งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการทำงานของ คอมพิวเตอร์. การทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1. รับข้อมูล คอมพิวเตอร์จะรับข้อมูลและ คำสั่งผ่านอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลและคำสั่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการทำงานของ คอมพิวเตอร์. การทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1. รับข้อมูล คอมพิวเตอร์จะรับข้อมูลและ คำสั่งผ่านอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลและคำสั่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการทำงานของ คอมพิวเตอร์

2

3 การทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1. รับข้อมูล คอมพิวเตอร์จะรับข้อมูลและ คำสั่งผ่านอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลและคำสั่ง คือ คีย์บอร์ด เมาส์ และสแกนเนอร์ เป็นต้น

4 2. ประมวลผลข้อมูล หรือ CPU (Central Processing Unit) ใช้คำนวณและประมวณผล คำสั่งต่างๆ ตามโปรแกรมที่กำหนด

5 3. แสดงผลข้อมูล เมื่อทำการประมวลผลแล้ว คอมพิวเตอร์จะแสดงผลลัพธ์ผ่านอุปกรณ์ที่ทำ หน้าที่แสดงข้อมูล

6 เปรียบเทียบการทำงานระหว่าง มนุษย์กับคอมพิวเตอร์

7

8 http://www.oknation.net/blog/patumnafang/2012/08/28/entry-3 http://home.kku.ac.th/samnat/computer_system_01.html

9


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการทำงานของ คอมพิวเตอร์. การทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1. รับข้อมูล คอมพิวเตอร์จะรับข้อมูลและ คำสั่งผ่านอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลและคำสั่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google