งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการดำเนินงานของทีม บริหาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการดำเนินงานของทีม บริหาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการดำเนินงานของทีม บริหาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 นโยบาย  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ เพื่อสนับสนุนงานบริการ งานบริหาร และงานวิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กล ยุทธ์  วางเครือข่ายสารสนเทศให้ครอบคลุมระบบงานภายในคณะแพทย์ ในวงกว้าง ครอบคลุมงานในส่วนสารสนเทศใน รพ. (HIS), Internet/ งานบริหาร, Internet/communication

3 KPI 1. มีเครื่องคอมฯในเครือข่าย รพ. พร้อมโปรแกรมสนับสนุนบริการ อย่างเพียงพอ ด้านซอฟท์แวร์  ปรับระบบพยาธิวิทยาจากระบบ Dos เป็น Windows ( มี 8 หน่วย )  พัฒนาโปรแกรมการรายงานผลทาง การแพทย์ให้อยู่ในระบบ HIS  พัฒนาระบบผู้ป่วยในที่เป็นกระดาษเข้า ระบบ Paperless  พัฒนาโปรแกรมใหม่ให้ Support OS ใหม่

4 ด้านฮาร์ดแวร์ KPI ( ต่อ )

5 2. มีเครื่องคอมฯในเครือข่ายด้าน บริหารอย่างเพียงพอ KPI ( ต่อ ) ด้านซอฟท์แวร์ ด้านฮาร์ดแวร์ พัฒนาระบบงานคลัง พัฒนาระบบจัดซื้อวัสดุ พัฒนาระบบบุคลากร พัฒนาระบบทะเบียนคลังวัสดุ

6 3. มีความพร้อมด้าย IT เพื่อสนับสนุนการ เรียนการสอนและงานวิจัย KPI ( ต่อ ) bandwi dth Downt imeSy stem Outlet ของ ระบบ LAN


ดาวน์โหลด ppt แผนการดำเนินงานของทีม บริหาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google