งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท ดิจิตอล เทคโนโลยี คอนซัลเทน จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท ดิจิตอล เทคโนโลยี คอนซัลเทน จำกัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท ดิจิตอล เทคโนโลยี คอนซัลเทน จำกัด

2 ประวัติบริษัท จัดตั้งเมื่อพ.ศ. 2533 จากทีมงานฝ่ายคอมพิวเตอร์ตลาดหลัก
ทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มหนึ่ง ซึ่งขณะนั้นตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ในช่วงเปลี่ยนระบบการซื้อขายหุ้น จากระบบเคาะเป็นระบบซื้อ ขายหุ้นด้วยคอมพิวเตอร์ ทีมงานได้เล็งเห็นอุปกรณ์และซอร์ฟแวร์ เข้ามามีบทบาทอย่างสูง จึงได้พัฒนาสินค้าขึ้นมาเอง บริษัทเปิด ดำเนินการ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2533 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท

3 ที่ตั้งของบริษัท 21/20 - 22 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม4 แขวงทุ่ง
มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ :(02) (10 หมายเลข อัตโนมัติ) โทรสาร : (02)

4 สินค้าและบริการ - กราฟิกบอร์ด(Graphic Board) - นาฬิกาและอุณหภูมิ
- ป้ายไฟวิ่ง/ไซน์บอร์ด - กราฟิกบอร์ด(Graphic Board) - นาฬิกาและอุณหภูมิ - ป้าย production monitor - ป้ายแสดงอัตราแลกปลี่ยน/อัตราดอกเบี้ย

5 - ป้ายสกอร์บอร์ด - ป้ายแสดงข้อมูล - ระบบคิว - ระบบรายงานราคาหุ้น

6 ระยะเวลาฝึกงาน ฝึกงานระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2553 ถึง วันที่ 19
เมษายน 2553

7 การปฏิบัติงาน

8 โปรแกรมที่ใช้ในการปฏิบัติงาน - โปรแกรม Dreamweaver 8
- โปรแกรม Macromedia Flash Professional 8 - โปรแกรม Adobe Photoshop 7 - โปรแกรม Paint

9 - เขียนโปรแกรมภาษา PHP,JAVA Script และ C
งานที่ได้รับมอบหมาย - เขียนโปรแกรมภาษา PHP,JAVA Script และ C โดยใช้โปรแกรม Dreamweaver 8 เพื่อแสดงตัวอย่าง ของผลิตภัณฑ์ของบริษัท

10

11 - ออกแบบและสร้างในส่วนหน้าแรกของ web site
บริษัท ซึ่งประกอบด้วยหน้า Home,History และ Contact us

12

13 - ออกแบบและสร้างส่วน Head ของหน้า web site
เนื่องในเทศกาลต่างๆ เช่น วันปีใหม่,วันแม่และวันพ่อ

14 ประโยชน์ที่ได้รับ

15 -ได้รับประสบการณ์ชีวิตเพิ่มในหลายด้าน
- สามารถนำความรู้ที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้กับงาน จริงได้ - ฝึกการเรียนรู้และการทำงานด้วยตนเอง - ฝึกการทำงานอย่างมีระบบ มีการวางแผนก่อนลงมือ ทำงานจริง

16 - สามารถคิด วิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไขปัญหา ระหว่างการทำงานได้ - ฝึกความมีระเบียบวินัย และการตรงต่อเวลาในการทำงาน - ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น - สามารถทำงานโดยใช้โปรแกรม Flash 8 ได้ดีขึ้น - มีเพื่อนเพิ่มมากขึ้น

17 ปัญหาในการทำงาน

18 - คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงานค่อนข้างช้า และค้าง บ่อย - เส้นทางการเดินทางมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ - ระยะเวลาในการฝึกงานค่อนข้างสั้น

19 ข้อเสนอแนะ

20 - ศึกษารายงานการฝึกงานของรุ่นพี่ก่อน - ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานที่ควรมีในขณะฝึกงาน - ศึกษาเส้นทางการเดินทางจากที่พักไปสถานที่ฝึกงาน - ระยะเวลาในการฝึกงานควรมีระยะเวลามากกว่านี้ - บริษัทนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักศึกษารุ่นน้อง

21 จัดทำโดย นางสาวกรกัญจน์ วิชัยโรจน์ภิรมย์ รหัส 5010210011
นางสาวกรกัญจน์ วิชัยโรจน์ภิรมย์ รหัส นางสาวจันทร์ฑา เยาว์สูงเนิน รหัส


ดาวน์โหลด ppt บริษัท ดิจิตอล เทคโนโลยี คอนซัลเทน จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google