งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีไร้สายและดาวเทียม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีไร้สายและดาวเทียม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีไร้สายและดาวเทียม

2 เทคโนโลยีไร้สายและดาวเทียม
พื้นฐานเทคโนโลยีไร้สาย 1

3 พื้นฐานเทคโนโลยีไร้สาย 2
ข้อมูล (Data) - ข่าวสารต่าง ๆ สามารถถูกส่งแบบไร้สาย โดยเปลี่ยนจากสัญญาณวิทยุและสัญญาณโทรทัศน์เป็นเสียงและภาพ หรือเป็นข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์ โมดูเลชัน (Modulation) - ข้อมูลจะถูกผสมไปกับคลื่นความถี่วิทยุโดยกระบวนที่เรียกว่า โมดูเลชัน เมื่อได้รับคลื่นสัญญาณจะผ่านกระบวนการ ดิโมดูลูชัน (Demodulation) เพื่อแยกเอาข้อมูลออกมา สถานีฐาน (Base Station) - ภายในแต่ละเซลล์จะมีสถานีฐานซึ่งจะส่งและรับสัญญาณสื่อสารทั้งรับและส่งไปยังโทรศัพท์มือถือ (หรือโทรศัพท์เซลลูลาร์) ภายในเซลล์นั้น ๆ

4 พื้นฐานเทคโนโลยีไร้สาย 3 อุปกรณ์ส่งสัญญาณและอุปกรณ์รับสัญญาณ
- คลื่นความถี่วิทยุพร้อมด้วยข้อมูลข่าวสารจะถูกส่งโดยอุปกรณ์ส่งสัญญาณ (Transmitters) และรับโดยอุปกรณ์ที่รียกว่าอุปกรณ์รับสัญญาณ (Receivers) เซลล์ (Cells) หรือ เซลลูล่า - พื้นที่ที่ถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ เมื่อโทรศัพท์เซลลูลาร์รับ-ส่งสัญญาณจะมีการติดต่อสื่อสารภายในเซลล์ ซึ่งระยะทางการสื่อสารภายในเซลล์นั้น ๆ จะไม่ไกลมาก ข่าวสารต่าง ๆ จะถูกส่งในเซลล์นั้นไปที่เป้าหมายภายในเซลล์เท่านั้น แฮนด์ออฟ (Handoff) - เมื่อต้องมีเปลี่ยนสถานีฐานจากฐานหนึ่งไปอีกฐานหนึ่งแฮนด์ออฟจะเป็นตัวช่วยให้สามารถสื่อสารได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน

5 ข้อมูลที่ถูกส่งไปกับคลื่น
1.ข้อมูลที่ส่งจะผ่านกระบวนการ Modulation 2.สัญญาณผ่านการประมวลผลโดย Signal Processor 3.ขยายสัญญาณ 4.เสาอากาศเพิ่ม Gain ให้กับสัญญาณ

6 อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ 
อุปกรณ์รับสัญญาณ อุปกรณ์ส่งสัญญาณ

7 บลูธูท (Bluetooth) - การตรวจสอบการสื่อสารกับส่วนที่เรียกว่า โปรไฟล์ (Profile) ก่อน การเชื่อมต่อกันที่มีอุปกรณ์บลูธูทมากกว่า 2 ตัวขึ้นไปเรียกว่า ไพโคเน็ต (Piconet) บลูธูทจะมีการเปลี่ยนแปลงความถี่ถึง 1600 ครั้ง/วินาที

8 Wireless Application Protocol
WAP  หรือ  Wireless  Application  Protocol  คือมาตราฐานกำหนดวิธีในการเข้าถึงข้อมูล  และบริการอินเตอร์เน็ตของอุปกรณ์ไร้สาย - อุปกรณ์พกพามีเวปบราวเซอร์อยู่ที่เกตเวย์ของผู้ให้บริการระบบเครือข่ายซึ่งจะมีการส่งผ่านข้อมูลในเครือข่ายไร้สาย - มีการร้องขอข้อมูลจากเว็บเซิร์ฟเวอร์บนอินเตอร์เน็ต  ผ่านทาง  URL  ปรกติ - ข้อมูลเหล่านี้จะถูกออกแบบมาเพื่ออุปกรณ์พกพาขนาดเล็ก  ที่มีหน้าจอขนาดเล็กและมีแบนวิดธ์ต่ำ - ภาษา เฉพาะของ WAP  มีชื่อเรียกว่า  WML ( Wireless Markup Language )

