งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BUDGET INFORMATION SYSTEM

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BUDGET INFORMATION SYSTEM"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BUDGET INFORMATION SYSTEM
BIS BUDGET INFORMATION SYSTEM ทะเบียนคุมสัญญา ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กองการเงินและบัญชี

2 เวบไซต์ ฝคง. ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กองการเงินและบัญชี

3 เข้าสู่เว็บไซต์ http://waterm.rid.go.th/webbudget/logon_budget.asp
ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กองการเงินและบัญชี

4 หน้าหลัก ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กองการเงินและบัญชี

5 COST SHEET ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กองการเงินและบัญชี

6 สัญญาใช้เงินหลายปี (สัญญา ม.23)
สัญญาใช้เงินปีเดียว สัญญาใช้เงินหลายปี (สัญญา ม.23) ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กองการเงินและบัญชี

7 ระบุ ปีงบประมาณ รหัสพื้นที่
ทะเบียนคุมสัญญา (Drill Drown) ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กองการเงินและบัญชี

8 ระบุรายละเอียด ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กองการเงินและบัญชี

9 ระบุรายละเอียดครบแล้ว
CLICK ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กองการเงินและบัญชี

10 ทะเบียน ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กองการเงินและบัญชี

11 ช่วงวันที่ ที่เลือกไว้
เลื่อน SCROLL BAR ช่วงวันที่ ที่เลือกไว้ เรียงข้อมูล ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กองการเงินและบัญชี

12 เรียงลำดับข้อมูล ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กองการเงินและบัญชี

13 DRILL DOWN ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กองการเงินและบัญชี

14 บันทึกเข้า PROGRAM พื้นฐาน
ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กองการเงินและบัญชี

15 ข้อมูลในทะเบียนไม่ครบถ้วน
ไม่มีข้อมูล ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กองการเงินและบัญชี

16 ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลสัญญา
CLICK ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กองการเงินและบัญชี

17 แก้ไข เพิ่มเติม ข้อมูล
ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กองการเงินและบัญชี CLICK

18 สัญญา ม.23 ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กองการเงินและบัญชี

19 เลขที่สัญญาต้องตรงกัน
ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กองการเงินและบัญชี

20 เลือกทะเบียนคุมสัญญา ม.23
CLICK ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กองการเงินและบัญชี

21 ระบุรายละเอียด CLICK ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กองการเงินและบัญชี

22 ทะเบียน ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กองการเงินและบัญชี

23 ขั้นตอน เปลี่ยน พด.01/02 เป็นสัญญา
ไม่ใช่มูลค่าสัญญา ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กองการเงินและบัญชี

24 มูลค่าของสัญญาที่ถูกคัดลอกมา
ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กองการเงินและบัญชี

25 CLICK ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กองการเงินและบัญชี

26 เลือกสัญญา ม.23 ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กองการเงินและบัญชี

27 ทำเครื่องหมาย ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กองการเงินและบัญชี

28 CLICK ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กองการเงินและบัญชี

29 เลือกศูนย์ต้นทุน ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กองการเงินและบัญชี

30 เพิ่มรายการ CLICK ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กองการเงินและบัญชี

31 ค้นหาสัญญา(ผูกพัน) CLICK ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กองการเงินและบัญชี

32 ถ้าไม่ทำเครื่องหมาย จะไม่มีข้อมูลมาให้เลือก
ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กองการเงินและบัญชี

33 เลือกข้อมูลที่ต้องการ
CLICK ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กองการเงินและบัญชี

34 แก้ไขจำนวนเงิน ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กองการเงินและบัญชี

35 จำนวนเงินตามสัญญา ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กองการเงินและบัญชี

36 ทะเบียนที่ถูกต้อง ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กองการเงินและบัญชี

37 แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลภายหลัง
ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กองการเงินและบัญชี

38 เอกสารแนบ 1 ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กองการเงินและบัญชี

39 บก. 104/107 ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กองการเงินและบัญชี

40 งบ.156 ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กองการเงินและบัญชี


ดาวน์โหลด ppt BUDGET INFORMATION SYSTEM

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google