งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิกัด A(2, 3) พิกัด B(2, -2) พิกัด D(-3, 1) พิกัด C(-4, -3) พิกัด (x, y) A B A C D.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิกัด A(2, 3) พิกัด B(2, -2) พิกัด D(-3, 1) พิกัด C(-4, -3) พิกัด (x, y) A B A C D."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พิกัด A(2, 3) พิกัด B(2, -2) พิกัด D(-3, 1) พิกัด C(-4, -3) พิกัด (x, y) A B A C D

3 พิกัด A(4, 2,-6) C z y x B A O 4m4m 1m1m 2m2m 2m2m 4m4m 6m6m พิกัด B(0, 2, 0) พิกัด C(6, -1, 4)

4 เวกเตอร์ระบุตำแหน่ง (Position Vectors) r คือ เวกเตอร์ที่จะต้องกระทำที่จุด ใดจุดหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับจุดอื่น z x y rBrB rArA r AB ใช้หลักการเวกเตอร์หัวต่อ หางเพื่อหาเวกเตอร์ระบุ ตำแหน่งจาก A ไป B พบว่า A B O ( จุดเริ่มต้ น ) ( จุด ปลาย )

5 ขนาดของเวกเตอร์ระบุ ตำแหน่ง เวกเตอร์ระบุตำแหน่ง การนำพิกัด x, y, z ของจุดปลาย – พิกัด x, y, z ของจุดเริ่มต้น

6

7

8 พิจารณาดังรูป z x y A B F r แรงลัพธ์ โดยที่ F = ขนาดของแรงที่กระทำในแนว เส้น U r = เวกเตอร์หนึ่งหน่วยของ เวกเตอร์ระบุตำแหน่ง r

9 2. หาขนาดเวกเตอร์ระบุตำแหน่ง r 1. หาเวกเตอร์ระบุตำแหน่ง r ( สมมติ จาก A ไป B) ( ต้องหาพิกัด x, y, z เสียก่อน )

10 4. หาขนาดของแรงลัพธ์ที่กระทำในแนว เส้น (Magnitude of Force acting along the line) 3. หา Unit vector ของเวกเตอร์ระบุ ตำแหน่ง r r r R

11 7. หาทิศทางของแรงลัพธ์ (Direction of force resultant) 6. หาขนาดของแรงลัพธ์ (Magnitude of force resultant) 6. หาทิศทางของแรงลัพธ์ (Direction of force resultant) หรือ....

12

13

14 1. หาเวกเตอร์ระบุตำแหน่ง r ( สมมติ จาก A ไป B และ C) ( ต้องหาพิกัด x, y, z เสียก่อน ) 2. หาขนาดเวกเตอร์ระบุตำแหน่ง r C CCC

15 4. หาขนาดของแรงลัพธ์ที่กระทำในแนว เส้น (Magnitude of Force acting along the line) 3. หา Unit vector ของเวกเตอร์ระบุ ตำแหน่ง r r AB AB r AC C C B AC C

16 7. หาทิศทางของแรงลัพธ์ (Direction of force resultant) 5. ผลรวมของแรงลัพธ์ (Sum of force resultant) 6. หาขนาดของแรงลัพธ์ (Magnitude of force resultant)

17

18

19

20 Quiz # 3


ดาวน์โหลด ppt พิกัด A(2, 3) พิกัด B(2, -2) พิกัด D(-3, 1) พิกัด C(-4, -3) พิกัด (x, y) A B A C D.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google