งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวนเฉพาะ. จำนวนเฉพาะ ความหมาย 3 จำนวนเฉพาะ หมายถึง จำนวนนับที่มากกว่า 1 และมีตัวประกอบเพียงสองตัว คือ 1 และตัวมันเอง 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวนเฉพาะ. จำนวนเฉพาะ ความหมาย 3 จำนวนเฉพาะ หมายถึง จำนวนนับที่มากกว่า 1 และมีตัวประกอบเพียงสองตัว คือ 1 และตัวมันเอง 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จำนวนเฉพาะ

3 ความหมาย 3

4 จำนวนเฉพาะ หมายถึง จำนวนนับที่มากกว่า 1 และมีตัวประกอบเพียงสองตัว คือ 1 และตัวมันเอง 4

5 พิจารณาจำนวนนับที่อยู่ระหว่าง 1 ถึง 50 มีจำนวนเฉพาะกี่จำนวน
5

6 ขั้นที่ 1 1 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะตัด 1 ทิ้ง 2 เป็นจำนวนเฉพาะวงเอาไว้
และตัดจำนวนที่มี 2 เป็นตัวประกอบ หรือ 2 หารลงตัวทิ้ง ดังนี้ 1 2 3 5 7 9 17 19 27 29 37 39 47 49 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 6

7 ขั้นที่ 2 3 เป็นจำนวนเฉพาะวงเอาไว้ และตัดจำนวนที่มี 3 เป็นตัวประกอบ
หรือ 3 หารลงตัวทิ้ง ในส่วนที่เหลือ ดังนี้ 2 3 5 7 11 13 17 19 23 25 29 37 41 43 47 49 9 15 21 27 33 39 45 7

8 ขั้นที่ 3 5 เป็นจำนวนเฉพาะวงเอาไว้ และตัดจำนวนที่มี 5 เป็นตัวประกอบ
หรือ 5 หารลงตัวทิ้ง ในส่วนที่เหลือ ดังนี้ 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 49 25 35 8

9 ขั้นที่ 4 หมายเหตุ 7 เป็นจำนวนเฉพาะวงเอาไว้
และตัดจำนวนที่มี 7 เป็นตัวประกอบ หรือ 7 หารลงตัวทิ้ง ในส่วนที่เหลือ ดังนี้ 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 49 หมายเหตุ ทำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ โดยวงกลมล้อมรอบจำนวนเฉพาะ และตัด จำนวนที่จำนวนเฉพาะนั้น เป็นตัวประกอบ หรือหารลงตัวทิ้ง 9

10 ดังนั้น , , , จำนวนเฉพาะระหว่าง 1 ถึง 50 คือ , , , , , , , , , , ,
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 ดังนั้น , , , จำนวนเฉพาะระหว่าง 1 ถึง 50 คือ , , , , , , , , , , , 10

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt จำนวนเฉพาะ. จำนวนเฉพาะ ความหมาย 3 จำนวนเฉพาะ หมายถึง จำนวนนับที่มากกว่า 1 และมีตัวประกอบเพียงสองตัว คือ 1 และตัวมันเอง 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google