งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พยาธิตัวกลมในระบบหมุนเวียนเลือด น้ำเหลืองและเนื้อเยื่อ (The blood and tissue dwelling nematodes)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พยาธิตัวกลมในระบบหมุนเวียนเลือด น้ำเหลืองและเนื้อเยื่อ (The blood and tissue dwelling nematodes)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พยาธิตัวกลมในระบบหมุนเวียนเลือด น้ำเหลืองและเนื้อเยื่อ (The blood and tissue dwelling nematodes)

2 Class Nematoda Subclass Phasmida Order Spirurida Superfamily Filarioidea - ปรสิตใน Superfamily นี้ มี มากกว่า 100 ชนิด แต่ที่ติดต่อสู่คน มีประมาณ 10 ชนิด

3 ลักษณะทั่วๆไป 1. ลักษณะยาวคล้ายเส้นด้าย (Thread like) 2. พยาธิตัวแก่ อาศัย ในระบบ น้ำเหลือง เนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง และช่องว่างใน ร่างกายของโฮสต์ 3. ตัวอ่อน เรียก Microfilaria

4 4. ต้องการโฮสต์ 2 ชนิด Intermediate host ( I.H. ) = แมลงดูดเลือด Definitive host ( D.H. ) = สัตว์มีกระดูกสัน - หลังชนิดต่างๆ 5. เป็นปรสิตของสัตว์มีกระดูก สันหลัง ( Vertebrate animal ) ( Amphibians Mammals )

5 พยาธิ Filaria ที่เป็นปรสิตในคน ได้แก่ 1. Brugia malayi พบ ในประเทศไทย 2. Wuchereria bancrofti 3. Brugia timori 4. Loa loa 5. Onchocerca volvulus 6. Dipetalonema perstans 7. Dipetalonema streptocerca 8. Mansonella ozzardi

6 พยาธิ Filaria ที่เป็นปรสิต ในสัตว์ ได้แก่ Dirofilaria spp. หมายถึง โรค Filaria ซึ่งเกิด บริเวณท่อน้ำเหลือง พยาธิที่ทำให้เกิดโรค คือ Brugia malayi Wuchereria bancrofti

7 การแพร่กระจาย (Distribution) - ในประเทศไทย Brugia malayi พบ บริเวณภาคใต้ Wuchereria bancrofti พบบริเวณภาค ตะวันตก

8 วงชีวิต (Life cycle) - วงชีวิตเป็นแบบเดียวกัน - ตัวแก่ อยู่ในต่อมน้ำเหลือง - ตัวอ่อนเรียกว่า Microfilaria ตรวจพบได้ใน กระแสเลือดของผู้ป่วย สามารถจำแนกชนิดได้จาก ลักษณะของ Microfilaria

9 ระยะที่ 4 พยาธิตัวแก่ ( ระยะที่ 5) ในต่อมน้ำเหลือง ผสมพันธุ์ ตัวอ่อน ระยะ microfilaria คน ใน กระแสเลือด ระยะที่ 3 (Infective stage) ยุง ยุงกัดผู้ป่วย ระยะที่ 2 ระยะที่ 1

10 รูปร่างตัวอ่อน Microfilaria

11 เปรียบเทียบลักษณะ Microfilaria จาก ฟิล์ม เลือด (Giemsa’s stain) ของ Brugia malayi และ Wuchereria bancrofti ลักษณะของ microfilaria Brugia malayi Wuchereria bancrofti 1. ขนาด 177 – 230 um 244 – 296 um 2. Sheath มี มี 3. ช่องว่างส่วนหัว ยาว 2 เท่าของความ กว้าง ยาว = กว้าง (Cephalic space) 4. Nucleus Overlap แยก 5. Terminal nucleus 2 อัน ไม่มี

12 Microfilaria จาก คน กระเพาะยุง เจาะผนังกระเพาะ ออกมา ในช่องว่างลำตัว Infective stage อยู่ที่ Proboscis เดินทางไปที่ส่วนอก (Metamorphosis) ยุงไปกัดคน การ เจริญเติบโต ในยุง

13 Infective stage จาก ยุง เดินทางไปท่อทางเดินน้ำเหลือง ต่อมน้ำเหลือง เจริญเป็นตัวแก่ ออกลูกเป็น Microfilaria Microfilaria เดินทางไปที่กระแส เลือด การเจริญในคน

