งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับกระบวนทัศน์การสื่อสารเพื่อทำงานทีมบริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับกระบวนทัศน์การสื่อสารเพื่อทำงานทีมบริการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับกระบวนทัศน์การสื่อสารเพื่อทำงานทีมบริการ
กำหนดการอบรมสัมมนา กองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน ปีแห่งการท้าทาย 2554 องค์กรเรียนรู้สู่องค์กรเปี่ยมสุข การปรับกระบวนทัศน์การสื่อสารเพื่อทำงานทีมบริการ ด้วยความคิดเชิงสร้างสรรค์ (The Fast Moving Creative Thinking)

2 สวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ เมื่อเจอกันเราทักกัน สวัสดี (สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ)
เมื่อเจอกันเราทักกัน สวัสดี (สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ) เมื่อผิดพลั้งขออภัยขอโทษที (ขอโทษครับ ขอโทษค่ะ) เมื่อจากกันยกมือไหว้สวัสดี เมื่อใครมีมิตรไมตรีขอขอบคุณ (ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ)

3 บ้านหลังคาเดียวกัน

4 Just say we e e e e e กิจกรรม

5 สิ่งที่จะได้รับในครั้งนี้คือ 3 ส.
ส สนุก ส ส่วนร่วม ส สาระ

6 (ORGANIZATION DEVELOPMENT = OD)
การพัฒนาองค์กร (ORGANIZATION DEVELOPMENT = OD) การพัฒนาองค์กรเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยโครงการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนต่อระบบงานทั้งหมด เป็นการบริหารงานจากเบื้องบนและเบื้องล่างรวมกัน มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความก้าวหน้าขององค์กร ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้โดยการใช้ความรู้ทาง พฤติกรรมศาสตร์

7 การพัฒนาภูมิปัญญา ในเศรษฐกิจยุคใหม่หรือที่เรียกว่าเศรษฐกิจยุคดิจิตอลนี้เราจะประสบกับความสำเร็จก็ด้วยคน และทีมงานที่อัจฉริยะ(Smart Human) เท่านั้น เครื่องอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Machine) ใครๆก็มีใครๆก็ ซื้อหามาได้ แต่กับคนที่อัจฉริยะนั้นเราต้องพัฒนากัน

8 บุคลากรที่มีคุณภาพต้อง SMART
= SMILE ยิ้มจริงใจ = MORALITY ใฝ่คุณธรรม = ACTIVE นำเชิงรุก = RELIABLE ปลูกศรัทธา = TEAMWORK มาเป็นทีม SMART

9 องค์กรที่ดี มีคุณภาพSMART
= SERVICE MIND บริการด้วยดวงใจ = MASTERY การทำงานแบบมืออาชีพ SMART = ACCOUNTABILITY ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส = RELATIVITY ต้องเรียนรู้ให้สัมพันธ์กับชุมชนและชีวิตประจำวัน = TEAMWORK การทำงานเป็นทีมเครือข่าย

10 "การพัฒนาองค์กรกับการสื่อสารที่มีประสิทธภาพ"
The Smart Team 10

11 THE BEST OF THE TEAM รางวัลทีมนายแน่มาก

12 LIVE AND LEARN เมื่อวันที่ชีวิตเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยน จนบางครั้งคนเราไม่ทันได้ตระเตรียมหัวใจ ความสุขความทุกข์ไม่มีใครรู้จะมาเมื่อไหร่จะยอมรับความจริงที่เจอได้แค่ไหน เพราะชีวิตคือชีวิต เมื่อมีเข้ามาก็มีเลิกไปมีสุขสมมีผิดหวัง หัวเราะหรือหวั่นไหวเกิดขึ้นได้ทุกวัน อยู่ที่เรียนรู้ อยู่ที่ยอมรับมันตามความคิด สติเราให้ทัน อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน และทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด สุขก็เตรียมไว้ว่าความทุกข์คงตามมาอีกไม่ไกล จะได้รับความจริงเมื่อเจ็บปวดไหว (ซ้ำ)

13

14 ดัชนีชี้วัดองค์กรเรียนรู้สู่องค์กรเปี่ยมสุข

15 "การพัฒนาองค์กรกับการสื่อสารทีมบริการที่มีประสิทธภาพ"

16 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Getting to know you more)

17 รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น รู้จักกลุ่ม

18 สวัสดี สวัสดี วันนี้เรามาพบกัน เธอกับฉันพบกัน สวัสดี
สวัสดี สวัสดี วันนี้เรามาพบกัน เธอกับฉันพบกัน สวัสดี 18

19 กิจกรรมจับกลุ่มตามคำสั่ง

20 จับกลุ่มตามภูมิภาคบ้านเกิดเมืองนอน

21 ภาวะผู้นำและผู้ตาม กับ การทำงานเป็นทีม

22 การประชุมกลุ่ม “เกมสร้างทีม”
เลือกผู้นำ ตั้งชื่อทีม สร้างคำขวัญทีม เลือกเพลงประจำทีม พร้อมท่าทาง

23 ผู้นำคือใคร ? ผู้นำ คือ คนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ
ผู้นำ คือ คนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ และความกระตือรือร้นให้แก่ทีมงานได้

24 คุณลักษณะของผู้นำและผู้บริหารมืออาชีพ
รู้งานดี เชี่ยวชาญดี ทัศนคติที่ดี + 3 ดี

25 ภาวะผู้นำคือใคร ? ผู้นำ คือ คนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ
ผู้นำ คือ คนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ และความกระตือรือร้นให้แก่ทีมงานได้

