งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดการอบรมสัมมนา กองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน ปีแห่งการท้าทาย 2554 องค์กรเรียนรู้สู่องค์กรเปี่ยมสุขการปรับกระบวนทัศน์การสื่อสารเพื่อทำงานทีมบริการด้วยความคิดเชิงสร้างสรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดการอบรมสัมมนา กองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน ปีแห่งการท้าทาย 2554 องค์กรเรียนรู้สู่องค์กรเปี่ยมสุขการปรับกระบวนทัศน์การสื่อสารเพื่อทำงานทีมบริการด้วยความคิดเชิงสร้างสรรค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กำหนดการอบรมสัมมนา กองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน ปีแห่งการท้าทาย 2554 องค์กรเรียนรู้สู่องค์กรเปี่ยมสุขการปรับกระบวนทัศน์การสื่อสารเพื่อทำงานทีมบริการด้วยความคิดเชิงสร้างสรรค์ (The Fast Moving Team @ Creative Thinking)

3 สวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ เมื่อเจอกันเราทักกัน สวัสดี ( สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ) เมื่อผิดพลั้งขออภัยขอโทษที ( ขอโทษครับ ขอโทษค่ะ ) เมื่อจากกันยกมือไหว้สวัสดี ( สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ) เมื่อใครมีมิตรไมตรีขอขอบคุณ ( ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ )

4

5

6

7 การพัฒนาองค์กรเป็นกระบวนการที่ ประกอบด้วยโครงการเปลี่ยนแปลง อย่างมีแผนต่อระบบงานทั้งหมด เป็นการบริหารงานจากเบื้องบนและ เบื้องล่างรวมกัน มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ ความก้าวหน้าขององค์กร ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้โดยการใช้ ความรู้ทาง พฤติกรรมศาสตร์

8 ในเศรษฐกิจยุคใหม่หรือที่เรียกว่า เศรษฐกิจยุคดิจิตอลนี้เราจะประสบกับ ความสำเร็จก็ด้วยคน และทีมงานที่อัจฉริยะ (Smart Human) เท่านั้น เครื่องอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Machine) ใครๆก็มีใครๆก็ ซื้อหามาได้ แต่กับคนที่อัจฉริยะนั้นเราต้องพัฒนากัน

9 = SMILE ยิ้ม จริงใจ = MORALITY ใฝ่ คุณธรรม = ACTIVE นำเชิง รุก = RELIABLE ปลูก ศรัทธา = TEAMWORK มาเป็น ทีม

10 = SERVICE MIND บริการด้วยดวงใจ = MASTERY การทำงานแบบมืออาชีพ = ACCOUNTABILITY ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส = RELATIVITY ต้องเรียนรู้ให้สัมพันธ์กับชุมชนและ ชีวิตประจำวัน = TEAMWORK การทำงานเป็นทีมเครือข่าย

11

12

13 LIVE AND LEARN เมื่อวันที่ชีวิตเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยน จน บางครั้งคนเราไม่ทันได้ตระเตรียมหัวใจ ความสุขความทุกข์ไม่มีใครรู้จะมา เมื่อไหร่จะยอมรับความจริงที่เจอได้แค่ไหน เพราะชีวิตคือชีวิต เมื่อมีเข้ามาก็มีเลิกไป มีสุขสมมีผิดหวัง หัวเราะหรือหวั่นไหวเกิดขึ้น ได้ทุกวัน อยู่ที่เรียนรู้ อยู่ที่ยอมรับมันตาม ความคิด สติเราให้ทัน อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ ฝัน และทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด สุขก็เตรียมไว้ว่าความทุกข์คงตามมาอีก ไม่ไกล จะได้รับความจริงเมื่อเจ็บปวดไหว ( ซ้ำ )

14

15

16

17

18

19 สวัสดี สวัสดี วันนี้เรามาพบกัน เธอกับฉันพบกัน สวัสดี

20

21

22

23 การประชุมกลุ่ม “ เกมสร้างทีม ” เลือกผู้นำ ตั้งชื่อทีม สร้างคำขวัญทีม เลือกเพลงประจำทีม พร้อมท่าทาง

24 ผู้นำคือใคร ? ผู้นำ คือ คนที่สามารถสร้างแรง บันดาลใจ และความกระตือรือร้นให้แก่ ทีมงานได้

25 คุณลักษณะของผู้นำและ ผู้บริหารมืออาชีพ รู้งาน ดี เชี่ยวชาญ ดี ทัศนคติที่ ดี + + 3 ดี

26 ภาวะผู้นำคือใคร ? ผู้นำ คือ คนที่สามารถสร้างแรง บันดาลใจ และความกระตือรือร้นให้แก่ ทีมงานได้

