งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์ ในงาน อุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ ในงาน อุตสาหกรรม Computer for Industry.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์ ในงาน อุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ ในงาน อุตสาหกรรม Computer for Industry."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์ ในงาน อุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ ในงาน อุตสาหกรรม Computer for Industry

2 เหตุผล จัดเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก ทำงานได้รวดเร็ว ทำงานได้โดยไม่ต้องหยุดพัก ทำงานได้อย่างถูกต้อง สามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย

3 สถานศึกษา วิศวกรรม ธุรกิจ ธนาคาร ร้านค้าปลีก การแพทย์ คมนาคม สื่อสาร อุตสาหกรรม ราชการ วิทยาศาสตร์

4 คอมพิวเตอร์ในงาน อุตสาหกรรม หมายรวมถึง ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสาร ข้อมูล ฐานข้อมูล รวมทั้ง ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ ด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเครื่องมือวัด วิเคราะห์ ควบคุมกระบวนการผลิต ระบบ สินค้าคงคลัง ระบบขนถ่าย สินค้าและวัสดุ ระบบเครือข่าย มาตรฐาน ในกระบวนการผลิต การบริการและสิ่งแวดล้อม

5 จะศึกษาอะไร ในด้านคอมพิวเตอร์ ในงานอุตสาหกรรม  ในงานอุตสาหกรรม ทั้งด้านการผลิต และการบริการ มีระบบงานเป็น อย่างไร ใช้ซอฟต์แวร์ และ ฮาร์ดแวร์ อะไร มาสนับสนุนระบบงาน ในวงการอุตสาหกรรมไทย มี ระบบงานอะไรให้ศึกษา เป็นกรณี ตัวอย่างได้บ้าง จะสร้างระบบงานอะไร ทดแทนการ นำเข้าได้บ้าง โดยลงทุน เป็นเงินตรา ต่างประเทศน้อยที่สุด

6 Production Process Quality Management Quality StandardsInventory Stock Logistic System Customer and Representative Returning Process Maintenance Outlet Sale Product standards Standards Research Development Others Retention Banks Material Information Certification Technical Training Product Analyst Customer Feedback Academic for Self Support feedback ระบบงานในอุตสาหกรรมที่หน่วย คอมพิวเตอร์จะต้องสนับสนุน DSS: Decision Support System DSS

7 การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ใน งานอุตสาหกรรม  การผลิตและการ ขนถ่ายวัสดุ งาน ประมวลผ ล งาน บริหาร ระบบสารสนเทศ การ ประชาสัมพันธ์ การจัดการ จำหน่าย

8 สิ่งที่ต้องจัดหา  ระบบง าน ระบบ เครือข่าย ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ ระบบงานและเครือข่าย


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์ ในงาน อุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ ในงาน อุตสาหกรรม Computer for Industry.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google