งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MEETING 4R 1/2553 14/1/2553. ขั้นตอนการดำเนินงานของ OEC 1.เร่งให้ OXFAM ดำเนินการจัดทำสัญญา มา ให้มหาลัย ลงนามความร่วมมือกัน 2.ขอโครงการฉบับเต็มจากOXFAM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MEETING 4R 1/2553 14/1/2553. ขั้นตอนการดำเนินงานของ OEC 1.เร่งให้ OXFAM ดำเนินการจัดทำสัญญา มา ให้มหาลัย ลงนามความร่วมมือกัน 2.ขอโครงการฉบับเต็มจากOXFAM."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MEETING 4R 1/2553 14/1/2553

2 ขั้นตอนการดำเนินงานของ OEC 1.เร่งให้ OXFAM ดำเนินการจัดทำสัญญา มา ให้มหาลัย ลงนามความร่วมมือกัน 2.ขอโครงการฉบับเต็มจากOXFAM 3.ร่างบันทึกปะหน้า ขอจัดโครงการ มีสาระ เกี่ยวกับความเป็นมา งบประมาณ ความร่วมมือ กันของ OXFAM-PSU และขอยกเว้น ค่าธรรมเนียมบริการ แนบโครงการ 4.OXFAM โอนเงินเข้าวิทยาเขต

3 ขั้นตอนการดำเนินงาน 5.OEC ขอเบิกเงิน ทั้งหมดมา 6.OEC เปิดบัญชีธนาคาร 2 เล่ม(กลาง) และ 1 เล่ม (OEC) R1 R2 R3 R4 เปิดบัญชีธนาคาร 7.OEC ทำงบรายละเอียดแต่ละ R 8. OEC โอนเงินเข้าบัญชี R1-R4 9. R 1-R4 ทำงานงานตามแผน 10. OEC ติดตาม รายงาน 11.คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ วข.ออก

4 เหตุผลที่ยกเว้นค่าธรรมเนียม เป็นโครงการเข้าลักษณะตามข้อ 10.1 ของ ระเบียบบริการวิชาการ OXFAM สมทบจน. 156,752 บาท แต่ PSU ไม่ มีส่วนสมทบ มอ.ขอรับการสนับสนุนแหล่งทุน EC เพื่อการบริการวิชาการ แก้ปัญหา 3 จว.

5 งานที่ต้องทำ นัดวันไปพบรอง วข.ปน. เสนอตั้งคณะทำงาน ที่ปรึกษา ผอ.ศอบต.ด้วย


ดาวน์โหลด ppt MEETING 4R 1/2553 14/1/2553. ขั้นตอนการดำเนินงานของ OEC 1.เร่งให้ OXFAM ดำเนินการจัดทำสัญญา มา ให้มหาลัย ลงนามความร่วมมือกัน 2.ขอโครงการฉบับเต็มจากOXFAM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google