27

28 TC 1 เปิดโลกดนตรี ขพริตตี แปลงกาย TC 2 เดอะสตาร์ค้นคว้าหาดาว TC 3 ปิดตาหาขุมทรัพย์ TC 4 กีฬาคู่ชื่นชุลมุน TC 5 ลำเลียงสัมภาระ TC 6 ความรู้คือ ประทีป TC 7 เหนื่อยกายนักพักตรงนี้ TC 8 ราตรีมิตรภาพ

29 องค์ประกอบของการสื่อสาร ผู้ส่ง สาร สารผู้รับ สาร

30 ทำไมพูดเรื่องเดียวกัน บาง คนเข้าใจ บางคนไม่เข้าใจ ? ผู้ส่ง สาร สาร ผู้รับ สาร คน วิธีการ

31 องค์ประกอบของการสื่อสาร ผู้ส่ง สาร สารผู้รับ สาร คน วิธีการ

32 องค์ประกอบของการสื่อสาร ผู้ส่ง สาร สารผู้รับ สาร คน วิธีการ

33 วัตถุประสงค์ กิจกรรม วิธีทำงาน หน้าที่และบทบาท ภาวะผู้นำ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน การติดต่อสื่อสาร การสร้างความร่วมมือ การแก้ปํญหาข้อขัดแย้ง

34 การแสดงจิตตารมณ์กลุ่ม ( การ แสดงละครโรงเล็ก ) การประกวดคาราโอเกะ และทีม แดนซ์เซอร์ การประกวด Mr. + Miss จังเกิล ไนท์ธนบุรี 05

35

36 การคิดเชิงบวก เป้าหมายคือคงไว้ซึ่งพลังที่สร้างสรรค์ และพลังในการต่อสู้

37 คิดในเชิงบวก ( BE PROACTIVE ) เริ่มต้นจากการมีจุดมุ่งหมายในใจ (Begin with the End in Mind ) ทุกสิ่งทุกอย่างถูกสร้างขึ้นมา 2 ครั้ง 1. การคิด 2. การลงทำ

38 การคิดเชิงบวก เป้าหมายคือคงไว้ซึ่งพลังที่สร้างสรรค์ และพลังในการต่อสู้ คิดในเชิงบวก คิดในเชิงรุก คิดในเชิงเปลี่ยนแปลงวิกฤติให้เป็นโอกาส

39 ความจริงบาง ประการของการ ทำชีวิตให้ครบ 100%

40

41 การเน้นที่การทำงานอย่างหนัก หรือ Work Hard W+O+R+K+H+A+R+D 23+15+18+11+8+1+18+4 = 98% ความรู้Knowledge K+N+O+W+L+E+D+G+E 11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96%

42 Love L+O+V+E 12+15+22+5 = 54% Luck L+U+C+K 12+21+3+11 = 47% ( ไม่รู้ว่ามีใครในห้องนี้แอบคิดว่าเรื่องเหล่านี้ สำคัญที่สุดในชีวิตหรือเปล่า??? )

43 แล้วอะไรล่ะที่ทำให้ชีวิตเรา สมบูรณ์ 100% ? Money สงสัยว่าจะเป็นเงิน Money ?... NO ! ! M+O+N+E+Y 13+15+14+5+25 = 72% หรือว่าจะเป็นรางวัลจูงใจ Reward หรือว่าจะเป็นรางวัลจูงใจ Reward ?... NO ! ! ! R+E+W+A+R+D 18+5+23+1+18+4 = 69%

44 อย่าลืมว่าทุกๆ ปัญหามีทางแก้ไข, เพียงแค่บางครั้งเราต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติดูบ้าง เพื่อให้สามารถเติมเต็มชีวิตให้ครบ 100% ให้ได้ แล้วอะไรล่ะที่เป็นความต้องการที่แท้จริง??

45 ทัศนคติที่ดี...นั่นเอง ATTITUDE A+T+T+I+T+U+D+E 1+20+20+9+20+21+4+5 = 100% ทัศนคติที่ดีเป็นเพียงสิ่งเดียวเท่านั้น ที่จะทำให้ชีวิตเราครบ ที่จะทำให้ชีวิตเราครบ 100% 100% ! ! !

46 Change Your Attitude = Change Your Life ! ! !

47

48

49


ดาวน์โหลด ppt กำหนดการอบรมสัมมนา กองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน ปีแห่งการท้าทาย 2554 องค์กรเรียนรู้สู่องค์กรเปี่ยมสุขการปรับกระบวนทัศน์การสื่อสารเพื่อทำงานทีมบริการด้วยความคิดเชิงสร้างสรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google