งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้สูตร Excel 1. 5.7 x 10 6 ให้พิมพ์ใน cell ว่า =5.7*1E+6 2. 5.7 x 10 -6 ให้พิมพ์ใน cell ว่า =5.7*1E-6 3. log 2.3 ใช้ fx log10 ตรงส่วนที่เป็น number.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้สูตร Excel 1. 5.7 x 10 6 ให้พิมพ์ใน cell ว่า =5.7*1E+6 2. 5.7 x 10 -6 ให้พิมพ์ใน cell ว่า =5.7*1E-6 3. log 2.3 ใช้ fx log10 ตรงส่วนที่เป็น number."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้สูตร Excel 1. 5.7 x 10 6 ให้พิมพ์ใน cell ว่า =5.7*1E+6 2. 5.7 x 10 -6 ให้พิมพ์ใน cell ว่า =5.7*1E-6 3. log 2.3 ใช้ fx log10 ตรงส่วนที่เป็น number ให้ใส่ 2.3 4. anti log 2.3 คือ 10 2.3 ใช้ fx power ตรงส่วนที่เป็น number ให้ใส่ 10 ตรงส่วนที่เป็น power ให้ใส่ 2.3

2 การใช้สูตร Excel 5. 4 3 ใช้ fx power ตรงส่วน ที่เป็น number ให้ใส่ 4 ตรงส่วนที่เป็น power ให้ใส่ 3 6. ต้องการถอด square root 2 ของ 3 ใช้ fx SQRT ตรงส่วนที่เป็น number ให้ใส่ 3

3 การใช้สูตร Excel 7. ไม่ต้องการให้ cell B16 เปลี่ยนเป็น cell อื่นเมื่อสั่ง copy ให้ทำดังนี้ click ที่ cell B16 จากนั้นกด F4 จะขึ้นเป็น $B$16 หมายถึง fix column B และ แถว 16


ดาวน์โหลด ppt การใช้สูตร Excel 1. 5.7 x 10 6 ให้พิมพ์ใน cell ว่า =5.7*1E+6 2. 5.7 x 10 -6 ให้พิมพ์ใน cell ว่า =5.7*1E-6 3. log 2.3 ใช้ fx log10 ตรงส่วนที่เป็น number.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google