งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณ ห้องจิตตปัญญา คณะมนุษย์ฯเงื่อนไข: สุขภาพฯ 3 ชม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณ ห้องจิตตปัญญา คณะมนุษย์ฯเงื่อนไข: สุขภาพฯ 3 ชม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมบ่ายวันพุธ 1 กันยายน 2553 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 ณ ห้องจิตตปัญญา คณะมนุษย์ฯเงื่อนไข: สุขภาพฯ 3 ชม.
ร่างกายและจิตใจ ในวันพุธที่ 1 กันยายน 2553 เวลา น. ณ ห้องจิตตปัญญา คณะมนุษย์ฯเงื่อนไข: สุขภาพฯ 3 ชม.

3 แนะแนววิชาโทภาษาญี่ปุ่น
กิจกรรมพุธหรรษา แนะแนววิชาโทภาษาญี่ปุ่น สำหรับนศ.ทุกคณะที่สนใจ ในวันพุธที่ 1 กันยายน 2553 เวลา น. ณ ห้อง19110 อาคาร19 เงื่อนไข : วิชาการ 3 ชั่วโมง

4 การประกันคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมพุธหรรษา การประกันคุณภาพการศึกษา (สำหรับนศ.คณะมนุษย์ฯทุกคน) ในวันพุธที่ 1 กันยายน 2553 เวลา น. ณ ห้อง19107 อาคาร 19 โดย อาจารย์สิริรัตน์ บำรุงกรณ์ เงื่อนไข : วิชาการ 3 ชั่วโมง

5 หัวข้อ adobe captivate
กิจกรรม IT for U หัวข้อ adobe captivate เพื่อทำสื่อเรียนรู้หรือการนําเสนอแบบมัลติมีเดีย ในวันพุธที่ 1 กันยายน 2553 เวลา น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น2 คณะมนุษย์ฯ เงื่อนไข : วิชาการ 3 ชั่วโมง


ดาวน์โหลด ppt ณ ห้องจิตตปัญญา คณะมนุษย์ฯเงื่อนไข: สุขภาพฯ 3 ชม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google