งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KKU Duel จัดทำโดย 1. นาย กานต์นุชใหม่ 533040426- 1 2. นางสาว นภัสเอื้อวงศ์กูล 533040447-3 อาจารย์ที่ปรึกษา อ. วิชชา เฟื่อง จันทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KKU Duel จัดทำโดย 1. นาย กานต์นุชใหม่ 533040426- 1 2. นางสาว นภัสเอื้อวงศ์กูล 533040447-3 อาจารย์ที่ปรึกษา อ. วิชชา เฟื่อง จันทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KKU Duel จัดทำโดย 1. นาย กานต์นุชใหม่ 533040426- 1 2. นางสาว นภัสเอื้อวงศ์กูล 533040447-3 อาจารย์ที่ปรึกษา อ. วิชชา เฟื่อง จันทร์

2 Agenda 2 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ผลการ ดำเนินการ การ ออกแบบ วัตถุประ สงค์ ที่มาและ ความสำคัญ วิเคราะห์ผล สรุปผล

3 ที่มาและ ความสำคัญ 3

4 วัตถุประสง ค์ 1. สร้างเกมการ์ดที่สามารถเล่นได้ด้วยการเชื่อมต่อกัน ระหว่างสมาร์ทโฟน 2. สร้างเกมการ์ดที่สามารถสร้างสำรับไพ่เฉพาะของ ตนเองได้ เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการเล่น 3. สามารถสร้างการ์ดเฉพาะของตนเองโปรแกรมจะ แรนดอมค่าต่างๆ มาให้เพื่อความเหมาะสมและความ หลากหลายของการ์ด 4. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสถานที่ และเกร็ดความรู้ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแก่ผู้ เล่น 3

5 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง Social Interactio n 5

6 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาเกม 6

7 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง โคโรนา เอสดีเค (Corona SDK) 7

8 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ภาษาลูอา (Lua) 8

9 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง 9

10 Your Text Here การ ออกแบบ 1010 แผนภาพการ ออกแบบทั้งหมด

11 Your Text Here ผลการ ดำเนินการ 1 อินเตอร์เฟสส่วนของผู้เล่น อินเตอร์เฟสหน้า Play

12 Your Text Here ผลการ ดำเนินการ 1212 อินเตอร์เฟสหน้า Play

13 Your Text Here ผลการ ดำเนินการ 1313 อินเตอร์เฟสหน้า Play

14 Your Text Here ผลการ ดำเนินการ อินเตอร์เฟสหน้า Play 1414

15 Your Text Here ผลการ ดำเนินการ 1515 Your Text Here อินเตอร์เฟสหน้า Deck

16 Your Text Here ผลการ ดำเนินการ 1616 อินเตอร์เฟสหน้า Extra

17 Your Text Here ผลการ ดำเนินการ 1717 อินเตอร์เฟสหน้า Cards

18 Your Text Here ผลการ ดำเนินการ 1818 อินเตอร์เฟสหน้า Cards (Check-in)

19 Your Text Here ผลการ ดำเนินการ 1919 อินเตอร์เฟสหน้า Cards (Check-in)

20 Your Text Here ผลการ ดำเนินการ 2020 อินเตอร์เฟสหน้า Cards (Check-in)

21 Your Text Here ผลการ ดำเนินการ 2121 อินเตอร์เฟสหน้า Create

22 Your Text Here ผลการ ดำเนินการ 2 อินเตอร์เฟสส่วนของกระดาน

23 Your Text Here ผลการ ดำเนินการ 2323 อินเตอร์เฟสหน้า Play

24 Your Text Here ผลการ ดำเนินการ 2424 อินเตอร์เฟสหน้า Play

25 Your Text Here ผลการ ดำเนินการ 2525 อินเตอร์เฟสหน้า Play

26 ผลการ ดำเนินการ 2626 อินเตอร์เฟสหน้า Play

27 Your Text Here ผลการ ดำเนินการ 2727 อินเตอร์เฟสหน้า Play

28 Your Text Here ผลการ ดำเนินการ 2828 วิดีโอตัวอย่างเกมที่ ได้พัฒนา

29 Your Text Here วิเคราะห์ ผล 2929 จากการพัฒนาเกม KKU Duel เราได้สร้างฟังก์ชัน พิเศษขึ้นมา คือ - สามารถเช็คอินเก็บสะสมการ์ดได้ ตามที่ต้องการเมื่อ อยู่ในสถานที่จริงที่การ์ดกำหนดไว้ - สามารถสร้างการ์ดเฉพาะตัวได้ เพื่อความ หลากหลายในการเล่น ซึ่งเราสามารถกำหนดค่าต่างๆ เองได้

30 สรุป 3030 โครงการนี้ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิง โดยเน้น สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่น เพื่อให้มีการพูดคุยพบปะ กัน และยังเป็นเกมการ์ดที่มีความแตกต่างจากเกมอื่น โดย ผู้เล่นจะต้องเชื่อมต่อภายในเครือข่ายเดียวกันจึงจะ สามารถเล่นด้วยกันได้ผ่านอุปกรณ์ 3 เครื่อง นอกจากนี้ยัง มีจุดเด่นตรงที่ผู้เล่นจะได้ออกไปผจญภัยตามสถานที่ ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเก็บสะสมการ์ด ผ่านการ check-in และนำมาใช้ในการเล่นเกม รวมทั้งยัง สามารถสร้างการ์ดเฉพาะของตนเองได้

31 Thank you! Contact Address: Prof. Somchai Doe Tel: Email: www.kku.ac.th


ดาวน์โหลด ppt KKU Duel จัดทำโดย 1. นาย กานต์นุชใหม่ 533040426- 1 2. นางสาว นภัสเอื้อวงศ์กูล 533040447-3 อาจารย์ที่ปรึกษา อ. วิชชา เฟื่อง จันทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google