งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ 6 ก. พ. 2553 กลุ่ม 2, 7, 5, 1 วันที่ 13 ก. พ. 2552 กลุ่ม 6, 3, 4 ห้อง CB2312 กำหนดการจัด Event Marketing วิชา EBT603 ภาคการศึกษา 2-2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ 6 ก. พ. 2553 กลุ่ม 2, 7, 5, 1 วันที่ 13 ก. พ. 2552 กลุ่ม 6, 3, 4 ห้อง CB2312 กำหนดการจัด Event Marketing วิชา EBT603 ภาคการศึกษา 2-2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ 6 ก. พ. 2553 กลุ่ม 2, 7, 5, 1 วันที่ 13 ก. พ. 2552 กลุ่ม 6, 3, 4 ห้อง CB2312 กำหนดการจัด Event Marketing วิชา EBT603 ภาคการศึกษา 2-2552

2 รายละเอียดกำหนดการจัด Event Marketing วันที่ 6 ก. พ. 2553 เช้าเวลา 9.00 - 9.50 น. กลุ่มที่ 2 เวลา 9.50 - 10.20 น. อ. ธนิตสรณ์ comment เวลา 10.20 – 10.35 น. เคลียร์ - เตรียม สถานที่ เวลา 10.35 - 11.25 น. กลุ่มที่ 7 เวลา 11.25 - 12.00 น. อ. ธนิตสรณ์ comment บ่าย เวลา 13.15 - 14.05 น. กลุ่ม 5 เวลา 14.05 - 14.30 น. อ. ธนิตสรณ์ comment เวลา 14.30 – 14.45 น. เคลียร์ - เตรียม สถานที่ เวลา 14.45 - 15.35 น. กลุ่ม 1 เวลา 15.35 - 16.25 น. อ. ธนิตสรณ์ comment เวลา 16.25 – 17.00 น. เคลียร์สถานที่ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตาม ความเหมาะสม

3 รายละเอียดกำหนดการจัด Event Marketing วันที่ 13 ก. พ. 2553 เช้า เวลา 9.00 - 9.50 น. กลุ่มที่ 6 เวลา 9.50 - 10.20 น. อ. ธนิตสรณ์ comment เวลา 10.20 – 10.35 น. เคลียร์ - เตรียมสถานที่ เวลา 10.35 - 11.25 น. กลุ่มที่ 3 เวลา 11.25 - 12.00 น. อ. ธนิตสรณ์ comment บ่าย เวลา 13.15 - 14.05 น. กลุ่ม 4 เวลา 14.05 - 14.30 น. อ. ธนิตสรณ์ comment เวลา 14.30 – 15.00 น. อ. ธนิตสรณ์สรุปปิดคอร์ส เวลา 15.00 – 15.30 น. เคลียร์สถานที่ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความ เหมาะสม

4 ทุกกลุ่มกรุณามาให้ตรงเวลา และเข้าฟังเพื่อนๆ กลุ่มอื่น Present ด้วยค่ะ ถ้าไม่เข้าร่วม จะหักคะแนน การมีส่วนร่วม เวลาในการนำเสนอกลุ่มละ 50 นาที ในวันที่ Present Event จะมีการให้ผู้เข้าฟังทุกคน ทุก กลุ่มให้คะแนนกลุ่มที่ present ( กลุ่มที่ Present ไม่ได้ให้ คะแนนกลุ่มตัวเอง ) ซึ่งการให้คะแนนของเพื่อนๆ จะมีผลต่อการให้คะแนนของ อาจารย์ด้วยเช่นกัน เวลาในการนำเสนอกลุ่มละ 50 นาที ซึ่งแต่ละกลุ่มควร จำกัดเวลาในการ Present เน้นเนื้อหาสาระในการนำเสนอกลยุทธ์เป็นหลัก ไม่เน้น กิจกรรมบันเทิง แต่ควรจัดในลักษณะการนำเสนอ Event ไม่ใช่การ Present รายงานหน้าชั้น อ. ธนิตสรณ์ Comment ประมาณ 30 นาที / กลุ่ม กลุ่มแรกในตอนเช้าให้มาก่อน 9.00 น. เพื่อจัดเตรียม สถานที่ ส่วนกลุ่มอื่นๆ ให้เตรียมของเพื่อขนย้ายในช่วงเปลี่ยนกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มมีเวลาจัดสถานที่ประมาณ 15 นาที รวมทั้ง กลุ่มที่จัดเสร็จแล้ว ต้องเคลียร์สถานที่ภายใน 15 นาที เช่นกัน อ. ธนิตสรณ์ Comment ประมาณ 30 นาที / กลุ่ม กำหนดการจัด Event Marketing


ดาวน์โหลด ppt วันที่ 6 ก. พ. 2553 กลุ่ม 2, 7, 5, 1 วันที่ 13 ก. พ. 2552 กลุ่ม 6, 3, 4 ห้อง CB2312 กำหนดการจัด Event Marketing วิชา EBT603 ภาคการศึกษา 2-2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google