งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนที่ 1 การใช้อินเทอร์เน็ต 9 คะแนน 1. การบันทึกรูปภาพจากอินเทอร์เน็ต 2. การอัพโหลดเพลงจากอินเทอร์เน็ต 3. การอัพโหลดวิดีโอจากอินเทอร์เน็ต www.keepvid.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนที่ 1 การใช้อินเทอร์เน็ต 9 คะแนน 1. การบันทึกรูปภาพจากอินเทอร์เน็ต 2. การอัพโหลดเพลงจากอินเทอร์เน็ต 3. การอัพโหลดวิดีโอจากอินเทอร์เน็ต www.keepvid.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนที่ 1 การใช้อินเทอร์เน็ต 9 คะแนน 1. การบันทึกรูปภาพจากอินเทอร์เน็ต 2. การอัพโหลดเพลงจากอินเทอร์เน็ต 3. การอัพโหลดวิดีโอจากอินเทอร์เน็ต www.keepvid.com

2 ส่วนที่ 2 การทำงานโปรแกรม Vir และโปรแกรม Formatfactory 6 คะแนน 1. นำรูปภาพมาตกแต่งใน vir 2. แปลงไฟล์ใน Formatfactory

3 พักก่อนนะคะ

4 ส่วนที่ 3 ส่วนของ PowerPoint 33 คะแนน 1. แทรกพื้นหลังสำเร็จ ( ในโปรแกรม ) 2. แทรกพื้นหลังจากภาพในโฟลเดอร์ 3. การพิมพ์ข้อความจากล่องข้อความ 4. การพิมพ์ข้อความจากข้อความศิลป์ 5. การแทรกรูปร่างอัติโนมัติ

5 ส่วนที่ 3 ส่วนของ PowerPoint 33 คะแนน 6. การแทรกรูปภาพ 7. การแทรกเพลง 8. การแทรกวิดีโอ

6 ส่วนที่ 3 ส่วนของ PowerPoint 33 คะแนน 9. การใส่การเคลื่อนไหวให้กับข้อความ 10. การใส่การเคลื่อนไหวให้กับรูปภาพอัตโนมัติ 11. การบันทึกภาพ

7 รางวัลแห่งเกียรติยศ Super Talent …. Good Performance 1. นนท์ 2. ปคุณ 3. พรธีรา

8 Bright Talent 1. พัทธีร์ 2. บุษกล 3. ปคุณ

9 ถูกใจกด Like แกรนดี้ โอ๊ด

10


ดาวน์โหลด ppt ส่วนที่ 1 การใช้อินเทอร์เน็ต 9 คะแนน 1. การบันทึกรูปภาพจากอินเทอร์เน็ต 2. การอัพโหลดเพลงจากอินเทอร์เน็ต 3. การอัพโหลดวิดีโอจากอินเทอร์เน็ต www.keepvid.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google