14 เป็นการปรากฏตัวของระยะ microfilaria ในกระแสเลือด 1. Periodic type คือ ชนิดที่ปรากฏตัวใน ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น 1.1 Nocturnal periodic type 1.2 Diurnal periodic type การปรากฏตัวของเชื้อ (Periodicity)

15 2. Subperiodic type คือ ชนิดที่ปรากฏตัวได้ ตลอดเวลา แต่จะพบมาก ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 2.1 Nocturnal subperiodic type 2.2Diurnal subperiodic type

16 - ผู้ป่วยจะเกิดพยาธิ สภาพบริเวณ ต่อมน้ำเหลือง และท่อ ทางเดินน้ำเหลือง - มีอาการบวมแดงของ ผิวหนัง - มีไข้ อุณหภูมิ ประมาณ 38 – 40 o C - หนาวสั่น (Filaria fever) พยาธิสภาพ (Pathology)

17 - การอักเสบเกิดเนื่องจาก 1. เกิดการระคายเคือง - พยาธิตาย สลายตัวให้ สารพิษ - ติดเชื้อ bacteria 2. เกิดการอุดตันของระบบ น้ำเหลือง - เกิดจากพยาธิโดยตรง - ผนังท่อน้ำเหลืองหนา - เกิดพังพืด

18 1. พบเชื้อในกระแสเลือด ยังไม่ปรากฏอาการ 2. เริ่มมีอาการ 3. มีอาการบวมโตของอวัยวะต่างๆ อาการ (Sign and Symptom)

19 การตรวจวินิจฉัย (Diagnosis) 1. ตรวจหาระยะตัวอ่อน Microfilaria ใน กระแสเลือด 2. ตรวจทางอิมมูนวิทยา การรักษา (Treatment) - ใช้ยา Diethycabamazine citrate (DEC)

20 การควบคุมและป้องกัน (Control and Prevention) 1. ป้องกันยุงพาหะกัด Brugia malayi พบว่ายุง ที่เป็นพาหะ คือ Mansonia sp. Anopheles sp. Wuchereria bancrofti พบว่ายุงพาหะ คือ Aedes sp. Culex sp.

21 2. ทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ยุง 3. ให้ความรู้แก่ ประชาชน 4. รักษาผู้ป่วยให้หาย เพื่อกำจัดวงชีวิตของ ปรสิต

22 Microfilaria of Wuchereria bancrofti (Sun, 1988)

23 Microfilaria of Wuchereria bancrofti (Radomyos et al., 1997)

24 Bancroftian filariasis (Radomyos et al., 1997)

25 Elephantiasis(Bancroftian filariasis) ( Sun, 1988)

26 Microfilaria of Brugia malayi (Sun, 1988)

27 Microfilaria of Brugia malayi (Radomyos et al., 1997)

28

29 - ทำให้เกิดโรค Onchocerciasis หรือ River Blindness - ตัวแก่ อยู่ใน dermis subcutaneous tissue - Vector คือ แมลง Genus Simulium - Microfilaria : ใน skin, eye และ lymph nodes : unsheath

30 การแพร่กระจาย (Distribution) - แถว Africa อาการ (Sign and Symptom) - เกิดจาก microfilaria - เป็นแผลที่ผิวหนัง - เกิด Hypo- Hyper Pigmentation - มีอาการบวมน้ำ (Oedema) - ที่ตาจะเกิด Keratitis, Uveitis, Chorioretinitis

31 การตรวจวินิจฉัย (Diagnosis) 1. ทำ skin snips ดู microfilaria 2. Biopsy Nodulectomy Identify adult worms 3. Serology test

32 การรักษา (Treatment) 1. กำจัด microfilaria ใช้ยา Diethycabamazine citrate (DEC) Ivermectin 2. กำจัดตัวแก่ ใช้ยา Suramin

33

34 Onchocercal dermatitis (Sun,1988)

35 Onchocerciasis (Sun,1988)

36 Nodulectomy Onchocercoma (Sun,1988)

37 - ทำให้เกิดโรค Loiasis - ตัวแก่ อยู่ใน subcutaneous tissues บางครั้งพบที่ Conjunctiva - Vector คือ แมลง Genus Chrysops (Tabanid flies = เหลือบ ) - Microfilaria : ใน Blood : มี sheath

38 การแพร่กระจาย (Distribution) - แถว Central และ West Africa อาการ (Sign and Symptom) - บวม บริเวณ Subcutaneous เรียก Calabar swelling - Hypersensitivity - บางรายเกิด Meningoencephalitis

