งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีไร้สายและ ดาวเทียม พื้นฐานเทคโนโลยีไร้สาย 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีไร้สายและ ดาวเทียม พื้นฐานเทคโนโลยีไร้สาย 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เทคโนโลยีไร้สายและ ดาวเทียม พื้นฐานเทคโนโลยีไร้สาย 1

3 พื้นฐานเทคโนโลยีไร้สาย 2 ข้อมูล (Data) - ข่าวสารต่าง ๆ สามารถถูกส่งแบบไร้สาย โดยเปลี่ยนจากสัญญาณวิทยุและสัญญาณโทรทัศน์ เป็นเสียงและภาพ หรือเป็นข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์ โมดูเลชัน (Modulation) - ข้อมูลจะถูกผสมไปกับคลื่นความถี่วิทยุโดย กระบวนที่เรียกว่า โมดูเลชัน เมื่อได้รับ คลื่นสัญญาณจะผ่านกระบวนการ ดิโมดูลูชัน (Demodulation) เพื่อแยกเอาข้อมูลออกมา สถานีฐาน (Base Station) - ภายในแต่ละเซลล์จะมีสถานีฐานซึ่งจะส่งและ รับสัญญาณสื่อสารทั้งรับและส่งไปยังโทรศัพท์มือถือ ( หรือโทรศัพท์เซลลูลาร์ ) ภายในเซลล์นั้น ๆ

4 พื้นฐานเทคโนโลยีไร้สาย 3 อุปกรณ์ส่งสัญญาณและอุปกรณ์รับสัญญาณ - คลื่นความถี่วิทยุพร้อมด้วยข้อมูลข่าวสารจะถูก ส่งโดยอุปกรณ์ส่งสัญญาณ (Transmitters) และรับโดย อุปกรณ์ที่รียกว่าอุปกรณ์รับสัญญาณ (Receivers) เซลล์ (Cells) หรือ เซลลูล่า - พื้นที่ที่ถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ เมื่อ โทรศัพท์เซลลูลาร์รับ - ส่งสัญญาณจะมีการ ติดต่อสื่อสารภายในเซลล์ ซึ่งระยะทางการ สื่อสารภายในเซลล์นั้น ๆ จะไม่ไกลมาก ข่าวสาร ต่าง ๆ จะถูกส่งในเซลล์นั้นไปที่เป้าหมายภายใน เซลล์เท่านั้น แฮนด์ออฟ (Handoff) - เมื่อต้องมีเปลี่ยนสถานีฐานจากฐานหนึ่งไป อีกฐานหนึ่งแฮนด์ออฟจะเป็นตัวช่วยให้สามารถ สื่อสารได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน

5 ข้อมูลที่ถูกส่งไปกับคลื่น 1. ข้อมูลที่ส่งจะผ่านกระบวนการ Modulation 2. สัญญาณผ่านการประมวลผลโดย Signal Processor 3. ขยายสัญญาณ 4. เสาอากาศเพิ่ม Gain ให้กับสัญญาณ

6 อุปกรณ์รับ - ส่งสัญญาณ อุปกรณ์รับ สัญญาณ อุปกรณ์ส่ง สัญญาณ

7 บลูธูท (Bluetooth) - การตรวจสอบการ สื่อสารกับส่วนที่เรียกว่า โปรไฟล์ (Profile) ก่อน - การเชื่อมต่อกันที่มี อุปกรณ์บลูธูทมากกว่า 2 ตัวขึ้นไปเรียกว่า ไพโค เน็ต (Piconet) - บลูธูทจะมีการ เปลี่ยนแปลงความถี่ถึง 1600 ครั้ง / วินาที

8 Wireless Application Protocol WAP หรือ Wireless Application Protocol คือ มาตราฐานกำหนดวิธีในการเข้าถึงข้อมูล และบริการอินเตอร์เน็ตของ อุปกรณ์ไร้สาย - อุปกรณ์พกพามีเวปบราวเซอร์อยู่ที่เกตเวย์ของผู้ให้บริการ ระบบเครือข่ายซึ่งจะมีการส่งผ่านข้อมูลในเครือข่ายไร้สาย - มีการร้องขอข้อมูลจากเว็บเซิร์ฟเวอร์บนอินเตอร์เน็ต ผ่าน ทาง URL ปรกติ - ข้อมูลเหล่านี้จะถูกออกแบบมาเพื่ออุปกรณ์พกพาขนาด เล็ก ที่มีหน้าจอขนาดเล็กและมีแบนวิดธ์ต่ำ - ภาษา เฉพาะของ WAP มีชื่อเรียกว่า WML ( Wireless Markup Language )

