งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวน เฉพาะ หมายถึ ง จำนวนนับที่มากกว่า 1 และมีตัวประกอบเพียง สองตัว คือ 1 และตัวมัน เอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวน เฉพาะ หมายถึ ง จำนวนนับที่มากกว่า 1 และมีตัวประกอบเพียง สองตัว คือ 1 และตัวมัน เอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 จำนวน เฉพาะ หมายถึ ง จำนวนนับที่มากกว่า 1 และมีตัวประกอบเพียง สองตัว คือ 1 และตัวมัน เอง

6 พิจารณาจำนวนนับที่อยู่ ระหว่าง 1 ถึง 50 มีจำนวนเฉพาะกี่จำนวน

7 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะตัด 1 ทิ้ง 2 เป็นจำนวนเฉพาะวงเอาไว้ ขั้นที่ 1 และตัดจำนวนที่มี 2 เป็นตัว ประกอบ หรือ 2 หารลงตัวทิ้ง ดังนี้

8 ขั้นที่ 2 3 เป็นจำนวนเฉพาะวงเอาไว้ และตัดจำนวนที่มี 3 เป็นตัวประกอบ หรือ 3 หารลงตัวทิ้ง ในส่วนที่เหลือ ดังนี้

9 และตัดจำนวนที่มี 5 เป็นตัวประกอบ หรือ 5 หารลงตัวทิ้ง ในส่วนที่เหลือ ดังนี้ ขั้นที่ 3 5 เป็นจำนวนเฉพาะวงเอาไว้

10 และตัดจำนวนที่มี 7 เป็นตัวประกอบ หรือ 7 หารลงตัวทิ้ง ในส่วนที่เหลือ ดังนี้ ขั้นที่ 4 7 เป็นจำนวนเฉพาะวงเอาไว้ 4949 หมาย เหตุ ทำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ โดยวงกลมล้อมรอบ จำนวนเฉพาะ และตัด จำนวนที่จำนวนเฉพาะนั้น เป็นตัว ประกอบ หรือหารลงตัวทิ้ง

11 ดังนั้ น จำนวนเฉพาะระหว่าง 1 ถึง 50 คือ 2, 3, 5, 7, 1, 1313, 1717, 1919, 2323, 2929, 3131, 3737, 4141, 4343, 4747

12 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt จำนวน เฉพาะ หมายถึ ง จำนวนนับที่มากกว่า 1 และมีตัวประกอบเพียง สองตัว คือ 1 และตัวมัน เอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google