งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมOEC-4R ครั้งที่ 8/2553 15 SETEMBER 53. การประชุม 15 sep 53 1.แผนปฏิบัติการปี 2553 2.การทำรายงานแต่ละปี Interim Report 8 เดือน 3.เรียนรู้ Logframe.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมOEC-4R ครั้งที่ 8/2553 15 SETEMBER 53. การประชุม 15 sep 53 1.แผนปฏิบัติการปี 2553 2.การทำรายงานแต่ละปี Interim Report 8 เดือน 3.เรียนรู้ Logframe."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมOEC-4R ครั้งที่ 8/2553 15 SETEMBER 53

2 การประชุม 15 sep 53 1.แผนปฏิบัติการปี 2553 2.การทำรายงานแต่ละปี Interim Report 8 เดือน 3.เรียนรู้ Logframe กันอีกครั้ง หัวข้อประชุม แจ้งเพื่อทราบ หัวข้อประชุม วาระพิจารณา 1.การเยี่ยมพื้นที่ R 1 16 กย.53 2.การประชุม Steering Committee 21 กย.53 3.กำหนดวันส่งรายงาน In Nara Re ปี 53 ส่ง 10 มค.54 4.4R รายงานผลเดือน สค.53 5.แผนปี 2555

3 การประชุม 15 september 53 1.แผนปฏิบัติการปี 2553 มอบ อ.มนูญเสนอ หัวข้อประชุม แจ้งเพื่อทราบ

4 การประชุม 15 sep 53 2.การทำรายงานแต่ละปี Interim Report 8 เดือน มอบอาจารย์มนูญนำเสนอ ปัญหา R1 รายงานไม่ครบ หัวข้อประชุม แจ้งเพื่อทราบ

5 การประชุม 15 sep 53 3.เรียนรู้ Logframe กันอีกครั้ง มอบอาจารย์มนูญนำเสนอ หัวข้อประชุม แจ้งเพื่อทราบ

6 การประชุม 15 sep 53 หัวข้อประชุม วาระพิจารณา 1.การเยี่ยมพื้นที่ R 1 16 กย.53 รูปแบบ/กำหนดการ ไปที่สำนักงาน ระบบงาน การเงิน ปัญหาอุปสรรค สถานที่ไปเยี่ยม ตยลล ตะบิ้ง ไปดูอะไร คุยกับผู้นำ+ ชบ+กลุ่มเป้าหมาย(เด็ก ชบ.) กิจกรรมที่จะไปเยี่ยม นกกระทา เพาะเห็ด ขอไปราชการ บันทึกขอใช้เงิน ขอรถ เขียนรายงานผลการไปเยี่ยมพื้นที่ นัดออกรถ เวลา 09.00 น.

7 การประชุม 15 sep 53 หัวข้อประชุม วาระพิจารณา 2.การประชุม Steering Committee 21 กย.53 กำหนดการประชุม แต่ R นำเสนออย่างไร รองมนูญ ดำเนินการในช่วงที่ 1 เชิญ ดร.ซุกรี เป็นผู้ดำเนินการในช่วงที่ 2 ความคืบหน้า ผู้ใหญ่ที่มา มีใครบ้าง เอกสาร โครงการ กำหนดการ คำสั่ง ใส่ซองพลาสติก อาหาร

8 การประชุม 15 sep 53 หัวข้อประชุม วาระพิจารณา 3.กำหนดวันส่งรายงาน In Nara Re ปี 53 ส่ง 10 มค.54 แต่ละ R ส่งเมื่อไร ควบคู่ กิจกรรม/เงิน/LF รายงานกิจกรรม ขอ 20 ธค.(ประมาณการ)และ 30 ธค. (การเงินสมบูรณ์)

9 การประชุม 15 sep 53 หัวข้อประชุม วาระพิจารณา 4.4R รายงานผลเดือน สค.53 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2 Mechanism สร้างกระแส แลผู้นำ ขยำปีกผีเสื้อ พัฒนา เครือข่าย

10 สรุปการประชุม 15 sep 53 1.TOR ผู้ประเมิน Methodology รายงานEng 2. กำหนดการอบรมการติดตามประเมินผล ส่ง

11 สรุปการประชุม 15 sep 53 1.ส่ง โครงการ Logframe ให้คุณเบญจนาฎ


ดาวน์โหลด ppt การประชุมOEC-4R ครั้งที่ 8/2553 15 SETEMBER 53. การประชุม 15 sep 53 1.แผนปฏิบัติการปี 2553 2.การทำรายงานแต่ละปี Interim Report 8 เดือน 3.เรียนรู้ Logframe.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google