งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการลดระยะเวลารอคอย ตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย. สถานการณ์ก่อนนี้ มีคิวรอตรวจประมาณ 2-3 เดือน ( รอตรวจ 150+ คน ) ตรวจอาทิตย์ละ 2 วัน วันละ 5-6 คน แพทย์ 2 คน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการลดระยะเวลารอคอย ตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย. สถานการณ์ก่อนนี้ มีคิวรอตรวจประมาณ 2-3 เดือน ( รอตรวจ 150+ คน ) ตรวจอาทิตย์ละ 2 วัน วันละ 5-6 คน แพทย์ 2 คน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการลดระยะเวลารอคอย ตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย

2 สถานการณ์ก่อนนี้ มีคิวรอตรวจประมาณ 2-3 เดือน ( รอตรวจ 150+ คน ) ตรวจอาทิตย์ละ 2 วัน วันละ 5-6 คน แพทย์ 2 คน พชท 4 คน พยาบาล 1 คน

3 แพทย์ส่งตรวจ EDx 5 นาที พยาบาลส่ง คนไข้ไป ห้องตรวจ 5-10 นาที เจ้าหน้าที่ห้องตรวจ นัดหมายวันตรวจ อธิบาย 5-10 นาที คนไข้ได้รับการ ตรวจตามนัด 30-60 นาที คนไข้กลับไป ตรวจห้องตรวจ เดิม 10 นาที รอคิวตรวจ 2-3 ด

4 แพทย์ส่งตรวจ EDx 5 นาที พยาบาล ส่งคนไข้ ไปห้อง ตรวจ 5 นาที พยาบาลห้องตรวจ ตรวจ NCV 30-60 นาที คนไข้ได้รับการ ตรวจตามนัด (EMG) 30-60 นาที คนไข้ กลับไปตรวจ ห้องตรวจ เดิม 10 นาที ลดคิวตรวจ <1 ด

5 กลุ่มคนไข้ที่จะได้รับการตรวจ Screen polyneuropathy ก่อนให้ยา chemo กลุ่มสงสัย CTS, cubital tunnel,tarsal tunnel syndrome กลุ่มสงสัย polyneuropathy

6 Results

7

8

9 สถานการณ์ปัจจุบัน สามารถนัดให้ได้ภายใน 1 เดือน


ดาวน์โหลด ppt โครงการลดระยะเวลารอคอย ตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย. สถานการณ์ก่อนนี้ มีคิวรอตรวจประมาณ 2-3 เดือน ( รอตรวจ 150+ คน ) ตรวจอาทิตย์ละ 2 วัน วันละ 5-6 คน แพทย์ 2 คน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google