งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรารู้ว่า ความสุขหนึ่งในชิวิตคือ “ การทำงาน ” หากบุคลากรที่ร่วมงานได้รับการคัดเลือกจาก บริษัท และหากบริษัทได้รับการเลือกสรรจากบุคลากรใน การร่วมงานนั้นแล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรารู้ว่า ความสุขหนึ่งในชิวิตคือ “ การทำงาน ” หากบุคลากรที่ร่วมงานได้รับการคัดเลือกจาก บริษัท และหากบริษัทได้รับการเลือกสรรจากบุคลากรใน การร่วมงานนั้นแล้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรารู้ว่า ความสุขหนึ่งในชิวิตคือ “ การทำงาน ” หากบุคลากรที่ร่วมงานได้รับการคัดเลือกจาก บริษัท และหากบริษัทได้รับการเลือกสรรจากบุคลากรใน การร่วมงานนั้นแล้ว นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ดีในการทำงานที่ไม่มองบุคลกร เป็นเพียงแค่ “พนักงาน”

2 เราต้องการ บุคลกรคุณภาพ ร่วมงาน

3 คุณสมบัติดังนี้  คุณลักษณะทางกายภาพ  หญิง  อายุ 20 – 24 ปี  ส่วนสูง 148 – 165 cm  น้ำหนัก 40 – 52 kg  บุคลิกภาพดี  รู้กาละเทศะในการแต่งกาย

4 คุณสมบัติดังนี้  คุณลักษณะทางสังคม  มีทักษะการสื่อสารที่ดี  มนุษยสัมพันธ์ดี  ชอบช่วยเหลือ  รู้กาลเทศะในการแสดงความเห็น

5 คุณสมบัติดังนี้  คุณลักษณะทางความคิด  รักความก้าวหน้า  รักการเรียนรู้  รับฟังการชี้แนะตักเตือน  ชอบการพัฒนาตลอดเวลา  มีความคิดริเริ่ม และความคิดสร้างสรร  ไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์  สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

6 คุณสมบัติดังนี้  คุณลักษณะทางการศึกษา  ใช้งาน Word, Excel, Powerpoint ได้ดี  พิมพ์ไทยได้ไม่น้อยกว่า 30 คำ / นาที  พิมพ์อังกฤษ์ได้ไม่น้อยกว่า 30 คำ / นาที  อ่าน พูด เขียน และจับใจความภาษาอังกฤษ ได้ดี

7 เราพบข้อมูลของคุณใน Internet ที่บ่งชี้ว่า คุณมีคุณสมบัติ ดังกล่าว จึงขอเชิญ เข้าสัมภาษณ์งานกับเรา ในตำแหน่งงาน ผู้ ประสานงานทั่วไป

8 ขั้นตอนการสัมภาษณ์งาน มี 4 ขั้นตอน 1. บริษัทรอรับการติดต่อจากคุณเพื่อนัดหมาย วันเวลา 2. คุณต้องจัดเตรียม Powerpoint ประกอบการ นำเสนอ 3. สัมภาษณ์เดี่ยว 4. สัมภาษณ์กลุ่มๆ ละ 5 คน

9 สิ่งที่เราต้องการให้คุณเตรียมมา ด้วยในวันสัมภาษณ์  Powerpoint ( ไม่เกิน 10 หน้า ) แนะนำตัวเอง 5 นาที ประเด็นดังนี้  ข้อมูลส่วนตัวทั่วไป  ข้อมูลการศึกษา  โครงการอบรมที่เคยเข้าร่วม  กิจกรรมที่เคยทำระหว่างเรียน  ความสนใจทั่วไป  บุคคลอ้างอิง  องค์ประกอบของบริษัทที่คุณต้องการร่วมงาน  สิ่งที่จะทำให้บริษัทสนใจในตัวคุณ  คติประจำตัว

10 การสัมภาษณ์เดี่ยว  ใช้เวลา 5 – 10 นาที  เพื่อประเมินศักยภาพเบื้องต้นของผู้เข้าร่วม สัมภาษณ์  ต้องการดูบุคลิกภาพ

11 การสัมภาษณ์กลุ่ม  ต้องการทดสอบการแสดงออก  ต้องการดูวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

12 สิ่งที่เราต้องการบอกให้คุณรู้เมื่อ คุณได้เข้าร่วมงาน  คุณจะได้รับการพัฒนาทักษะต่างๆ  เรามีค่าตอบแทนที่พอใจทั้งบริษัทและคุณ  เรามีสวัสดิการเพิ่มเติมซึ่งขึ้นกับศักยภาพการ ทำงาน  เราไม่ปิดโอกาสในการศึกษานอกเหนือเวลา งาน  เราเปิดโอกาสให้ท่านทำงาน Part time ตาม ความเหมาะสม  เรามีบรรยกาศการทำงานที่ดี สนุกสาน เรียบ ง่าย เป็นกันเอง


ดาวน์โหลด ppt เรารู้ว่า ความสุขหนึ่งในชิวิตคือ “ การทำงาน ” หากบุคลากรที่ร่วมงานได้รับการคัดเลือกจาก บริษัท และหากบริษัทได้รับการเลือกสรรจากบุคลากรใน การร่วมงานนั้นแล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google