งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังเกตไฟล์เพื่อคลิก และดาวน์โหลด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังเกตไฟล์เพื่อคลิก และดาวน์โหลด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เปิดหน้า homepage http://www.eng.ru.ac.th/ie/ine309
สังเกตไฟล์เพื่อคลิก และดาวน์โหลด !!! ให้นักศึกษาดาวน์โหลดและบันทึกไฟล์ไว้ แล้วจึงเรียกใช้งาน

2 จากไฟล์กระดาษคำนวณ ให้นักศึกษาเติมตัวเลข ตามจำนวนในสไลด์หน้า 20 ให้ครบถ้วน รอปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้ การเชื่อมโยงสูตรฯ และการใช้เครื่องหมาย $ หน้าคอลัมน์ และแถว ก่อนกรอกตัวเลขตามเอกสาร ควรกำหนดคุณสมบัติของเซลก่อน !! ให้เลือก > จัดรูปแบบเซล < แทป ตัวเลข < (ประเภท) สกุลเงิน < $ united state

3 เตรียมความพร้อมก่อนสร้างสูตรคำนวณ
ให้นักศึกษาทดลองคัดลอกบางส่วนของเซล โดยใช้เมาส์ลาก จากแผ่นงาน ให้เลือก B13:D13 สังเกต ตัวชี้ของเมาส์ เป็นเครื่องหมาย + สีเข้ม เมื่อนำเมาส์ไปวางไว้ที่มุมขวาล่าง คลิ๊ก และลาก ลงมา 1 แถวนอน ให้ทดลองคัดลอกโดยไม่ใช้เมาส์โดย เลื่อนเซลไปที่ B14 กด shift ค้างไว้ และ กดลูกศรไปทางขวามือ 2 ช่องเซล (=B14:D14) Ctrl + C เลื่อนลงมา 1 ช่องเซล กด Enter

4 การใช้เครื่องหมาย $ ในสูตรฯ
“เครื่องหมาย $ เป็นสัญลักษณ์สำหรับช่วยให้การสร้างสูตรในสเปรดชีทง่ายยิ่งขึ้น เมื่อเรียกโดยกด F4 ขณะที่พิมพ์สูตร ถ้าเครื่องหมายอยู่หน้าอะไร จะเป็นการล็อกตำแหน่งอ้างอิงนั้น!” แบบฝึกหัด สร้างแถวนอนที่ 14 กำหนดให้เป็นค่าคอมมิชชั่น (เพิ่ม 50% จากเดิม) จะทำอย่างไร? (HINT: เขียนสูตรง่ายๆ ด้วยการคูณ และใช้การสร้างสูตรแบบมีเครื่องหมาย $ ช่วย)

5 เฉลยแบบฝึกหัด ทำได้โดยใช้เครื่องหมาย $ ประกอบในการสร้างสูตร
คูณค่า ขนาด 1.5 เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า จะได้ผลลัพธ์ตามต้องการ ทำกิจกรรมกลุ่ม สรุปปฏิบัติการ

6


ดาวน์โหลด ppt สังเกตไฟล์เพื่อคลิก และดาวน์โหลด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google