งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินกระบวนการทักษะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินกระบวนการทักษะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินกระบวนการทักษะ
Talent in PowerPoint ส่วนที่ 1 การใช้อินเทอร์เน็ต 9 คะแนน การบันทึกรูปภาพจากอินเทอร์เน็ต การอัพโหลดเพลงจากอินเทอร์เน็ต การอัพโหลดวิดีโอจากอินเทอร์เน็ต

2 ส่วนที่ 2 การทำงานโปรแกรม Vir และโปรแกรม Formatfactory
6 คะแนน นำรูปภาพมาตกแต่งใน vir แปลงไฟล์ใน Formatfactory

3 พักก่อนนะคะ

4 ส่วนที่ 3 ส่วนของ PowerPoint
33 คะแนน แทรกพื้นหลังสำเร็จ (ในโปรแกรม) แทรกพื้นหลังจากภาพในโฟลเดอร์ การพิมพ์ข้อความจากล่องข้อความ การพิมพ์ข้อความจากข้อความศิลป์ การแทรกรูปร่างอัติโนมัติ

5 ส่วนที่ 3 ส่วนของ PowerPoint
33 คะแนน 6. การแทรกรูปภาพ 7. การแทรกเพลง 8. การแทรกวิดีโอ

6 ส่วนที่ 3 ส่วนของ PowerPoint
33 คะแนน 9. การใส่การเคลื่อนไหวให้กับข้อความ 10. การใส่การเคลื่อนไหวให้กับรูปภาพอัตโนมัติ 11. การบันทึกภาพ

7 รางวัลแห่งเกียรติยศ 1. นนท์ 3. พรธีรา 2. ปคุณ
Super Talent …. Good Performance 1. นนท์ 3. พรธีรา 2. ปคุณ

8 Bright Talent พัทธีร์ บุษกล ปคุณ

9 ถูกใจกด Like แกรนดี้ โอ๊ด

10


ดาวน์โหลด ppt การประเมินกระบวนการทักษะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google