งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BIS BUDGET INFORMATION SYSTEM ทะเบียนคุมสัญญา ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กอง การเงินและบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BIS BUDGET INFORMATION SYSTEM ทะเบียนคุมสัญญา ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กอง การเงินและบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BIS BUDGET INFORMATION SYSTEM ทะเบียนคุมสัญญา ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กอง การเงินและบัญชี

2 เวบไซต์ ฝคง. ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กอง การเงินและบัญชี

3 เข้าสู่เว็บไซต์ http://waterm.rid.go.th/webbudget/logon_budg et.asp ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กอง การเงินและบัญชี

4 หน้าหลัก ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กอง การเงินและบัญชี

5 COST SHEET ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กอง การเงินและบัญชี

6 สัญญาใช้เงินปีเดียว สัญญาใช้เงินหลาย ปี ( สัญญา ม.23) ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กอง การเงินและบัญชี

7 ระบุ ปีงบประมาณ รหัสพื้นที่ ทะเบียนคุมสัญญา (Drill Drown) ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กอง การเงินและบัญชี

8 ระบุรายละเอียด ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กอง การเงินและบัญชี

9 ระบุรายละเอียดครบแล้ว CLICK ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กอง การเงินและบัญชี

10 ทะเบียน ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กอง การเงินและบัญชี

11 เลื่อน SCROLL BAR เรียงข้อมูล ช่วงวันที่ ที่เลือกไว้ ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กอง การเงินและบัญชี

12 เรียงลำดับข้อมูล ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กอง การเงินและบัญชี

13 DRILL DOWN ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กอง การเงินและบัญชี

14 บันทึกเข้า PROGRAM พื้นฐาน ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กอง การเงินและบัญชี

15 ข้อมูลในทะเบียนไม่ครบถ้วน ไม่มีข้อมูล ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กอง การเงินและบัญชี

16 ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลสัญญา CLICK ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กอง การเงินและบัญชี

17 แก้ไข เพิ่มเติม ข้อมูล CLICK ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กอง การเงินและบัญชี

18 สัญญา ม.23 ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กอง การเงินและบัญชี

19 เลขที่สัญญาต้องตรงกัน ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กอง การเงินและบัญชี

20 เลือกทะเบียนคุมสัญญา ม.23 CLICK ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กอง การเงินและบัญชี

21 ระบุรายละเอียด CLICK ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กอง การเงินและบัญชี

22 ทะเบียน ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กอง การเงินและบัญชี

23 ขั้นตอน เปลี่ยน พด.01/02 เป็น สัญญา ไม่ใช่มูลค่าสัญญา ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กอง การเงินและบัญชี

24 มูลค่าของสัญญาที่ถูกคัดลอกมา ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กอง การเงินและบัญชี

25 CLICK ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กอง การเงินและบัญชี

26 เลือกสัญญา ม.23 ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กอง การเงินและบัญชี

27 ทำเครื่องหมาย ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กอง การเงินและบัญชี

28 CLICK ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กอง การเงินและบัญชี

29 เลือกศูนย์ต้นทุน ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กอง การเงินและบัญชี

30 เพิ่มรายการ CLICK ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กอง การเงินและบัญชี

31 ค้นหาสัญญา ( ผูกพัน ) CLICK ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กอง การเงินและบัญชี

32 ถ้าไม่ทำเครื่องหมาย จะไม่มีข้อมูล มาให้เลือก ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กอง การเงินและบัญชี

33 เลือกข้อมูลที่ต้องการ CLICK ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กอง การเงินและบัญชี

34 แก้ไขจำนวนเงิน ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กอง การเงินและบัญชี

35 จำนวนเงินตามสัญญา ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กอง การเงินและบัญชี

36 ทะเบียนที่ถูกต้อง ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กอง การเงินและบัญชี

37 แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลภายหลัง ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กอง การเงินและบัญชี

38 เอกสารแนบ 1 ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กอง การเงินและบัญชี

39 บก. 104/107 ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กอง การเงินและบัญชี

40 งบ.156 ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กอง การเงินและบัญชี


ดาวน์โหลด ppt BIS BUDGET INFORMATION SYSTEM ทะเบียนคุมสัญญา ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กอง การเงินและบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google