งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เปิดหน้า homepage e309 สังเกตไฟล์เพื่อคลิก และดาวน์โหลด !!! ให้นักศึกษาดาวน์โหลด และบันทึกไฟล์ไว้ แล้วจึง เรียกใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เปิดหน้า homepage e309 สังเกตไฟล์เพื่อคลิก และดาวน์โหลด !!! ให้นักศึกษาดาวน์โหลด และบันทึกไฟล์ไว้ แล้วจึง เรียกใช้งาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เปิดหน้า homepage http://www.eng.ru.ac.th/ie/in e309 สังเกตไฟล์เพื่อคลิก และดาวน์โหลด !!! ให้นักศึกษาดาวน์โหลด และบันทึกไฟล์ไว้ แล้วจึง เรียกใช้งาน

2 จากไฟล์กระดาษคำนวณ ให้นักศึกษาเติมตัวเลข ตามจำนวนในสไลด์หน้า 20 ให้ครบถ้วน ให้นักศึกษาเติมตัวเลข ตามจำนวนในสไลด์หน้า 20 ให้ครบถ้วน รอปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้ การเชื่อมโยงสูตรฯ และ การใช้เครื่องหมาย $ หน้าคอลัมน์ และแถว รอปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้ การเชื่อมโยงสูตรฯ และ การใช้เครื่องหมาย $ หน้าคอลัมน์ และแถว ก่อนกรอกตัวเลขตามเอกสาร ก่อนกรอกตัวเลขตามเอกสาร ควรกำหนดคุณสมบัติของเซลก่อน !! ควรกำหนดคุณสมบัติของเซลก่อน !! ให้เลือก > จัดรูปแบบเซล จัดรูปแบบเซล < แทป ตัวเลข < ( ประเภท ) สกุลเงิน < $ united state

3 เตรียมความพร้อมก่อนสร้างสูตร คำนวณ ให้นักศึกษาทดลองคัดลอกบางส่วนของเซล โดยใช้เมาส์ลาก ให้นักศึกษาทดลองคัดลอกบางส่วนของเซล โดยใช้เมาส์ลาก จากแผ่นงาน 141511 ให้เลือก B13:D13 จากแผ่นงาน 141511 ให้เลือก B13:D13 สังเกต ตัวชี้ของเมาส์ เป็นเครื่องหมาย + สีเข้ม เมื่อนำ เมาส์ไปวางไว้ที่มุมขวาล่าง สังเกต ตัวชี้ของเมาส์ เป็นเครื่องหมาย + สีเข้ม เมื่อนำ เมาส์ไปวางไว้ที่มุมขวาล่าง คลิ๊ก และลาก ลงมา 1 แถวนอน คลิ๊ก และลาก ลงมา 1 แถวนอน ให้ทดลองคัดลอกโดยไม่ใช้เมาส์โดย ให้ทดลองคัดลอกโดยไม่ใช้เมาส์โดย เลื่อนเซลไปที่ B14 เลื่อนเซลไปที่ B14 กด shift ค้างไว้ และ กดลูกศรไปทางขวามือ 2 ช่องเซล (=B14:D14) กด shift ค้างไว้ และ กดลูกศรไปทางขวามือ 2 ช่องเซล (=B14:D14) Ctrl + C Ctrl + C เลื่อนลงมา 1 ช่องเซล เลื่อนลงมา 1 ช่องเซล กด Enter กด Enter

4 การใช้เครื่องหมาย $ ในสูตรฯ “ เครื่องหมาย $ เป็นสัญลักษณ์สำหรับช่วยให้การ สร้างสูตรในสเปรดชีทง่ายยิ่งขึ้น เมื่อเรียกโดย กด F4 ขณะที่พิมพ์สูตร ถ้าเครื่องหมายอยู่หน้าอะไร จะเป็นการล็อก ตำแหน่งอ้างอิงนั้น !” ถ้าเครื่องหมายอยู่หน้าอะไร จะเป็นการล็อก ตำแหน่งอ้างอิงนั้น !”แบบฝึกหัด สร้างแถวนอนที่ 14 กำหนดให้เป็นค่า คอมมิชชั่น ( เพิ่ม 50% จากเดิม ) สร้างแถวนอนที่ 14 กำหนดให้เป็นค่า คอมมิชชั่น ( เพิ่ม 50% จากเดิม ) จะทำอย่างไร ? (HINT: เขียนสูตร ง่ายๆ ด้วยการคูณ และใช้การสร้างสูตรแบบมี เครื่องหมาย $ ช่วย )

5 เฉลยแบบฝึกหัด ทำได้โดยใช้เครื่องหมาย $ ประกอบในการ สร้างสูตร ทำได้โดยใช้เครื่องหมาย $ ประกอบในการ สร้างสูตร คูณค่า ขนาด 1.5 เพื่อแสดงให้เห็นถึงการ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า คูณค่า ขนาด 1.5 เพื่อแสดงให้เห็นถึงการ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าจะได้ผลลัพธ์ตามต้องการ ------------------ ทำกิจกรรมกลุ่ม สรุปปฏิบัติการ -- ----------------------

6


ดาวน์โหลด ppt เปิดหน้า homepage e309 สังเกตไฟล์เพื่อคลิก และดาวน์โหลด !!! ให้นักศึกษาดาวน์โหลด และบันทึกไฟล์ไว้ แล้วจึง เรียกใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google