งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุม 4R ครั้งที่ 4 19 MAY 53. การประชุม 19 MAY 53 1.ติดตามการดำเนินงานทั่วไป 1.1 การทำสัญญาจ้างคนทำงาน 1.2 การเสนอชื่อกรรมการเพื่อแต่งตั้ง 1.3 การจัดซื้อครุภัณฑ์ของโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุม 4R ครั้งที่ 4 19 MAY 53. การประชุม 19 MAY 53 1.ติดตามการดำเนินงานทั่วไป 1.1 การทำสัญญาจ้างคนทำงาน 1.2 การเสนอชื่อกรรมการเพื่อแต่งตั้ง 1.3 การจัดซื้อครุภัณฑ์ของโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุม 4R ครั้งที่ 4 19 MAY 53

2 การประชุม 19 MAY 53 1.ติดตามการดำเนินงานทั่วไป 1.1 การทำสัญญาจ้างคนทำงาน 1.2 การเสนอชื่อกรรมการเพื่อแต่งตั้ง 1.3 การจัดซื้อครุภัณฑ์ของโครงการ 1.4 การเบิกเงินโครงการเพื่อตัดโอนให้ 4R 1.5 การจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2553 1.6 การอบรม PROJECT MANAGEMENT และ บัญชี ประเด็น คนเข้าอบรม อาหารประชุม รถ ที่ดูงาน 1.7 อื่นๆ หัวข้อประชุม แจ้งเพื่อทราบ

3 การประชุม 19 MAY 53 แต่ละ R สามารถทำได้ หัวหน้าโครงการเป็นผู้จ้างได้เอง ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน พ.การเงินก็ไม่ต้องค้ำประกัน แต่ให้มี พยานด้วย ขอให้ทุกRส่งข้อมูลการปรับงบประมาณให้ OXFAM ด่วน เพื่อให้ขออนุมัติจากทางEUต่อไป สัญญาจ้างทำเป็น 2 ขะหยัก ก่อนและหลังการปรับ งบประมาณ ทำ TOR แต่ละตำแหน่ง 1.1 การทำสัญญาจ้างคนทำงาน

4 การประชุม 19 MAY 53 ออกหนังสือเชิญ ผวจ. 3 จว. ผอ.ศอ.บต. 1.2 การเสนอชื่อกรรมการเพื่อแต่งตั้ง

5 การประชุม 19 MAY 53 OEC ใช้ตัวเดิมเลย คนตรวจรับ ควรมีด้วยถ้ามีได้ ถ้าซื้อของได้ถูกลง อาจซื้อได้ 2 เครื่องก็ได้ 1.3 การจัดซื้อครุภัณฑ์ของโครงการ

6 การประชุม 19 MAY 53 ข้อตกลงกับ 4R เรียบร้อยแล้ว โอนให้ 4R ได้เลย ได้ภายในวันศุกร์นี้ ให้แต่ละ R ทำบันทึกขอเบิกเงินจาก OEC 1.4 การเบิกเงินโครงการเพื่อตัดโอนให้ 4R

7 การประชุม 19 MAY 53 การdelayของงบประมาณ ทำให้แผนกิจกรรมล่าช้าด้วย ทำอย่างไรให้กิจกรรมสามารถเร่งเร็วขึ้น และเดินตามแผน ได้ในปีที่ 2 การจ่ายเงินงวดต่อไปนั้น ต้องใช้เงินไปแล้ว 70 % 1.5 การจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2553

8 การประชุม 19 MAY 53 26-28 พค.53 ขอเลื่อนออกไปก่อน 16 -17-18 มิย.2553(Jack)ไม่กล้ามา สำหรับการออกเยี่ยมพื้นที่ของ DAVID 2-3 มิย.ยังมาอยู่ OEC สั่งอาหาร OXFAM ออกตัง ใช้ห้องประชุม สนอ. 2 มิย. ไป อ.ซุกรี อ.นุกูล 3 มิย. ฟัง Present R3 R4 1.6 การอบรม PROJECT MANAGEMENT และ บัญชี ประเด็น คน เข้าอบรม สถานที่ อาหารประชุม รถ ที่ดูงาน

9 การประชุม 19 MAY 53 2.รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการปี 2553 เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน หัวข้อประชุม แจ้งเพื่อทราบ

10 การประชุม 19 MAY 53 3.รายงานการเงินประจำเดือน หัวข้อประชุม แจ้งเพื่อทราบ

11 การประชุม 19 MAY 53 4.วาระอื่นๆ การส่งหนังสือออกภายนอก ใช้ โครงการความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และOXFAMในโครงการ.................... เปาะบาง ภายใต้ โครงการย่อย หัวข้อประชุม แจ้งเพื่อทราบ


ดาวน์โหลด ppt การประชุม 4R ครั้งที่ 4 19 MAY 53. การประชุม 19 MAY 53 1.ติดตามการดำเนินงานทั่วไป 1.1 การทำสัญญาจ้างคนทำงาน 1.2 การเสนอชื่อกรรมการเพื่อแต่งตั้ง 1.3 การจัดซื้อครุภัณฑ์ของโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google