งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท ดิจิตอล เทคโนโลยี คอนซัลเทน จำกัด. ประวัติบริษัท จัดตั้งเมื่อพ. ศ. 2533 จากทีมงานฝ่าย คอมพิวเตอร์ตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มหนึ่ง ซึ่งขณะนั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท ดิจิตอล เทคโนโลยี คอนซัลเทน จำกัด. ประวัติบริษัท จัดตั้งเมื่อพ. ศ. 2533 จากทีมงานฝ่าย คอมพิวเตอร์ตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มหนึ่ง ซึ่งขณะนั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท ดิจิตอล เทคโนโลยี คอนซัลเทน จำกัด

2 ประวัติบริษัท จัดตั้งเมื่อพ. ศ จากทีมงานฝ่าย คอมพิวเตอร์ตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มหนึ่ง ซึ่งขณะนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ในช่วงเปลี่ยนระบบการซื้อขายหุ้น จาก ระบบเคาะเป็นระบบซื้อ ขายหุ้นด้วยคอมพิวเตอร์ ทีมงานได้เล็งเห็น อุปกรณ์และซอร์ฟแวร์ เข้ามามีบทบาทอย่างสูง จึงได้พัฒนาสินค้า ขึ้นมาเอง บริษัทเปิด ดำเนินการ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2533 ด้วยทุน จดทะเบียน 5 ล้านบาท

3 ที่ตั้งของบริษัท 21/ ซอยงามดูพลี ถนน พระราม 4 แขวงทุ่ง มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ :(02) (10 หมายเลข อัตโนมัติ ) โทรสาร : (02)

4 สินค้าและบริการ - ป้ายไฟวิ่ง / ไซน์บอร์ด - กราฟิกบอร์ด (Graphic Board) - นาฬิกาและอุณหภูมิ - ป้าย production monitor - ป้ายแสดงอัตราแลกปลี่ยน / อัตรา ดอกเบี้ย

5 - ป้ายสกอร์บอร์ด - ป้ายแสดงข้อมูล - ระบบคิว - ระบบรายงานราคาหุ้น

6 ระยะเวลาฝึกงาน ฝึกงานระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2553 ถึง วันที่ 19 เมษายน 2553

7 การปฏิบัติงาน

8 โปรแกรมที่ใช้ในการ ปฏิบัติงาน - โปรแกรม Dreamweaver 8 - โปรแกรม Macromedia Flash Professional 8 - โปรแกรม Adobe Photoshop 7 - โปรแกรม Paint

9 งานที่ได้รับมอบหมาย - เขียนโปรแกรมภาษา PHP,JAVA Script และ C โดยใช้โปรแกรม Dreamweaver 8 เพื่อแสดงตัวอย่าง ของผลิตภัณฑ์ของบริษัท

10

11 - ออกแบบและสร้างในส่วนหน้า แรกของ web site บริษัท ซึ่งประกอบด้วยหน้า Home,History และ Contact us

12

13 - ออกแบบและสร้างส่วนของ Head ในหน้าหลักของ หน้า web site บริษัท - ออกแบบและสร้างส่วน Head ของหน้า web site เนื่องในเทศกาลต่างๆ เช่น วันปีใหม่, วันแม่และวันพ่อ

14 ประโยชน์ที่ได้รับ

15 - ได้รับประสบการณ์ชีวิตเพิ่มใน หลายด้าน - สามารถนำความรู้ที่มีอยู่ไป ประยุกต์ใช้กับงาน จริงได้ - ฝึกการเรียนรู้และการทำงานด้วย ตนเอง - ฝึกการทำงานอย่างมีระบบ มีการ วางแผนก่อนลงมือ ทำงานจริง

16 - สามารถคิด วิเคราะห์ และหาแนว ทางแก้ไขปัญหา ระหว่างการทำงานได้ - ฝึกความมีระเบียบวินัย และการตรงต่อ เวลาในการทำงาน - ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น - สามารถทำงานโดยใช้โปรแกรม Flash 8 ได้ดีขึ้น - มีเพื่อนเพิ่มมากขึ้น

17 ปัญหาในการ ทำงาน

18 - คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงาน ค่อนข้างช้า และค้าง บ่อย - เส้นทางการเดินทางมีการ ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ - ระยะเวลาในการฝึกงานค่อนข้างสั้น

19 ข้อเสนอแนะ

20 - ศึกษารายงานการฝึกงานของรุ่นพี่ ก่อน - ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานที่ควร มีในขณะฝึกงาน - ศึกษาเส้นทางการเดินทางจากที่ พักไปสถานที่ฝึกงาน - ระยะเวลาในการฝึกงานควรมี ระยะเวลามากกว่านี้ - บริษัทนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับนักศึกษารุ่นน้อง

21 จัดทำโดย นางสาวกรกัญจน์ วิชัยโรจน์ภิรมย์ รหัส นางสาวจันทร์ฑา เยาว์สูงเนิน รหัส


ดาวน์โหลด ppt บริษัท ดิจิตอล เทคโนโลยี คอนซัลเทน จำกัด. ประวัติบริษัท จัดตั้งเมื่อพ. ศ. 2533 จากทีมงานฝ่าย คอมพิวเตอร์ตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มหนึ่ง ซึ่งขณะนั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google