งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พายุฟ้า คะนอง ลมกระโชก คือปรากฏการณ์ที่เกิดจากลม เปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างฉับพลัน เพิ่มขึ้นและ ลดลงในระยะเวลาสั้น ๆ ( พบน้อยครั้งมากเมื่อ เกิดนานกว่าสองชั่วโมง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พายุฟ้า คะนอง ลมกระโชก คือปรากฏการณ์ที่เกิดจากลม เปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างฉับพลัน เพิ่มขึ้นและ ลดลงในระยะเวลาสั้น ๆ ( พบน้อยครั้งมากเมื่อ เกิดนานกว่าสองชั่วโมง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พายุฟ้า คะนอง ลมกระโชก คือปรากฏการณ์ที่เกิดจากลม เปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างฉับพลัน เพิ่มขึ้นและ ลดลงในระยะเวลาสั้น ๆ ( พบน้อยครั้งมากเมื่อ เกิดนานกว่าสองชั่วโมง ) พายุฟ้าคะนอง (thunderstorm) คือ ปรากฏการณ์ที่เกิดฝนตก หนัก ลมแรงฟ้าแลบ ฟ้าร้อง และฟ้าผ่า บางครั้งมีลูกเห็บ ตก ( พายุฟ้าคะนองจะเกิดเฉพาะถิ่น ในระยะเวลาสั้น ๆ และ ครอบคลุมพื้นที่ไม่มากนัก เกิดในฤดูร้อนที่อากาศร้อน มาก ๆ )

3 การเกิดพายุฟ้าคะนอง มีขั้นตอนดังนี้ 1. น้ำระเหยเป็นไอได้มาก ไอน้ำลอยตัวสูงขึ้น อย่างรวดเร็วจนถึงระดับที่อุณหภูมิต่ำ ไอน้ำจะ ควบแน่นเป็นละอองน้ำ และเกิดต่อเนื่องเป็น เมฆคิวมูโลนิบัส 2. เกิดฝนตกหนักมีลมกระโชกแรง กระแสลมจะ หอบเอาหยดน้ำบางส่วนขึ้นสู่เบื้องบนที่มี อุณหภูมิต่ำกว่า ทำให้หยดน้ำกลายเป็นน้ำแข็ง ตกลงสู่เบื้องล่าง 3. เกล็ดน้ำแข็งบางส่วนจะถูกกระแสลมหอบขึ้นสู่ เบื้องบนอีก

4 4. การที่เกล็ดน้ำแข็งเคลื่อนที่สวนทางกัน ทำ ให้เกิดการสะสมและแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้า ในก้อนเมฆดังนี้ 4.1 ถ้าเกิดในก้อนเมฆหรือระหว่างก้อน เมฆจะทำให้เกิดความต่างศักย์มาก พอที่จะทำให้เกิดฟ้าแลบ 4.2 ถ้าประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่จากก้อนเมฆสู่ พื้นโลก เรียกว่าฟ้าผ่า 4.3 ในขณะที่ฟ้าผ่าทำให้อากาศโดยรอบ มีความร้อนสูง (3000 องศาเซลเซียส ) ทำให้อากาศบริเวณนั้นขยายตัวอย่าง รวดเร็วเกิดเป็นเสียงดังที่เรียกว่า ฟ้า ร้อง

5 ลักษณะการเกิดพายุ ฟ้าคะนอง 1. เมฆทวีจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว 2. ลมพัดแรง ลมกระโชคเป็นครั้งคราว 3. ฝนตกหนักในเวลาต่อมา 4. บางครั้งลูกเห็บตก 5. เกิดฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า 6. เกิดลมวง

6 ผลกระทบที่เกิดจากพายุฟ้าคะนอง ลมกระโชคแรง ลมแรง ทำให้บ้านเรือนเสียหาย ต้นไม้โคน ป้ายโฆษณาลมพังเสียหาย ก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน

7 เกิดฟ้าผ่า เป็นอันตรายต่อสัตว์ และมนุษย์ เกิดลูกเห็บตก เป็นอันตรายต่อมนุษย์ พืชผลทาง การเกษตร และสิ่งก่อสร้าง พายุฟ้าคะนองจะเกิดขึ้นได้ ทุกเวลาทุกพื้นที่ โดยเฉพาะเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม พายุฟ้าคะนองที่ มีความรุนแรงมากกว่าปรกติ เราเรียกว่า “ พายุฤดู ร้อน ” “ พายุฤดู ร้อน ”

8 การป้องกันอันตรายจากพายุฟ้า คะนอง หากอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อภัยพายุฤดูร้อน ควรเตรียมรับมือดังนี้ 1. ไม่ยืนอยู่ในที่โล่งแจ้ง 2. ถ้าเกิดพายุฟ้าคะนอง ให้อยู่ในที่ที่มีความแข็งแรงมั่นคง 3. ออกจากวัสดุที่เป็นสื่อไฟฟ้าทุกชนิด เช่น เหล็ก โลหะ ต้นไม้ในที่โล่งแจ้ง 4. ควรหลีกให้ไกลจากฝังทะเล เพื่อหลีกเลี่ยง คลื่นใน ทะเลซัดฝัง 5. ระวังน้ำป่าไหลหลาก 6. ไม่ควรอยู่ไนที่ต่ำ น้ำจะท่วมขังได้ง่าย 7. ควรตรวจสภาพอาคารบ้านเรือนให้แข็งแรงคงทนจากลม แรง 8. ไม่สวมใส่เครื่องประดับที่ทำจากโลกหะ 9. ไม่ทำตัวโดดเด่นในที่โล่งแจ้ง

9 การหลีกเลี่ยงอันตรายจากฟ้าผ่า ไม่อยู่ในที่โล่งแจ้งขณะฝนตกหนัก ไม่ถือสื่อนำไฟฟ้ากลางแจ้งที่มีฝนตกหนัก ที่อาการสูงมาก ๆ ควรต่อสายดิน

10


ดาวน์โหลด ppt พายุฟ้า คะนอง ลมกระโชก คือปรากฏการณ์ที่เกิดจากลม เปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างฉับพลัน เพิ่มขึ้นและ ลดลงในระยะเวลาสั้น ๆ ( พบน้อยครั้งมากเมื่อ เกิดนานกว่าสองชั่วโมง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google