งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 โมเลกุล เซลล์ และ ออร์กาเนลล์ (Molecules Cells and Organelles)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 โมเลกุล เซลล์ และ ออร์กาเนลล์ (Molecules Cells and Organelles)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 โมเลกุล เซลล์ และ ออร์กาเนลล์ (Molecules Cells and Organelles)

2 สารเคมีที่พบในส่งมีชีวิต Chemical of life สรรพสิ่งใด ๆ ในโลกล้วนประกอบด้วยธาตุ (elements) องค์ประกอบต่าง ๆ ของเซลล์ เป็นสารประกอบทางเคมีที่ เกิดจากการรวมตัวของธาตุต่าง ๆกลายเป็นโมเลกุล Atom Molecule Macromolecules Cells Organs Organs Organisms Organisms

3 http://www.yellowtang.org/chemistry.php จากธาตุรวมเป็นชีวิตที่แตกต่าง

4

5 ในสิ่งมีชีวิตมีทั้งสารประกอบอินทรีย์ (Organic compounds) และ สารประกอบอนินทรีย์ (Inorganic compounds)

6 ธาตุที่พบในร่างกายมนุษย์ ElementPercent by mass Oxygen (O)65 Carbon (C)18 Hydrogen (H)10 Nitrogen (N)3 Calcium (Ca)1.5 Phosphorus (P)1.2 Potassium (K)0.2 Sulfur (S)0.2 Chlorine0.2 Sodium0.1 Magnesium0.05 Iron, Cobalt, Copper, Zinc, Iodine <0.05 each Selenium, Fluorine<0.01 each Major Elements

7 สารชีวโมเลกุลที่พบในสิ่งมีชีวิต Carbohydrates Proteins Nucleic acids Lipids H 2 O ? มีความสำคัญอย่างไร ในสิ่งมีชีวิต ?

8 มหโมเลกุล

9 อาหารเหล่านี้ประกอบด้วย macromolecules ประเภทใดบ้าง?

10 แป้ง Starch Carbohydrates

11 Cellul ose Star ch Glycog en Carbohydrates

12 Chitin Carbohydrates GlucoseGalactose Milk sugar

13 น้ำตาล Carbohydrates

14 Proteins * โครงสร้า ง * เอนไซม์

15 Proteins


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 โมเลกุล เซลล์ และ ออร์กาเนลล์ (Molecules Cells and Organelles)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google