งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอเชิญชวนเข้า ร่วมกิจกรรมบ่าย วันพุธ 1 กันยายน 2553 คณะ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอเชิญชวนเข้า ร่วมกิจกรรมบ่าย วันพุธ 1 กันยายน 2553 คณะ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอเชิญชวนเข้า ร่วมกิจกรรมบ่าย วันพุธ 1 กันยายน 2553 คณะ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

2 ร่างกายและจิตใจ ในวันพุธที่ 1 กันยายน 2553 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องจิตตปัญญา คณะมนุษย์ฯ เงื่อนไข : สุขภาพฯ 3 ชม.

3 กิจกรรมพุธหรรษา แนะแนววิชาโท ภาษาญี่ปุ่น สำหรับนศ. ทุกคณะที่สนใจ ในวันพุธที่ 1 กันยายน 2553 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้อง 19110 อาคาร 19 เงื่อนไข : วิชาการ 3 ชั่วโมง

4 กิจกรรมพุธหรรษา การประกันคุณภาพ การศึกษา ( สำหรับนศ. คณะมนุษย์ฯทุก คน ) ในวันพุธที่ 1 กันยายน 2553 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้อง 19107 อาคาร 19 โดย อาจารย์สิริรัตน์ บำรุง กรณ์ เงื่อนไข : วิชาการ 3 ชั่วโมง

5 กิจกรรม IT for U หัวข้อ adobe captivate เพื่อทำสื่อเรียนรู้หรือการ นําเสนอแบบมัลติมีเดีย ในวันพุธที่ 1 กันยายน 2553 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ชั้น 2 คณะมนุษย์ ฯ เงื่อนไข : วิชาการ 3 ชั่วโมง


ดาวน์โหลด ppt ขอเชิญชวนเข้า ร่วมกิจกรรมบ่าย วันพุธ 1 กันยายน 2553 คณะ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google