งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Gingivitis = โรคเหงือกอักเสบ Vitamin C deficiency.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Gingivitis = โรคเหงือกอักเสบ Vitamin C deficiency."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Gingivitis = โรคเหงือกอักเสบ Vitamin C deficiency

2 Opthalmia ( โรคเยื่อตาขาวอักเสบ ) -Riboflavin เป็น Coenzyme ในปฏิกิริยา Oxidation ของ เซลล์

3 Riboflavin deficiency - ผิวหนังอักเสบ - ผลการรักษาโดยให้ riboflavin ติดต่อ 1 สัปดาห์ - ผลการรักษาด้วย riboflavin 2 สัปดาห์ - อัมพาต Leg paralysis

4 Rough hair coat and weakness on the legs Polyneuritis symptoms Head retraction (Opisthotonus) Decrease growth rate T H I A M I N E ขาด โรคเหน็บชา กล้ามเนื้อ - เส้นประสาทเสื่อม

5 ขาด Thiamine

6 Niacin deficiency (Vit. G) - โรคผิวหนังที่มือและคอ มีลักษณะคล้ายรอยไหม้ จ้ำสีม่วง ผิวหนังอักเสบ - ในไก่ จะมีการเจริญเติบโตช้าลง ระบบประสาทผิดปกติ * Niacin เป็น Coenzyme ใน Oxidation reaction ของเซลล์

7 Pantothenic deficiency -Achromotrichia ( ขนหงอก )

8 Folic acid deficiency - โลหิตจาง ท้องเสีย เบื่ออาหาร * Folic acid มีผลต่อการแบ่งเซลล์

9 ขาด Calcium – โรค Rickets ( โรคกระดูกอ่อน ) * แคลเซียมเป็นองค์ประกอบของกระดูก

10 การขาดฟอสฟอรัส เกิดภาวะกระดูกพรุน (Osteomalacia) * ฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบของกระดูก

11 เปรียบเทียบแกะกลุ่มควบคุมและกลุ่มขาดทองแดง - ลดการสร้างฮีโมโกลบิน (Hemoglobin formation)

12 ซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบของ methionine และ cystine มีผลต่อ การงอกและพัฒนาของขน

13 สัตว์ที่ขาดธาตุไอโอดีน ทำให้เป็นคอหอยพอก (Goitor) ไอโอดีนเป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์ Triiodothyroxine -T3 Thyroxine -T4

14 อาการของสัตว์ที่ขาดแมงกานีส ทำให้กระดูกงอ ข้อเข่าอ่อน

15 เปรียบเทียบโคกลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ขาดฟลูออไรด์ พบอาการฟันผุ และโครงสร้างฟันไม่แข็งแรง

16 สที่ 1 สะสาง หมายถึง การสำรวจของสิ่งของต่างๆ และแยกของที่ต้องการใช้ และไม่ต้องการใช้ออกจาก กัน และขจัดของที่ไม่ต้องการออกไป ส ที่ 2 สะดวก หมายถึง การจัดเก็บให้เป็นระเบียบ ให้ สะดวกในการหยิบใช้ โดยคำนึงถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ส ที่ 3 สะอาด หมายถึง ขจัดต้นเหตุความสกปรกเพื่อ ลดเวลาทำความสะอาดลง หมั่นดูแลรักษาความ สะอาด และขจัดต้นเหตุของความสกปรกนั้น ส ที่ 4 สุขลักษณะ หมายถึง สภาพหมดจด สะอาดตา เพื่อให้เกิดสุขลักษณะที่ดี สภาพแวดล้อมปราศจาก มลภาวะ สภาพที่ทำงานมีบรรยากาศร่มรื่น พนักงานมี สุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ ส 5 สร้างนิสัย หมายถึง การปฏิบัติตามขั้นตอนที่ผ่าน มาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นนิสัย ความหมายของ 5 ส

17 ขั้นตอนการดำเนินการ 5 ส ขั้นที่ 1 ให้ความรู้ แก่พนักงานทุกคน ให้เกิดความเข้าใจหลักการทำ ประโยชน์ที่ จะได้รับ ขั้นที่ 2 ทำประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมกิจกรรม เพื่อให้ทุกคนทราบนโยบาย และวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ และยินดีร่วมแรงร่วมใจในการทำ 5 ส ขั้นที่ 3 แบ่งเขตรับผิดชอบ ควรถ่ายรูปพื้นที่ก่อนลงมือทำ 5 ส แล้วเปรียบเทียบ กับหลังทำ 5 ส ขั้นที่ 4 ดำเนินการทำกิจกรรมในแต่ละเดือน กำหนดว่าใครทำอะไร ที่ไหน เมื่อ ไหร่ อย่างชัดเจน

18 ขั้นตอนการดำเนินการ 5 ส ( ต่อ ) ขั้นที่ 5 ลงมือทำจริง คือวันเริ่มลงมือทำ เรียกว่าวัน Big Cleaning Day ขั้นที่ 6 ตรวจสอบผลว่ามีความสำเร็จเพียงใด บรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามเกณฑ์ มาตรฐานที่วางไว้แต่ต้นหรือไม่ ขั้นที่ 7 ตั้งมาตรฐานการทำ 5 ส เพื่อใช้ในการยึดปฏิบัติตามในระยะหนึ่ง และ ประเมินผลว่าใช้ได้หรือไม่ ขั้นที่ 8 ติดตามผลการดำเนินการ 5 ส อย่างต่อเนื่อง ต้องมีการส่งเสริม สนับสนุน และตรวจติดตามผลเพื่อพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นเรื่อยๆ


ดาวน์โหลด ppt Gingivitis = โรคเหงือกอักเสบ Vitamin C deficiency.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google