งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำรายงานกลุ่ม แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม. หัวข้อการทำรายงาน • เด็กแว๊น • แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง •Call Center Gangs • โจรกรรมรถ • การค้าประเวณีและการค้าเด็กและสตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำรายงานกลุ่ม แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม. หัวข้อการทำรายงาน • เด็กแว๊น • แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง •Call Center Gangs • โจรกรรมรถ • การค้าประเวณีและการค้าเด็กและสตรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำรายงานกลุ่ม แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม

2 หัวข้อการทำรายงาน • เด็กแว๊น • แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง •Call Center Gangs • โจรกรรมรถ • การค้าประเวณีและการค้าเด็กและสตรี

3 เนื้อหารายงาน • สภาพปัญหา ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต • ภาพข่าวหรือตัวอย่างของการกระทำความผิดที่ สำคัญ • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผิดข้อหา มาตราและ กฎหมายอะไรบ้าง • นำทฤษฎีทางอาชญาวิทยาที่เรียนมาอธิบาย สาเหตุของการกระทำความผิด • เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาตามแนวทางของ ทฤษฎีต่างๆ ที่นำมาอธิบาย

4 วิธีดำเนินการ • จัดทำรูปเล่ม • จัดตัวแทนนำเสนอหน้าตอนเรียน กลุ่มละไม่เกิน 30 นาที • เกณฑ์การให้คะแนน – เนื้อหา – วิธีการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การทำรายงานกลุ่ม แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม. หัวข้อการทำรายงาน • เด็กแว๊น • แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง •Call Center Gangs • โจรกรรมรถ • การค้าประเวณีและการค้าเด็กและสตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google