งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท ดิจิตอล เทคโนโลยี คอนซัลเทน จำกัด. ประวัติบริษัท จัดตั้งเมื่อพ. ศ. 2533 จากทีมงานฝ่าย คอมพิวเตอร์ตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มหนึ่ง ซึ่งขณะนั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท ดิจิตอล เทคโนโลยี คอนซัลเทน จำกัด. ประวัติบริษัท จัดตั้งเมื่อพ. ศ. 2533 จากทีมงานฝ่าย คอมพิวเตอร์ตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มหนึ่ง ซึ่งขณะนั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท ดิจิตอล เทคโนโลยี คอนซัลเทน จำกัด

2 ประวัติบริษัท จัดตั้งเมื่อพ. ศ. 2533 จากทีมงานฝ่าย คอมพิวเตอร์ตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มหนึ่ง ซึ่งขณะนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ในช่วงเปลี่ยนระบบการซื้อขายหุ้น จาก ระบบเคาะเป็นระบบซื้อ ขายหุ้นด้วยคอมพิวเตอร์ ทีมงานได้เล็งเห็น อุปกรณ์และซอร์ฟแวร์ เข้ามามีบทบาทอย่างสูง จึงได้พัฒนาสินค้า ขึ้นมาเอง บริษัทเปิด ดำเนินการ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2533 ด้วยทุน จดทะเบียน 5 ล้านบาท

3 ที่ตั้งของบริษัท 21/20 - 22 ซอยงามดูพลี ถนน พระราม 4 แขวงทุ่ง มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ :(02) 6798511 (10 หมายเลข อัตโนมัติ ) โทรสาร : (02) 285-5839

4 สินค้าและบริการ - ป้ายไฟวิ่ง / ไซน์บอร์ด - กราฟิกบอร์ด (Graphic Board) - นาฬิกาและอุณหภูมิ - ป้าย production monitor - ป้ายแสดงอัตราแลกปลี่ยน / อัตรา ดอกเบี้ย

5 - ป้ายสกอร์บอร์ด - ป้ายแสดงข้อมูล - ระบบคิว - ระบบรายงานราคาหุ้น

6 ระยะเวลาฝึกงาน ฝึกงานระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2553 ถึง วันที่ 19 เมษายน 2553

7 การปฏิบัติงาน

8 โปรแกรมที่ใช้ในการ ปฏิบัติงาน - โปรแกรม Dreamweaver 8 - โปรแกรม Macromedia Flash Professional 8 - โปรแกรม Adobe Photoshop 7 - โปรแกรม Paint

9 งานที่ได้รับมอบหมาย - เขียนโปรแกรมภาษา PHP,JAVA Script และ C โดยใช้โปรแกรม Dreamweaver 8 เพื่อแสดงตัวอย่าง ของผลิตภัณฑ์ของบริษัท

10

11 - ออกแบบและสร้างในส่วนหน้า แรกของ web site บริษัท ซึ่งประกอบด้วยหน้า Home,History และ Contact us

12

13 - ออกแบบและสร้างส่วนของ Head ในหน้าหลักของ หน้า web site บริษัท - ออกแบบและสร้างส่วน Head ของหน้า web site เนื่องในเทศกาลต่างๆ เช่น วันปีใหม่, วันแม่และวันพ่อ

14 ประโยชน์ที่ได้รับ

15 - ได้รับประสบการณ์ชีวิตเพิ่มใน หลายด้าน - สามารถนำความรู้ที่มีอยู่ไป ประยุกต์ใช้กับงาน จริงได้ - ฝึกการเรียนรู้และการทำงานด้วย ตนเอง - ฝึกการทำงานอย่างมีระบบ มีการ วางแผนก่อนลงมือ ทำงานจริง

16 - สามารถคิด วิเคราะห์ และหาแนว ทางแก้ไขปัญหา ระหว่างการทำงานได้ - ฝึกความมีระเบียบวินัย และการตรงต่อ เวลาในการทำงาน - ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น - สามารถทำงานโดยใช้โปรแกรม Flash 8 ได้ดีขึ้น - มีเพื่อนเพิ่มมากขึ้น

17 ปัญหาในการ ทำงาน

18 - คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงาน ค่อนข้างช้า และค้าง บ่อย - เส้นทางการเดินทางมีการ ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ - ระยะเวลาในการฝึกงานค่อนข้างสั้น

19 ข้อเสนอแนะ

20 - ศึกษารายงานการฝึกงานของรุ่นพี่ ก่อน - ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานที่ควร มีในขณะฝึกงาน - ศึกษาเส้นทางการเดินทางจากที่ พักไปสถานที่ฝึกงาน - ระยะเวลาในการฝึกงานควรมี ระยะเวลามากกว่านี้ - บริษัทนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับนักศึกษารุ่นน้อง

21 จัดทำโดย นางสาวกรกัญจน์ วิชัยโรจน์ภิรมย์ รหัส 5010210011 นางสาวจันทร์ฑา เยาว์สูงเนิน รหัส 5010210067


ดาวน์โหลด ppt บริษัท ดิจิตอล เทคโนโลยี คอนซัลเทน จำกัด. ประวัติบริษัท จัดตั้งเมื่อพ. ศ. 2533 จากทีมงานฝ่าย คอมพิวเตอร์ตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มหนึ่ง ซึ่งขณะนั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google