งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการใช้ประโยชน์ จากโปรแกรมกระดาษคำนวณ ทบทวนการบ้าน 21-11-49 Project A vs Project B Useful Link:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการใช้ประโยชน์ จากโปรแกรมกระดาษคำนวณ ทบทวนการบ้าน 21-11-49 Project A vs Project B Useful Link:"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการใช้ประโยชน์ จากโปรแกรมกระดาษคำนวณ ทบทวนการบ้าน 21-11-49 Project A vs Project B Useful Link: http://www.excelexperttraining.com/i4zr/excel/tip/tip1.html

2 Lab 28-11 (et) เปิดโปรแกรมเอ็กเซล เปิดโปรแกรมเอ็กเซล เรียกไฟล์งานกระดาษคำนวณเกรด เรียกไฟล์งานกระดาษคำนวณเกรด เรียกไฟล์ 212211.xls เรียกไฟล์ 212211.xls เปิดหน้าต่างสมุดงานใหม่ เปิดหน้าต่างสมุดงานใหม่ สร้างแผ่นงานเปล่า ชื่อ 2911 สร้างแผ่นงานเปล่า ชื่อ 2911 ลบแผ่นงานที่ไม่ใช้งานออกทั้งหมด ลบแผ่นงานที่ไม่ใช้งานออกทั้งหมด บันทึกไฟล์นี้ชื่อ 2811dtlab4.xls บันทึกไฟล์นี้ชื่อ 2811dtlab4.xls สร้างการเชื่อมโยงข้อมูลที่จำเป็นจากแผ่นงาน 212211 มายังแผ่นงานนี้ เพื่อวิเคราะห์ตัวเลข จากการบ้าน !! สร้างการเชื่อมโยงข้อมูลที่จำเป็นจากแผ่นงาน 212211 มายังแผ่นงานนี้ เพื่อวิเคราะห์ตัวเลข จากการบ้าน !!

3 เฉลยการบ้าน 21/11 สร้างแผ่นงานตามที่แจ้งหน้าชั้นเรียน ดังนี้ สร้างแผ่นงานตามที่แจ้งหน้าชั้นเรียน ดังนี้ เขียนสูตรคำนวณ ( โดยกำหนดชื่อของเซลด้วย ) เขียนสูตรคำนวณ ( โดยกำหนดชื่อของเซลด้วย ) นั่นคือ ข้อมูลการป. ป. A = InvestA+(InvestA*pchange) นั่นคือ ข้อมูลการป. ป. A = InvestA+(InvestA*pchange) ให้นักศึกษากำหนดชื่อของเซล และช่วงเซลที่ เหมาะสม ให้นักศึกษากำหนดชื่อของเซล และช่วงเซลที่ เหมาะสม

4 ( ต่อ ) ปรับตารางคำนวณให้มีความเหมาะสม ต่อการ พิจารณาค่าของโครงการ ปรับตารางคำนวณให้มีความเหมาะสม ต่อการ พิจารณาค่าของโครงการ ทำการเชื่อมโยงข้อมูลให้สมบูรณ์ที่สุด ทำการเชื่อมโยงข้อมูลให้สมบูรณ์ที่สุด

5 การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเซล ที่เซลใดๆ ถ้านักศึกษา พิมพ์ = แสดงการป้อน สูตร และนำไปคลิกยังเซลต้นทางที่ต้องการ เชื่อมโยง จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูล ที่เซลใดๆ ถ้านักศึกษา พิมพ์ = แสดงการป้อน สูตร และนำไปคลิกยังเซลต้นทางที่ต้องการ เชื่อมโยง จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูล สามารถเชื่อมโยงข้อมูลข้าม เซล / แผ่นงาน / สมุด งาน ได้ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลข้าม เซล / แผ่นงาน / สมุด งาน ได้ เมื่อต้นทางมีการปรับเปลี่ยน กระดาษคำนวณที่ เชื่อมโยงก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน เมื่อต้นทางมีการปรับเปลี่ยน กระดาษคำนวณที่ เชื่อมโยงก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน

6 ฟังก์ชัน if Value_if_true // Value_if_false Value_if_true // Value_if_false รูปแบบ รูปแบบ = if(logical_test, value_if_true, value_if_false) ฟังก์ชันนี้จะให้ค่าตามเงื่อนไขที่กำหนดขึ้น เพื่อ แสดงความเป็นจริง / เท็จ ของคำตอบนั้นๆ ฟังก์ชันนี้จะให้ค่าตามเงื่อนไขที่กำหนดขึ้น เพื่อ แสดงความเป็นจริง / เท็จ ของคำตอบนั้นๆ คำสั่ง ให้นักศึกษาเขียนคำสั่ง If เพิ่มเติม เมื่อ กำหนดเป็น 3 เกณฑ์ คือ ผ่าน และ ถ้าน้อย กว่า -1000 รอพินิจ ถ้าน้อยกว่า -1500 ไม่ ผ่าน


ดาวน์โหลด ppt สรุปการใช้ประโยชน์ จากโปรแกรมกระดาษคำนวณ ทบทวนการบ้าน 21-11-49 Project A vs Project B Useful Link:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google