งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. แบบฝึกหัดเรื่องแบบรูปความสัมพันธ์นี้ นักเรียน จะต้องหาคำตอบที่สัมพันธ์กับ โจทย์ที่ให้มา โดยมีทั้งในรูปแบบของรูปภาพ และในรูปแบบของตัวเลข 2. เมื่อนักเรียนทราบคำตอบแล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. แบบฝึกหัดเรื่องแบบรูปความสัมพันธ์นี้ นักเรียน จะต้องหาคำตอบที่สัมพันธ์กับ โจทย์ที่ให้มา โดยมีทั้งในรูปแบบของรูปภาพ และในรูปแบบของตัวเลข 2. เมื่อนักเรียนทราบคำตอบแล้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 1. แบบฝึกหัดเรื่องแบบรูปความสัมพันธ์นี้ นักเรียน จะต้องหาคำตอบที่สัมพันธ์กับ โจทย์ที่ให้มา โดยมีทั้งในรูปแบบของรูปภาพ และในรูปแบบของตัวเลข 2. เมื่อนักเรียนทราบคำตอบแล้ว ให้คลิก ที่ตัวเลขหน้าข้อคำตอบที่คิดว่าถูกต้อง โดย นักเรียนจะสามารถคลิกเมาส์ได้ ก็ต่อเมื่อ เมาส์เปลี่ยนจากรูปลูกศรเป็นรูปมือ 3. ถ้านักเรียนตอบถูก ก็จะได้ทำในข้อ ถัดไป แต่หากตอบผิด ก็ให้ลองทำดูใหม่

4 1. 1) 2)2) 3)

5 2.2. 1)1) 2)2)

6 3.3. 1) 2) 3)3)

7 4. 1) 2) 3)

8 5. 1)1) 2) 3)

9 )1) 2)2) 3)

10 )1) 2) 3)

11 … ) 2) 3)

12 124 … ) 2) 3)

13 8373……43… ) 2) 3)

14 11. 1) 2) 3)

15 12. 1) 2) 3)

16 … ) 2) 3)

17 ) 2) 3)

18 … ) 2) 3)

19 504948…… ) 2) 3)

20 … ) 2) 3)

21 … ) 2) 3)

22 35…2520… ) 2) 3)

23 … ) 2) 3)

24 ถ้านักเรียนมี ความสังเกตใน เรื่องแบบรูป ความสัมพันธ์ ก็ เป็นเรื่องที่ง่าย มาก ใช่ไหมคะ


ดาวน์โหลด ppt 1. แบบฝึกหัดเรื่องแบบรูปความสัมพันธ์นี้ นักเรียน จะต้องหาคำตอบที่สัมพันธ์กับ โจทย์ที่ให้มา โดยมีทั้งในรูปแบบของรูปภาพ และในรูปแบบของตัวเลข 2. เมื่อนักเรียนทราบคำตอบแล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google