งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการดำเนินงานของทีมบริหาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการดำเนินงานของทีมบริหาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการดำเนินงานของทีมบริหาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการดำเนินงานของทีมบริหาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบาย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ เพื่อสนับสนุนงานบริการ งานบริหาร และงานวิชาการ กลยุทธ์  วางเครือข่ายสารสนเทศให้ครอบคลุมระบบงานภายในคณะแพทย์ ในวงกว้าง ครอบคลุมงานในส่วนสารสนเทศใน รพ. (HIS) , Internet/ งานบริหาร , Internet/communication

3 KPI 1. มีเครื่องคอมฯในเครือข่าย รพ. พร้อมโปรแกรมสนับสนุนบริการ อย่างเพียงพอ ด้านซอฟท์แวร์  ปรับระบบพยาธิวิทยาจากระบบDos เป็น Windows (มี 8 หน่วย)  พัฒนาโปรแกรมการรายงานผลทางการแพทย์ให้อยู่ในระบบ HIS  พัฒนาระบบผู้ป่วยในที่เป็นกระดาษเข้าระบบ Paperless  พัฒนาโปรแกรมใหม่ให้Support OS ใหม่

4 พัฒนาระบบ Sever ให้รองรับข้อมูลที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
KPI (ต่อ) ด้านฮาร์ดแวร์ ติดตั้งระบบ Back up พัฒนาระบบ Sever ให้รองรับข้อมูลที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น

5 พัฒนาระบบจัดซื้อวัสดุ พัฒนาระบบทะเบียนคลังวัสดุ
KPI (ต่อ) 2. มีเครื่องคอมฯในเครือข่ายด้านบริหารอย่างเพียงพอ ด้านซอฟท์แวร์ พัฒนาระบบงานคลัง พัฒนาระบบจัดซื้อวัสดุ พัฒนาระบบบุคลากร พัฒนาระบบทะเบียนคลังวัสดุ ติดตั้งระบบ Back up 100% ด้านฮาร์ดแวร์

6 KPI (ต่อ) bandwidth Outlet ของระบบ LAN DowntimeSystem
3.มีความพร้อมด้าย IT เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัย bandwidth DowntimeSystem Outlet ของระบบ LAN


ดาวน์โหลด ppt แผนการดำเนินงานของทีมบริหาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google