nifurtimox หรือ Benzidazole 1. ป้องกันแมลงพาหะกัด 2. ทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของ แมลงพาหะ การรักษา (Treatment) การป้องกันและควบคุม (Prevention and Control)

29 Afican trypanosome American trypanosome (Salivaria) (Stercoraria) 1. Trypanosoma gambiense 1. Trypanosoma cruzi 2. Trypanosoma rhodesiense 2. Trypanosoma rangeli 3. Trypanosoma brucei มี Polymorphic form ไม่มี Polymorphic form ตารางเปรียบเทียบ African trypanosome และ American trypanosome

30 Vector Tsetse fly (Glossina sp.) Vector Triatomid bug Mode of infection Mode of infection Anterior station แมลงกัด ปรสิต ผ่าน Posterior station ปากเข้าสู่คน (Inoculation) แมลง ถ่ายอุจจาระ ปรสิตไชเข้า ทางแผลของคน (Contamination) Trypomastigote stage มี Binary fission Trypomastigote stage ไม่มี Binary fission

31


ดาวน์โหลด ppt 1. Trypanosoma gambiense - Chronic sleeping sickness (West Africa) Vector คือ 2. Trypanosoma rhodesiense Tsetse fly - Acute sleeping sickness (Glossina.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google