งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์

2 ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์

3 การทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. รับข้อมูล คอมพิวเตอร์จะรับข้อมูลและคำสั่งผ่านอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลและคำสั่ง คือ คีย์บอร์ด เมาส์ และสแกนเนอร์ เป็นต้น

4 2. ประมวลผลข้อมูล หรือ CPU (Central Processing Unit) ใช้คำนวณและประมวณผลคำสั่งต่างๆ ตามโปรแกรมที่กำหนด

5 3. แสดงผลข้อมูล เมื่อทำการประมวลผลแล้ว คอมพิวเตอร์จะแสดงผลลัพธ์ผ่านอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แสดงข้อมูล

6 เปรียบเทียบการทำงานระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

7 มนุษย์ คอมพิวเตอร์

8 เอกสารอ้างอิง

9 ให้นักเรียนเปิดงานเก่า ชื่องานKUSขึ้นมา แล้วปฏิบัติงานต่อให้เสร็จโดยมีเงื่อนไขดังนี้
สไลด์ที่ 1,2,3 และ4 Animationให้เล่นแบบอัตโนมัติ Transitions (การเปลี่ยนภาพนิ่ง) สไลด์ที่1 และ 2 ให้ตั้งเวลาเป็น5วินาที สไลด์ที่ 3 และ 4 ให้ตั้งเวลาเป็น 10 วินาที


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google