งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการใช้ประโยชน์ จากโปรแกรมกระดาษคำนวณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการใช้ประโยชน์ จากโปรแกรมกระดาษคำนวณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการใช้ประโยชน์ จากโปรแกรมกระดาษคำนวณ
ทบทวนการบ้าน Project A vs Project B Useful Link:

2 Lab 28-11 (et) เปิดโปรแกรมเอ็กเซล เรียกไฟล์งานกระดาษคำนวณเกรด
เรียกไฟล์ xls เปิดหน้าต่างสมุดงานใหม่ สร้างแผ่นงานเปล่า ชื่อ 2911 ลบแผ่นงานที่ไม่ใช้งานออกทั้งหมด บันทึกไฟล์นี้ชื่อ 2811dtlab4.xls สร้างการเชื่อมโยงข้อมูลที่จำเป็นจากแผ่นงาน มายังแผ่นงานนี้ เพื่อวิเคราะห์ตัวเลขจากการบ้าน !!

3 เฉลยการบ้าน 21/11 สร้างแผ่นงานตามที่แจ้งหน้าชั้นเรียน ดังนี้
เขียนสูตรคำนวณ (โดยกำหนดชื่อของเซลด้วย) นั่นคือ ข้อมูลการป.ป. A = InvestA+(InvestA*pchange) ให้นักศึกษากำหนดชื่อของเซล และช่วงเซลที่เหมาะสม

4 (ต่อ) ปรับตารางคำนวณให้มีความเหมาะสม ต่อการพิจารณาค่าของโครงการ
ทำการเชื่อมโยงข้อมูลให้สมบูรณ์ที่สุด

5 การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเซล
ที่เซลใดๆ ถ้านักศึกษา พิมพ์ = แสดงการป้อนสูตร และนำไปคลิกยังเซลต้นทางที่ต้องการเชื่อมโยง จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูล สามารถเชื่อมโยงข้อมูลข้าม เซล / แผ่นงาน / สมุดงาน ได้ เมื่อต้นทางมีการปรับเปลี่ยน กระดาษคำนวณที่เชื่อมโยงก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน

6 ฟังก์ชัน if Value_if_true // Value_if_false รูปแบบ = if(logical_test, value_if_true, value_if_false) ฟังก์ชันนี้จะให้ค่าตามเงื่อนไขที่กำหนดขึ้น เพื่อแสดงความเป็นจริง / เท็จ ของคำตอบนั้นๆ คำสั่ง ให้นักศึกษาเขียนคำสั่ง If เพิ่มเติม เมื่อกำหนดเป็น 3 เกณฑ์ คือ ผ่าน และ ถ้าน้อยกว่า รอพินิจ ถ้าน้อยกว่า ไม่ผ่าน


ดาวน์โหลด ppt สรุปการใช้ประโยชน์ จากโปรแกรมกระดาษคำนวณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google