งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. แบบฝึกหัดเรื่องแบบรูปความสัมพันธ์นี้ นักเรียน จะต้องหาคำตอบที่สัมพันธ์กับ โจทย์ที่ให้มา โดยมีทั้งในรูปแบบของรูปภาพ และในรูปแบบของตัวเลข 2. เมื่อนักเรียนทราบคำตอบแล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. แบบฝึกหัดเรื่องแบบรูปความสัมพันธ์นี้ นักเรียน จะต้องหาคำตอบที่สัมพันธ์กับ โจทย์ที่ให้มา โดยมีทั้งในรูปแบบของรูปภาพ และในรูปแบบของตัวเลข 2. เมื่อนักเรียนทราบคำตอบแล้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 1. แบบฝึกหัดเรื่องแบบรูปความสัมพันธ์นี้ นักเรียน จะต้องหาคำตอบที่สัมพันธ์กับ โจทย์ที่ให้มา โดยมีทั้งในรูปแบบของรูปภาพ และในรูปแบบของตัวเลข 2. เมื่อนักเรียนทราบคำตอบแล้ว ให้คลิก ที่ตัวเลขหน้าข้อคำตอบที่คิดว่าถูกต้อง โดย นักเรียนจะสามารถคลิกเมาส์ได้ ก็ต่อเมื่อ เมาส์เปลี่ยนจากรูปลูกศรเป็นรูปมือ 3. ถ้านักเรียนตอบถูก ก็จะได้ทำในข้อ ถัดไป แต่หากตอบผิด ก็ให้ลองทำดูใหม่

4 1. 1) 2)2) 3)

5 2.2. 1)1) 2)2)

6 3.3. 1) 2) 3)3)

7 4. 1) 2) 3)

8 5. 1)1) 2) 3)

9 71421...354249 28 2626 2424 6. 1)1) 2)2) 3)

10 120 10896...7260 48 84 94 82 7. 1)1) 2) 3)

11 20263238…5056 44 4848 4646 8. 1) 2) 3)

12 124 …106 97 88 79 70 11 5 11 2 109109 9. 1) 2) 3)

13 8373……43…23 63 53 33 163 153 133 33 43 53 10. 1) 2) 3)

14 11. 1) 2) 3)

15 12. 1) 2) 3)

16 1122334…56... 45 6 7 5566 54 7 6 13. 1) 2) 3)

17 ... 14. 1) 2) 3)

18 …... 15. 1) 2) 3)

19 504948……45 47 4 6 4748 4749 16. 1) 2) 3)

20 919...39…59... 294969 2969 89 17. 1) 2) 3)

21 5152535…... 4555 55 6 5 35 4 5 18. 1) 2) 3)

22 35…2520…10... 30155 20150 30100 19. 1) 2) 3)

23 625125 … 5 1 25 50 10 0 20. 1) 2) 3)

24 ถ้านักเรียนมี ความสังเกตใน เรื่องแบบรูป ความสัมพันธ์ ก็ เป็นเรื่องที่ง่าย มาก ใช่ไหมคะ


ดาวน์โหลด ppt 1. แบบฝึกหัดเรื่องแบบรูปความสัมพันธ์นี้ นักเรียน จะต้องหาคำตอบที่สัมพันธ์กับ โจทย์ที่ให้มา โดยมีทั้งในรูปแบบของรูปภาพ และในรูปแบบของตัวเลข 2. เมื่อนักเรียนทราบคำตอบแล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google