39 การตรวจวินิจฉัย (Diagnosis) 1. Blood smear ตรวจหา microfilaria 2. Serology test การรักษา (Treatment) ใช้ยา Diethycabamazine citrate (DEC) ทำ Surgical removal

40 Microfilaria ของ Loa loa (Sun,1988)

41 Microfilaria ของ Loa loa เห็น sheath (Sun,1988)

42 Adult worm ของ Loa loa ใน conjunctiva (Sun,1988)

43 Calabar swelling (Sun,1988)

44 - ตัวแก่ อยู่ใน Peritoneal และ Thoracic cavities - Vector คือ แมลง Genus Culicoides - Microfilaria : ใน Blood : unsheathed

45 การแพร่กระจาย (Distribution) -Tropical Africa -Central และ South America อาการ (Sign and Symptom) - Allergic signs

46 การตรวจวินิจฉัย (Diagnosis) - Blood smear การรักษา (Treatment) ใช้ยา Diethycabamazine citrate (DEC)

47 Microfilaria of M. perstans in blood film (Sun,1988)

48 - ตัวแก่ อยู่ใน Dermis - Vector คือ แมลง Genus Culicoides - Microfilaria : ใน Skin : unsheathed

49 การแพร่กระจาย (Distribution) - Central และ West Africa อาการ (Sign and Symptom) - Hypopigmented

50 การตรวจวินิจฉัย (Diagnosis) - Skin snips การรักษา (Treatment) ใช้ยา Diethycabamazine citrate (DEC)

51 Microfilaria of M. streptocerca in the dermis (Sun,1988)

52 - ตัวแก่ อยู่ใน Peritoneal cavity - Vector คือ แมลง Genus Culicoides Genus Simulium - Microfilaria : ใน Blood อาจพบใน Skin : unsheathed

53 การแพร่กระจาย (Distribution) -Central และ South America อาการ (Sign and Symptom) -Non – specific - ปวดหัว เจ็บตามข้อ

54 การตรวจวินิจฉัย (Diagnosis) - Blood smear การรักษา (Treatment) ใช้ยา Diethycabamazine citrate (DEC)

55 Microfilaria of M. ozzardi (Sun,1988)

56 Dirofilaria immitis - Dog heart worm - Adult อยู่ใน Heart, Pulmonary vessels - Microfilaria ใน เลือด

57

58 Dirofilaria immitis จากเลือดสุนัข (Sun,1988)

59 Adult worm ของ Dirofilaria sp. ในหัวใจสุนัข (Sun,1988)

60 Ocular dirofilariasis (Sun,1988)

61 Dirofilaria repens - เกิด Ocular, Subcutaneous ใน คน - Adults ใน Subcutaneous tissues - Microfilaria ใน เลือด Dirofilaria magnilarvatum - พบใน ลิง - Adult ใน Subcutaneous tissues - Microfilariae ใน เลือด

62

63 (Sun, 1988)

64 จิตรา ไวคกุล และคณะ 2536 ปรสิต หนอนพยาธิ ภาควิชาปาราสิต หนอนพยาธิ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ หน้า 3-27 ประยงค์ ระดมยศ, อัญชลี ตั้งตรงจิตร, พลรัตน์ วิไลรัตน์, ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ และแทน จงศุภชัย สิทธิ์ 2538 Atlas of Medical Parasitology with 456 colour illustration 2 nd edition กรุงเทพฯ หน้า 89 - 94 นิมิตร มรกต 2539 ปรสิตวิทยาทาง การแพทย์ โปรโตซัวและหนอน พยาธิคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน้า 159 - 264

65 วิฑูรย์ ไวยนันท์และพีรพรรณ ตันอารีย์ 2535 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ หน้า 200 - 281 Ash,L.R. and Orihel, T.C. 1984. Atlas of Human Parasitology. 2 nd Edition American Society of Clinical Parthologists Press, Chicago. 212 pages. Beaver, P.C.; Jung, R.C. and Cupp, E.W. 1984. Clinical Parasitology. Lea & Febiger. Philadelphia. Mak, J.W. 1983. Filariasis. Bulletin No. 19 from the Institute for Medical Research Malaysia. 108 pages,

66


ดาวน์โหลด ppt พยาธิตัวกลมในระบบหมุนเวียนเลือด น้ำเหลืองและเนื้อเยื่อ (The blood and tissue dwelling nematodes)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google