26 มนุษยสัมพันธ์กับการทำงานเป็นทีม
ด้วยการแข่งขัน Mini Walk Rally

27 Walk Rally TC 7 เหนื่อยกายนักพักตรงนี้ TC 8 ราตรีมิตรภาพ TC 1 เปิดโลกดนตรี ขพริตตี แปลงกาย TC 2 เดอะสตาร์ค้นคว้าหาดาว TC 3 ปิดตาหาขุมทรัพย์ TC 4 กีฬาคู่ชื่นชุลมุน TC 5 ลำเลียงสัมภาระ TC 6 ความรู้คือ ประทีป

28 องค์ประกอบของการสื่อสาร
ผู้ส่งสาร สาร ผู้รับสาร

29 ทำไมพูดเรื่องเดียวกัน บางคนเข้าใจ บางคนไม่เข้าใจ?
ผู้ส่งสาร สาร ผู้รับสาร วิธีการ ทำไมพูดเรื่องเดียวกัน บางคนเข้าใจ บางคนไม่เข้าใจ?

30 องค์ประกอบของการสื่อสาร
คน ผู้ส่งสาร สาร ผู้รับสาร วิธีการ

31 องค์ประกอบของการสื่อสาร
คน ผู้ส่งสาร สาร ผู้รับสาร วิธีการ

32 การทำงานเป็นคณะเป็นทีมงาน ย่อมมีผลงานสูงสุด พอใจในงาน
พอใจในเพื่อนร่วมงาน วัตถุประสงค์ กิจกรรม วิธีทำงาน หน้าที่และบทบาท ภาวะผู้นำ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน การติดต่อสื่อสาร การสร้างความร่วมมือ การแก้ปํญหาข้อขัดแย้ง

33 การประกวดคาราโอเกะ และทีมแดนซ์เซอร์
ราตรีมิตรภาพ การแสดงจิตตารมณ์กลุ่ม (การแสดงละครโรงเล็ก) การประกวดคาราโอเกะ และทีมแดนซ์เซอร์ การประกวด Mr. + Miss จังเกิลไนท์ธนบุรี 05

34 การบริการที่มีประสิทธิภาพ
ความคิดเชิงบวก กับ การบริการที่มีประสิทธิภาพ

35 การคิดเชิงบวก เป้าหมายคือคงไว้ซึ่งพลังที่สร้างสรรค์ และพลังในการต่อสู้

36 คิดในเชิงบวก ( BE PROACTIVE )
เริ่มต้นจากการมีจุดมุ่งหมายในใจ (Begin with the End in Mind ) ทุกสิ่งทุกอย่างถูกสร้างขึ้นมา 2 ครั้ง การคิด การลงทำ

37 การคิดเชิงบวก เป้าหมายคือคงไว้ซึ่งพลังที่สร้างสรรค์ และพลังในการต่อสู้
การคิดเชิงบวก เป้าหมายคือคงไว้ซึ่งพลังที่สร้างสรรค์ และพลังในการต่อสู้ คิดในเชิงบวก คิดในเชิงรุก คิดในเชิงเปลี่ยนแปลงวิกฤติให้เป็นโอกาส

38 ความจริงบางประการของการทำชีวิตให้ครบ 100%

39 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ถ้า A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z มีค่าเท่ากับ... ตามลำดับ

40 การเน้นที่การทำงานอย่างหนัก หรือ
Work Hard W+O+R+K+H+A+R+D = 98% ความรู้ Knowledge K+N+O+W+L+E+D+G+E = 96%

41 Love L+O+V+E 12+15+22+5 = 54% Luck L+U+C+K 12+21+3+11 = 47%
( ไม่รู้ว่ามีใครในห้องนี้แอบคิดว่าเรื่องเหล่านี้สำคัญที่สุดในชีวิตหรือเปล่า??? )

42 แล้วอะไรล่ะที่ทำให้ชีวิตเราสมบูรณ์ 100% ?
สงสัยว่าจะเป็นเงิน Money ? ... NO ! ! M+O+N+E+Y = 72% หรือว่าจะเป็นรางวัลจูงใจ Reward ? ... NO ! ! ! R+E+W+A+R+D = 69%

43 แล้วอะไรล่ะที่เป็นความต้องการที่แท้จริง??
อย่าลืมว่าทุกๆ ปัญหามีทางแก้ไข, เพียงแค่บางครั้งเราต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติดูบ้าง เพื่อให้สามารถเติมเต็มชีวิตให้ครบ 100% ให้ได้ แล้วอะไรล่ะที่เป็นความต้องการที่แท้จริง??

44 ทัศนคติที่ดีเป็นเพียงสิ่งเดียวเท่านั้น
ทัศนคติที่ดี...นั่นเอง ATTITUDE A+T+T+I+T+U+D+E = 100% ทัศนคติที่ดีเป็นเพียงสิ่งเดียวเท่านั้น ที่จะทำให้ชีวิตเราครบ 100% ! ! !

45 Attitude is Everything
ทัศนคติคือทุก ๆ สิ่ง Attitude is Everything Change Your Attitude = Change Your Life ! ! !

46 The BEST of the TEAM

47 ที่สุดเราก็เห็นใจกัน

48 นายณัฐเสกข์ น้อยสมบูรณ์
ขอให้โชคดีครับ นายณัฐเสกข์ น้อยสมบูรณ์ โทร


ดาวน์โหลด ppt การปรับกระบวนทัศน์การสื่อสารเพื่อทำงานทีมบริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google