งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบันทึกบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบันทึกบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบันทึกบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง
ปี 45 มีการทำสัญญาก่อสร้างอาคารมูลค่า 20 ล้านบาท - เบิกจ่ายในปี 45 แล้ว 15 ล้านบาท - นำมาเบิกต่อในปี ล้านบาท ( เงินกัน หรือฎีกาเหลื่อม )

2 ปี 45 มีการเบิกเงินค่าก่อสร้างอาคาร 15 ล้านบาท
ณ วันทำการตั้งยอดบัญชี ทำการปรับปรุงโดย ทั่วไป เดบิต อาคารระหว่างก่อสร้าง ล. เครดิต ทุน ล.

3 ปี 46 เจ้าหนี้ส่งมอบงาน เพื่อขอเบิกเงิน
ปี 46 เจ้าหนี้ส่งมอบงาน เพื่อขอเบิกเงิน ทั่วไป เดบิต อาคารระหว่างก่อสร้าง 5 ล. เครดิต เจ้าหนี้ ล.

4 รับเงินตามฎีกาค่าก่อสร้างอาคาร
เดบิต เงินฝาก ธ. ใน งปม ล. เครดิต รายได้จาก งปม. ลงทุน ล.

5 จ่ายเงินให้เจ้าหนี้ จ่าย เดบิต เจ้าหนี้ 5 ล.
เดบิต เจ้าหนี้ ล. เครดิต เงินฝาก ธ. ใน งปม. 5 ล.

6 โอนงานระหว่างก่อสร้าง เข้าเป็นทรัพย์สิน
ทั่วไป เดบิต อาคาร ล. เครดิต อาคารระหว่างก่อสร้าง ล.


ดาวน์โหลด ppt การบันทึกบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google