งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบประมาณและการเบิกจ่าย ตั้งแต่ตุลาคม 2554- มีนาคม 2555 รายการ งบประม าณ ที่ได้รับ งบประม าณที่ เบิกจ่าย ร้อย ละ คงเหลื อ ยอดรวม งบประมาณ 444,00 0.00 426,750.49.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบประมาณและการเบิกจ่าย ตั้งแต่ตุลาคม 2554- มีนาคม 2555 รายการ งบประม าณ ที่ได้รับ งบประม าณที่ เบิกจ่าย ร้อย ละ คงเหลื อ ยอดรวม งบประมาณ 444,00 0.00 426,750.49."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบประมาณและการเบิกจ่าย ตั้งแต่ตุลาคม 2554- มีนาคม 2555 รายการ งบประม าณ ที่ได้รับ งบประม าณที่ เบิกจ่าย ร้อย ละ คงเหลื อ ยอดรวม งบประมาณ 444,00 0.00 426,750.49 96 % 17,249.51 ควบคุมทำการ ประมง 256,000.00 249,682. 49 99 % 6,317.5 1 ถ่ายทอด เทคโนโลยีฯ 33,000. 00 29,780.0 0 90 % 3,220.0 0 ฟื้นฟู ทะเลสาบ สงขลา 155,000.00 147,288. 00 95 % 7,712.0 0

2 กิจกรรมควบคุมการทำการ ประมง โครงการ แผน ( ครั้ง ) ผล ( ครั้ง ) ผลคดี ( คดี / ราย ) ทั้ง ปี มีค. 55 สะ สม มีค. 55 สะส ม โครงการควบคุมการ ทำประมง 4633275/-32/- รวม 4633275/-32/-

3 - วันที่ 6 มี. ค.55 ตรวจยึด เครื่องมืออวนล้อมจับ ใน ทะเลสาบสงขลา ม.11 ต. ลำปำ อ. เมือง จ. พัทลุง 1/- อวนล้อม จำนวน 1 ปาก - วันที่ 7 มี. ค.55 ตรวจยึด เครื่องมืออวนล้อมจับ บริเวณ ทะเลสาบสงขลา ม.6 ต. พนางตุง อ. ควนขนุน จ. พัทลุง 1/- อวนล้อม จำนวน 2 ปาก - วันที่ 20 มี. ค.55 ตรวจยึด เครื่องมืออวนล้อมจับ บริเวณ ทะเลสาบสงขลา ม.11 ต. ลำปำ อ. เมือง จ. พัทลุง 1/- อวนล้อม จำนวน 2 ปาก - วันที่ 29 มี. ค.55 ตรวจยึด เครื่องมืออวนล้อมจับ บริเวณ ทะเลสาบสงขลา บ้านชายคลอง ม.4 ต. พนางตุง อ. ควน ขนุน จ. พัทลุง 1/- อวนล้อม จำนวน 1 ปาก - วันที่ 29 มี. ค.55 ตรวจยึด เครื่องมืออวนล้อมจับ บริเวณ ทะเลสาบสงขลา ม.7 ต. ลำปำ อ. เมือง จ. พัทลุง 1/- อวนล้อม จำนวน 1 ปาก รวม 5 คดี / - ราย

4 เจ้าหน้าที่ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง บริเวณทะเลสาบ สงขลา ตรวจยึดเครื่องมือประเภทอวนล้อมจับ จำนวน 5 คดี 7 ปากท้องที่หมู่ 7,11 ตำบลลำปำ อำเภอเมือง และ หมู่ 4,6 ตำบลพนาง ตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

5

6 เรื้อถอนกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำในท้องที่จังหวัดพัทลุง

7 เจ้าหน้าที่ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง บริเวณ ทะเลสาบสงขลา ประชาสัมพันธ์มาตรการด้านการประมงและติด ป้ายห้ามทำการประมงด้วยเครื่องมือผิดกฎหมายประมง ทั่วท้องที่ จังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลด ppt งบประมาณและการเบิกจ่าย ตั้งแต่ตุลาคม 2554- มีนาคม 2555 รายการ งบประม าณ ที่ได้รับ งบประม าณที่ เบิกจ่าย ร้อย ละ คงเหลื อ ยอดรวม งบประมาณ 444,00 0.00 426,750.49.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google