9 จุดเด่นของ WAP ประกอบด้วย - ไม่ต้องใช้วิธีการพิเศษเพื่อเข้าถึงข้อมูลและบริการ WAP แต่อย่างใด - ไม่ขึ้นกับระบบเครือข่าย WAP สามารถทำงาน ร่วมกับเครือข่ายชั้นนำอย่าง GSM, DataTAC, Mobitex และเครือข่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่าง GPRS และ 3G ได้ - โทรศัพท์มือถือกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ จากผู้ผลิต ชั้นนำในปัจจุบัน สามารถใช้งานกับ WAP ได้ - เบราเซอร์ WAP สามารถทำงานบน ระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Windows, OS/ 9, Java OS และอื่น ๆ

10 GPS Technology GPS (Global Positioning System) เป็นระบบเดียวในปัจจุบัน ที่ สามารถแสดงตำแหน่งที่อยู่ ที่แน่นอนว่าอยู่ ณ. ตำแหน่งใด บนพื้น โลกได้ทุกเวลา ทุกสภาพอากาศ ระบบนี้มีดาวเทียม 24 ดวง หมุน อยู่รอบโลก อยู่สูงขึ้นไปประมาณ 20,200 kms. จากพื้นโลก ดาวเทียมเหล่านี้จะคอยส่งสัญญาณให้กับเครื่องลูกข่าย เพื่อบอก พิกัด ตำแหน่ง บนผิวโลกได้ตลอด 24 ชั่วโมง หลักการของเครื่อง GPS คือการคำนวณระยะทางระหว่าง ดาวเทียมกับเครื่อง GPS ซึ่งจะต้องใช้ระยะทางจากดาวเทียมอย่าง ต่ำ 3 ดวง เพื่อให้ได้ตำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งเมื่อเครื่อง GPS สามารถ รับสัญญาณจากดาวเทียมได้ 3 ดวงขึ้นไปแล้ว จะมีคำนวณระยะทาง ระหว่างดาวเทียมถึงเครื่อง GPS โดยจากสูตรคำนวณทางฟิสิกส์คือ ความเร็ว X เวลา = ระยะทาง โดยดาวเทียมทั้ง 3 ดวงจะส่ง สัญญาณที่เหมือนกันมายังเครื่อง GPS โดยความเร็วแสง ( 186,000 ไมล์ต่อวินาที ) แต่ระยะเวลาในการรับสัญญาณได้จากดาวเทียมแต่ ละดวงนั้นจะไม่เท่ากัน เนื่องจากระยะทางไม่เท่ากัน

11

12 ดาวเทียม - อุปกรณ์ส่งสัญญาณบนดาวเทียมมีกำลังส่งอยู่ที่ 23 วัตต์ - ดาวเทียมมีกำลังส่งต่ำจึงต้องใช้จานส่งสัญญาณที่ ใหญ่ - ดาวเทียมส่งข้อมูลที่ย่านความถี่ 8 GHz - จานรับสัญญาณที่รับสัญญาณที่อยู่บนโลกมีความ ไวต่อสัญญาณมาก - สัญญาณที่ได้รับนั้นจะอ่อนมาก ดังนั้นจึงต้องมีการ ขยายสัญญาณ (Amplifier) ด้วยเซมิคคอนดัดเตอร์ - อุปกรณ์ส่งสัญญาณที่ส่งคำสั่งการทำงานมาที่ ดาวเทียมนั้นมีกำลังที่สูงมาก อยู่ที่ 10,000 วัตต์

13 ดาวเทียม 2

14 3G Technology - เทคโนโลยีไร้สาย 3G เป็นการรวมกันของ เทคโนโลยี โทรศัพท์เซลลูลาร์ กับอินเทอร์เน็ต - พื้นฐานของเทคโนโลยี 3G คือ การต่อเชื่อมกับ เครือข่ายนั้นจะต่ออยู่เสมอตลอดเวลา - เทคโนโลยี 3G จะใช้เทคโนโลยี Packet Technology ซึ่งหมายความว่า แทนที่จะส่งข้อมูลแบบเป็นสาย ของข้อมูลยาวๆต่อเนื่องกันไปแต่กลับมีการแบ่ง ข้อมูลออกเป็นหน่วยเล็กๆที่เรียกว่าแพ็กเก็ต - ส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับเทคโนโลยี 3G คือเรื่อง ของการส่งข้อมูลที่ความเร็วสูง (High Speed Connection) - ในระบบ 3G เครือข่ายเซลลูลาร์จะรู้ตำแหน่งที่ แน่นอนได้จากระบบ GPS

15 THE END


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีไร้สายและ ดาวเทียม พื้นฐานเทคโนโลยีไร้สาย 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google