งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนาเครือข่ายประมงอาสา จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืด ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นครราชสีมา ประมงอาสาศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนาเครือข่ายประมงอาสา จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืด ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นครราชสีมา ประมงอาสาศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนาเครือข่ายประมงอาสา จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืด ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นครราชสีมา ประมงอาสาศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ฯ ที่สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดชัยภูมิ ก่อน เดินทางไปศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดฯ ว่าที่ร้อยตรีนวรัตน์ จิตร์ภิรมย์ศรี ประธานเปิดการ สัมมนาเครือข่ายประมงอาสา

2 ประมงอาสา และประมงอำเภอ ร่วมกิจกรรม กันอย่างสนุกสนาน โดยมีผอ. ศูนย์บริหารฯ คุณวิบูลย์ และทีมงาน เป็นผู้ดำเนินรายการ

3 ประมงอาสา และประมงอำเภอร่วมกันร้อง เพลงอย่างเป็นกันเอง ล่องเรือสำราญ ชมพระ อาทิตย์ขึ้นยามเช้า

4 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 54 ประมงอาสาแบ่งกลุ่ม ช่วยกันระดมความเห็นในเรื่องบทบาทหน้าที่ และความต้องการ ประมงอาสาและ เจ้าหน้าที่สวมเสื้อ ประมงอาสาสุดเท่


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนาเครือข่ายประมงอาสา จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืด ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นครราชสีมา ประมงอาสาศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google