งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
สรุปผล : สิ่งที่เรียนมาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ณ. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 6 โซน A 1. กำหนดความสามารถที่ต้องพัฒนา 2. การประเมิน Competency Gap Assessment ช่องว่างของพนักงานรายบุคคล 3. การหาวิธีการพัฒนา Development Tools

2 บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
1. กำหนดความสามารถที่ต้องพัฒนา - LM ต้องวัดความสามารถของลูกน้องได้ ว่าแต่ละคนมีความสามารถระดับใดในงานที่ปฏิบัติ และจะใช้วิธีการพัฒนาพวกเขาอย่างไร ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ (Knowledge) ผู้ปฏิบัติงานต้องมีทักษะ ( Skill ) ผู้ปฏิบัติงานต้องมีคุณลักษณะพิเศษ ( Personnel Attributes ) ในตำแหน่งงานนั้นๆ และLM. สามารถแยกความรู้ ทักษะ คุณลักษณะพิเศษออกมาได้ ซึ่งอาจใช้ดิกชันนารี (ของ ดร.อาภรณ์ช่วย) ทั้งนี้ฝ่ายบุคคล นำไปตกแต่งใน JD. ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และค่อยๆปรับ ประยุกต์ใช้ อย่าเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ต้องทำแบบละมุนละม่อม

3 บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
2. การประเมิน Competency Gap Assessment - LM. ต้องสามารถประเมิน Gap ลูกน้องได้ หาจุดแข็งจุดอ่อนในงานที่ปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของเขาให้สามารถทำงานได้สัมฤทธิ์ผล มีประสิทธิภาพ -Training Needs ได้จากจุดอ่อนของพนักงาน เพื่อทำแผนพัฒนารายบุคคลต่อไป -การประเมิน Gap เพื่อพัฒนาให้พนักงานมีศักยภาพเพิ่มขึ้น ห้ามนำมาประเมินเพื่อขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทนโดยเด็ดขาด -ควรใช้คำพูดง่ายๆ ไม่ยากจนเกินไป การสื่อสารควรเชื่อมโยง ถ่ายทอดชัดเจน จะทำให้ผู้รับสารได้เคร่งเครียดเกินไป (เหมือนที่เรียนกับอาจารย์ ดร.อาภรณ์ บรรยากาศสนุกมากค่ะ)

4 บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
3. การหาวิธีการพัฒนา Development Tools - ผู้เรียน ต้องสามารถถ่ายทอดวิธีการพัฒนาลูกน้องให้ LM.รับทราบ ซึ่งไม่ใช่วิธีพัฒนาเฉพาะส่งลูกน้องฝึกอบรมในห้องเรียนเท่านั้น มีอีกหลายวิธีที่สามารถดำเนินการได้ เรียกว่า Non Training Non Training มีดังนี้ การ OJT. Coaching Mentoring Workshop ดูงานนอกสถานที่ มอบหมายงานพิเศษ อ่านคู่มือปฏิบัติ ดู VDO ฯลฯ

5 บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
จัดทำหน้าที่หลักแต่ละตำแหน่งงาน :ประเมินความรู้ (Knowledge) : ทักษะ ( Skill) : คุณลักษณะพิเศษ Personnel Attributes

6 บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
สุพจน์ พี่บีส กลุ่มไก่ฟ้าสู้ๆ น้องณี ม่วยค่ะ

7 จุดอ่อนของพนักงาน เราสามารถมาทำ Training Needs ได้เลย
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด จุดอ่อนของพนักงาน เราสามารถมาทำ Training Needs ได้เลย

8 บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
อาจารย์ ดร. อาภรณ์ให้คำแนะนำที่ถูกต้องค่ะ และต้องมีลายเซ็นต์อาจารย์ด้วย


ดาวน์โหลด ppt บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google