งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1561110 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น o อ. ผู้สอน นายพรเทพ เจิมขุนทด ( อ. กรณ์ ) o ห้องโปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้น 1 ตึกแฝด ( เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สธ.) o เบอร์โทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1561110 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น o อ. ผู้สอน นายพรเทพ เจิมขุนทด ( อ. กรณ์ ) o ห้องโปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้น 1 ตึกแฝด ( เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สธ.) o เบอร์โทร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1561110 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น o อ. ผู้สอน นายพรเทพ เจิมขุนทด ( อ. กรณ์ ) o ห้องโปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้น 1 ตึกแฝด ( เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สธ.) o เบอร์โทร 0878742825 อีเมล์ sai_akanishi1@msn.com sai_akanishi1@msn.com

2 1561110 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ข้อตกลงร่วมกัน 1. กรณีที่จำเป็นต้องลากิจ ลาป่วย หรือเข้าร่วมกิจกรรม ของโปรแกรมวิชา กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ต้องแจ้งให้ อ. ทราบล่วงหน้า ทางโทรศัพท์ อีเมล์หรือเฟสบุ๊ค 2. ขาดเรียนได้ไม่เกิน 8 ครั้ง ถ้าเกิน 8 ครั้งหมดสิทธิ์สอบ มาสาย 4 ครั้ง ถือว่าขาดเรียน 1 ครั้ง 3. สำหรับคนที่ลากิจ ลาป่วย หรือเข้าร่วมกิจกรรมของ โปรแกรมวิชา กิจกรรมของมหาวิทยาลัย มีการแจ้งให้ อ. ทราบล่วงหน้า สามารถติดต่อสอบย้อนหลังหรือส่งงาน ย้อนหลังได้ กรณีที่ในชั้นเรียนวันนั้นมีสอบหรือมีกิจกรรม ในชั้นเรียน

3 คำทักทายใน ภาษาญี่ปุ่น Ai-sa- tsu

4 O-HA-YO GO-ZAI-MASU สวัสดีตอน เช้า

5 KON-NI-CHI-WA สวัสดีตอน กลางวัน

6 KOM-BAN-WA สวัสดีตอน เย็น

7 SA-YO-NA-RA ลาก่อน

8 O-YA-SU-MI-NA-SAI ราตรีสวัสดิ์

9 A-RI-GA-TOU A-RI-GA-TOU-GO-ZAI-MASU ขอบคุณ

10 SU-MI-MA-SEN / GO-MEN-NA-SAI ขอโทษ

11 การแนะนำตัว Ha-ji-me-ma-shi-te Wa-ta-shi-wa...( ชื่อ ตนเอง )...Desu San-nen-sei desu. …( สถานที่ )…ka-ra ki-ma-shi- ta (Dou-Zo) Yo-r0-shi-ku-O-ne-gai-shi- masu

12 การแนะนำเพื่อน San ( คุณ ) ใช้ต่อท้ายชื่อหรือสกุลคนอื่น แต่ห้ามใช้กับตนเอง เช่น Tana+san Kung ใช้ต่อท้ายชื่อหรือสกุลคนอื่น แทน San ได้ กรณี ที่คนนั้นเป็นเด็กผู้ชายอายุเท่ากันหรือน้อยกว่า ( บางกรณี ก็ใช้กับผู้หญิงได้ ) เช่น Tanaka+kung Chang ใช้ต่อท้ายชื่อหรือสกุลคนอื่น แทน San ได้ กรณีที่คนนั้นเป็นเด็กผู้ชายอายุเท่ากันหรือน้อยกว่า เช่น Hikaru+Chang

13 คำศัพท์ใหม่ Wa-ta-shi – ฉัน A-na-ta – คุณ Desu – เป็น, อยู่, คือ ( ครับ / ค่ะ ) Yo-ro-shi-ku-O-ne-gai-shi-masu – ขอฝากเนื้อฝากตัว Nen-sei – ชั้นปี O-na-ma-e – ชื่อ ( คนอื่น เพื่อความสุภาพ ) Nan – อะไร Ka – แสดงคำถาม ( วางไว้ท้ายประโยค ) Kara - มาจาก

14 ตัวเลข 0 Zero / Rei6 Roku 1 I-Chi7 Na-na / Chiji 2 Ni8 Ha-chi 3 San9 Kyu / Ku 4 Yon10 Jyu 5 Go

15 รูปประโยค N1 WA N2 DESU Watashi wa …( ชื่อ ).. Desu. N1 N2 ฉัน / ผมชื่อ....... ครับ / ค่ะ わたし は タナバット です。 Anata no namae wa nan Desu Ka. คุณชื่ออะไรครับ / ค่ะ あなたのなまえ は なん ですか。

16 การแนะนำตัว A: Ha-ji-me-ma-shi-te Wa-ta-shi-wa...( ชื่อ ตนเอง )...Desu. ni-nen-sei desu. …( สถานที่ )…ka-ra ki-ma- shi-ta Yo-r0-shi-ku-O-ne-gai- shi-masu

17 การแนะนำตัว B: Ha-ji-me-ma-shi-te Wa-ta-shi-wa...( ชื่อ ตนเอง )...Desu. ni-nen-sei desu. …( สถานที่ )…ka-ra ki-ma- shi-ta Yo-r0-shi-ku-O-ne-gai- shi-masu

18 การแนะนำเพื่อน B: Su-mi-ma-sen! O-na-ma-e-wa-nan-desu- ka. C: Wa-ta-shi-wa...( ชื่อ ตนเอง )...Desu ni-nen-sei desu. …( สถานที่ )…ka-ra ki-ma- shi-ta Yo-r0-shi-ku-O-ne-gai- shi-masu


ดาวน์โหลด ppt 1561110 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น o อ. ผู้สอน นายพรเทพ เจิมขุนทด ( อ. กรณ์ ) o ห้องโปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้น 1 ตึกแฝด ( เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สธ.) o เบอร์โทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google