9 จุดเด่นของ WAP ประกอบด้วย
ไม่ขึ้นกับระบบเครือข่าย WAP  สามารถทำงานร่วมกับเครือข่ายชั้นนำอย่างGSM , DataTAC , Mobitex และเครือข่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่าง  GPRS  และ 3G ได้ โทรศัพท์มือถือกว่า  95  เปอร์เซ็นต์  จากผู้ผลิตชั้นนำในปัจจุบัน  สามารถใช้งานกับ WAP ได้ เบราเซอร์ WAP  สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Windows , OS/ 9 , Java OS และอื่น ๆ

10 GPS Technology GPS (Global Positioning System) เป็นระบบเดียวในปัจจุบัน ที่สามารถแสดงตำแหน่งที่อยู่ ที่แน่นอนว่าอยู่ ณ. ตำแหน่งใด บนพื้นโลกได้ทุกเวลา ทุกสภาพอากาศ ระบบนี้มีดาวเทียม 24 ดวง หมุนอยู่รอบโลก อยู่สูงขึ้นไปประมาณ 20,200 kms. จากพื้นโลก ดาวเทียมเหล่านี้จะคอยส่งสัญญาณให้กับเครื่องลูกข่าย เพื่อบอกพิกัด ตำแหน่ง บนผิวโลกได้ตลอด 24 ชั่วโมง หลักการของเครื่อง GPS คือการคำนวณระยะทางระหว่างดาวเทียมกับเครื่อง GPS ซึ่งจะต้องใช้ระยะทางจากดาวเทียมอย่างต่ำ 3 ดวง เพื่อให้ได้ตำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งเมื่อเครื่อง GPS สามารถรับสัญญาณจากดาวเทียมได้ 3 ดวงขึ้นไปแล้ว จะมีคำนวณระยะทางระหว่างดาวเทียมถึงเครื่อง GPS โดยจากสูตรคำนวณทางฟิสิกส์คือ ความเร็ว X เวลา = ระยะทาง โดยดาวเทียมทั้ง 3 ดวงจะส่งสัญญาณที่เหมือนกันมายังเครื่อง GPS โดยความเร็วแสง (186,000 ไมล์ต่อวินาที) แต่ระยะเวลาในการรับสัญญาณได้จากดาวเทียมแต่ละดวงนั้นจะไม่เท่ากัน เนื่องจากระยะทางไม่เท่ากัน

11

12 ดาวเทียม - อุปกรณ์ส่งสัญญาณบนดาวเทียมมีกำลังส่งอยู่ที่ 23 วัตต์
ดาวเทียมมีกำลังส่งต่ำจึงต้องใช้จานส่งสัญญาณที่ใหญ่ ดาวเทียมส่งข้อมูลที่ย่านความถี่ 8 GHz จานรับสัญญาณที่รับสัญญาณที่อยู่บนโลกมีความไวต่อสัญญาณมาก สัญญาณที่ได้รับนั้นจะอ่อนมาก ดังนั้นจึงต้องมีการขยายสัญญาณ (Amplifier) ด้วยเซมิคคอนดัดเตอร์ อุปกรณ์ส่งสัญญาณที่ส่งคำสั่งการทำงานมาที่ดาวเทียมนั้นมีกำลังที่สูงมาก อยู่ที่ 10,000 วัตต์

13 ดาวเทียม 2

14 3G Technology เทคโนโลยีไร้สาย 3G เป็นการรวมกันของเทคโนโลยี โทรศัพท์เซลลูลาร์ กับอินเทอร์เน็ต พื้นฐานของเทคโนโลยี 3G คือ การต่อเชื่อมกับเครือข่ายนั้นจะต่ออยู่เสมอตลอดเวลา เทคโนโลยี 3G จะใช้เทคโนโลยี Packet Technology ซึ่งหมายความว่า แทนที่จะส่งข้อมูลแบบเป็นสายของข้อมูลยาวๆต่อเนื่องกันไปแต่กลับมีการแบ่งข้อมูลออกเป็นหน่วยเล็กๆที่เรียกว่าแพ็กเก็ต ส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับเทคโนโลยี 3G คือเรื่องของการส่งข้อมูลที่ความเร็วสูง (High Speed Connection) ในระบบ 3G เครือข่ายเซลลูลาร์จะรู้ตำแหน่งที่แน่นอนได้จากระบบ GPS

15 THE END


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีไร้สายและดาวเทียม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google