งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปี 45 มีการทำสัญญาก่อสร้าง อาคารมูลค่า 20 ล้านบาท - เบิกจ่ายในปี 45 แล้ว 15 ล้านบาท - นำมาเบิกต่อในปี 46 5 ล้านบาท ( เงินกัน หรือฎีกาเหลื่อม ) การบันทึกบัญชีงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปี 45 มีการทำสัญญาก่อสร้าง อาคารมูลค่า 20 ล้านบาท - เบิกจ่ายในปี 45 แล้ว 15 ล้านบาท - นำมาเบิกต่อในปี 46 5 ล้านบาท ( เงินกัน หรือฎีกาเหลื่อม ) การบันทึกบัญชีงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปี 45 มีการทำสัญญาก่อสร้าง อาคารมูลค่า 20 ล้านบาท - เบิกจ่ายในปี 45 แล้ว 15 ล้านบาท - นำมาเบิกต่อในปี 46 5 ล้านบาท ( เงินกัน หรือฎีกาเหลื่อม ) การบันทึกบัญชีงาน ระหว่างก่อสร้าง

2 ปี 45 มีการเบิกเงินค่าก่อสร้าง อาคาร 15 ล้านบาท ณ วันทำการตั้งยอดบัญชี ทำการปรับปรุงโดย ทั่วไป เดบิต อาคารระหว่าง ก่อสร้าง 15 ล. เครดิต ทุน 15 ล.

3 ปี 46 เจ้าหนี้ส่งมอบงาน เพื่อขอเบิกเงิน ทั่วไป เดบิต อาคารระหว่าง ก่อสร้าง 5 ล. เครดิต เจ้าหนี้ 5 ล.

4 รับเงินตามฎีกาค่า ก่อสร้างอาคาร รับ เดบิต เงินฝาก ธ. ใน งปม. 5 ล. เครดิต รายได้จาก งป ม. ลงทุน 5 ล.

5 จ่ายเงินให้เจ้าหนี้ จ่าย เดบิต เจ้าหนี้ 5 ล. เครดิต เงินฝาก ธ. ใน งปม.5 ล.

6 โอนงานระหว่างก่อสร้าง เข้า เป็นทรัพย์สิน ทั่วไป เดบิต อาคาร 20 ล. เครดิต อาคารระหว่าง ก่อสร้าง 20 ล.


ดาวน์โหลด ppt ปี 45 มีการทำสัญญาก่อสร้าง อาคารมูลค่า 20 ล้านบาท - เบิกจ่ายในปี 45 แล้ว 15 ล้านบาท - นำมาเบิกต่อในปี 46 5 ล้านบาท ( เงินกัน หรือฎีกาเหลื่อม ) การบันทึกบัญชีงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google