งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วย การระดมทรัพยากรในประเทศ ไทย ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ โดย ดร. วรพัฒน์ อรรถยุกติ SENIOR FELLOW KENAN INSTITUTE ASIA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วย การระดมทรัพยากรในประเทศ ไทย ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ โดย ดร. วรพัฒน์ อรรถยุกติ SENIOR FELLOW KENAN INSTITUTE ASIA."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วย การระดมทรัพยากรในประเทศ ไทย ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ โดย ดร. วรพัฒน์ อรรถยุกติ SENIOR FELLOW KENAN INSTITUTE ASIA การระดมทุนจากปัจเจก บุคคล

2 ความพยายามก่อตั้งมูลนิธิชุมชนใน ประเทศไทยที่ผ่านมา

3 ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาเป็นอย่าง หนึ่ง ในประเทศยากจนเป็นอีกอย่าง ในประเทศยากจนมากเป็นอีกอย่าง มูลนิธิชุมชนคืออะไร

4 หลักการของ ISR ISR = Individual Social responsibility หรือ “ ความรับผิดชอบต่อสังคมของประชาชน เป็นรายบุคคล ”

5 ตัวอย่าง ตัวอย่างการให้ในสังคมไทย ปัจจุบัน กฐินผ้าป่า ทำบุญใส่ตู้ ทำบุญในพระศาสนา ทำทานผ่านพระสงฆ์ เปิดกองทุนที่ ร. พ. สงฆ์ หรือวัด อาสาสมัครเพื่อ สาธารณประโยชน์ จากสถิติสังคมไทยบริจาค มากเมื่อเทียบกับประเทศใน ภาคพื้นนี้ การพัฒนาแนววิธีการให้ - โดยเฉพาะการให้จากปัจเจก บุคคล การตั้งกองทุนศิษย์เก่า มหาวิทยาลัย การบริจาคสิ่งของมีค่าให้ พิพิธภัณฑ์ มูลนิธิ หรือองค์กรที่ทำ หน้าที่ “ บริหารระบบการให้ ” ทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ ให้กับผู้รับ ( กรุณาดูภาพ )

6 จุดเริ่มต้น - ผู้ต้องการให้ต้องการทำให้เกิดกิจกรรมที่ เป็นประโยชน์ต่อสังคม องค์กรมีหน้าที่เสนอ MENU กิจกรรมการให้ ต่อผู้ ต้องการให้ ผู้ต้องการให้บริจาคเพื่อดำเนินกิจกรรม ผ่านองค์กร กลาง โดยผู้อื่นดำเนินการ วิธีการให้มีหลายวิธี โดยสรุป – ระบบการให้โดยปัจเจกบุคคลจะสำเร็จได้ หากกิจกรรมที่องค์กรกลางเสนอกระตุ้นความสนใจ ของผู้ให้ ดังนั้นต้อง CUSTOMIZE การให้ องค์กรที่ทำหน้าที่ “ บริหารระบบ การให้ ” ผู้ต้องการให้กิจกรรมที่ผู้ให้ ต้องการทำ

7 สรุป การระดมเงินจากปัจเจกบุคคล ไม่ควรมองข้ามไป ( ใน CF ที่สหรัฐเงินจากปัจเจกบุคคล มีมากกว่าเงินจาก บริษัทเอกชน ) เมื่อผู้ให้มีแนวคิดที่พิถีพิถันในการ “ ให้ ” ผลกระทบต่อสังคม ต่อเม็ดเงินที่ลงไปอาจจะสูงได้ แนวคิดเหล่านี้อาจจะเป็น Social Innovations ที่น่าสนใน การระดมทุนจากปัจเจกบุคคล จำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรที่ จะเข้าบริหาร “ องค์กรกลาง ” ขอตั้งความหวังว่าจะมีความพยายามที่จะพัฒนาผู้บริหาร “ องค์กรกลาง ” แบบนี้ ซึ่งอาจจะใช้กรอบของมูลนิธิที่มีอยู่ แล้ว เป็นการทดลอง เพราะความสำเร็จอยู่ที่คนบริหารที่ เข้าใจจิตใจของปัจเจกบุคคล


ดาวน์โหลด ppt การอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วย การระดมทรัพยากรในประเทศ ไทย ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ โดย ดร. วรพัฒน์ อรรถยุกติ SENIOR FELLOW KENAN INSTITUTE ASIA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google