งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1561110 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
อ.ผู้สอน นายพรเทพ เจิมขุนทด (อ.กรณ์) ห้องโปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้น 1 ตึกแฝด (เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สธ.) เบอร์โทร อีเมล์

2 1561110 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
ข้อตกลงร่วมกัน 1.กรณีที่จำเป็นต้องลากิจ ลาป่วย หรือเข้าร่วมกิจกรรม ของโปรแกรมวิชา กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ต้องแจ้งให้ อ.ทราบล่วงหน้า ทางโทรศัพท์ อีเมล์หรือเฟสบุ๊ค 2.ขาดเรียนได้ไม่เกิน 8 ครั้ง ถ้าเกิน 8 ครั้งหมดสิทธิ์ สอบ มาสาย 4 ครั้ง ถือว่าขาดเรียน 1 ครั้ง 3.สำหรับคนที่ลากิจ ลาป่วย หรือเข้าร่วมกิจกรรมของ โปรแกรมวิชา กิจกรรมของมหาวิทยาลัย มีการแจ้งให้ อ. ทราบล่วงหน้า สามารถติดต่อสอบย้อนหลังหรือส่งงาน ย้อนหลังได้ กรณีที่ในชั้นเรียนวันนั้นมีสอบหรือมีกิจกรรมใน ชั้นเรียน

3 คำทักทายในภาษาญี่ปุ่น
Ai-sa- tsu

4 O-ha-yo go-zai-masu สวัสดีตอน เช้า

5 Kon-ni-chi-wa สวัสดีตอน กลางวัน

6 Kom-ban-wa สวัสดีตอน เย็น

7 Sa-yo-na-ra ลาก่อน

8 O-ya-su-mi-na-sai ราตรีสวัสดิ์

9 A-ri-ga-tou A-ri-ga-tou-go-zai-masu
ขอบคุณ

10 Su-mi-ma-sen / Go-men-na-sai
ขอโทษ

11 การแนะนำตัว Ha-ji-me-ma-shi-te Wa-ta-shi-wa...(ชื่อ ตนเอง)...Desu
San-nen-sei desu. …(สถานที่)…ka-ra ki-ma-shi- ta (Dou-Zo) Yo-r0-shi-ku-O-ne-gai-shi- masu

12 การแนะนำเพื่อน San (คุณ) ใช้ต่อท้ายชื่อหรือสกุลคนอื่น แต่ห้ามใช้กับตนเอง เช่น Tana+san Kung ใช้ต่อท้ายชื่อหรือสกุลคนอื่น แทน San ได้ กรณี ที่คนนั้นเป็นเด็กผู้ชายอายุเท่ากันหรือน้อยกว่า (บางกรณีก็ ใช้กับผู้หญิงได้) เช่น Tanaka+kung Chang ใช้ต่อท้ายชื่อหรือสกุลคนอื่น แทน San ได้ กรณีที่คนนั้นเป็นเด็กผู้ชายอายุเท่ากันหรือน้อยกว่า เช่น Hikaru+Chang

13 คำศัพท์ใหม่ Wa-ta-shi – ฉัน A-na-ta – คุณ
Desu – เป็น, อยู่, คือ (ครับ/ค่ะ) Yo-ro-shi-ku-O-ne-gai-shi-masu – ขอฝากเนื้อฝากตัว Nen-sei – ชั้นปี O-na-ma-e – ชื่อ (คนอื่น เพื่อความสุภาพ) Nan – อะไร Ka – แสดงคำถาม (วางไว้ท้ายประโยค) Kara - มาจาก

14 ตัวเลข 0 Zero / Rei 6 Roku 1 I-Chi 7 Na-na / Chiji 2 Ni 8 Ha-chi 3 San
9 Kyu / Ku 4 Yon 10 Jyu 5 Go

15 รูปประโยค N1 WA N2 DESU Watashi wa …(ชื่อ).. Desu. N1 N2
ฉัน/ผมชื่อ ครับ/ค่ะ わたし は タナバット です。 Anata no namae wa nan Desu Ka. คุณชื่ออะไรครับ/ค่ะ あなたのなまえ は なん ですか。

16 การแนะนำตัว A: Ha-ji-me-ma-shi-te Wa-ta-shi-wa...(ชื่อ ตนเอง)...Desu .
ni-nen-sei desu. …(สถานที่)…ka-ra ki-ma- shi-ta Yo-r0-shi-ku-O-ne-gai- shi-masu

17 การแนะนำตัว B: Ha-ji-me-ma-shi-te Wa-ta-shi-wa...(ชื่อ ตนเอง)...Desu .
ni-nen-sei desu. …(สถานที่)…ka-ra ki-ma- shi-ta Yo-r0-shi-ku-O-ne-gai- shi-masu

18 การแนะนำเพื่อน B: Su-mi-ma-sen! O-na-ma-e-wa-nan-desu- ka.
C: Wa-ta-shi-wa...(ชื่อ ตนเอง)...Desu ni-nen-sei desu. …(สถานที่)…ka-ra ki-ma- shi-ta Yo-r0-shi-ku-O-ne-gai- shi-masu


ดาวน์โหลด ppt ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google