งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง แบบรูปความสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง แบบรูปความสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง แบบรูปความสัมพันธ์
สื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เรื่อง แบบรูปความสัมพันธ์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6) จัดทำโดย นางอมรา จิตต์กุศล อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

2 การใช้โปรแกรม 1. แบบฝึกหัดเรื่องแบบรูปความสัมพันธ์นี้ นักเรียน จะต้องหาคำตอบที่สัมพันธ์กับโจทย์ที่ให้มา โดยมีทั้งในรูปแบบของรูปภาพ และในรูปแบบของตัวเลข 2. เมื่อนักเรียนทราบคำตอบแล้ว ให้คลิกที่ตัวเลขหน้าข้อคำตอบที่คิดว่าถูกต้อง โดยนักเรียนจะสามารถคลิกเมาส์ได้ ก็ต่อเมื่อ เมาส์เปลี่ยนจากรูปลูกศรเป็นรูปมือ 3. ถ้านักเรียนตอบถูก ก็จะได้ทำในข้อถัดไป แต่หากตอบผิด ก็ให้ลองทำดูใหม่

3 1. 1) 2) 3)

4 2. 1) 2) 3)

5 3. 1) 2) 3)

6 4. 1) 2) 3)

7 5. 1) 2) 3)

8 6. 26 1) 28 2) 24 3)

9 7. 94 1) 84 2) 82 3)

10 8. … 50 56 46 1) 44 2) 48 3)

11 9. 124 … 109 1) 112 2) 115 3)

12 10. 83 73 … … 43 … 23 1) 2) 3)

13 11. 1) 2) 3)

14 12. 1) 2) 3)

15 13. 54 76 1) 55 66 2) 45 67 3)

16 14. ... 1) 2) 3)

17 15. … ... 1) 2) 3)

18 16. … … 45 47 48 1) 47 46 2) 47 49 3)

19 17. 1) 2) 3)

20 18. … ... 55 65 1) 45 55 2) 35 45 3)

21 19. 35 … … 1) 2) 3)

22 20. 25 1) 50 2) 100 3)

23 ถ้านักเรียนมีความสังเกตในเรื่องแบบรูปความสัมพันธ์ ก็เป็นเรื่องที่ง่ายมาก ใช่ไหมคะ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง แบบรูปความสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google