งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมอกหมอก หมอก (Fog) หมายถึงเมฆที่เกิดใกล้พื้นดิน หรือหมายถึง ไอน้ำซึ่งได้กลั่นตัวจนเป็นเม็ดละอองน้ำที่เห็นได้ด้วยตา เล็กละเอียดและเบาล่องลอยอยู่ในอากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมอกหมอก หมอก (Fog) หมายถึงเมฆที่เกิดใกล้พื้นดิน หรือหมายถึง ไอน้ำซึ่งได้กลั่นตัวจนเป็นเม็ดละอองน้ำที่เห็นได้ด้วยตา เล็กละเอียดและเบาล่องลอยอยู่ในอากาศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หมอกหมอก หมอก (Fog) หมายถึงเมฆที่เกิดใกล้พื้นดิน หรือหมายถึง ไอน้ำซึ่งได้กลั่นตัวจนเป็นเม็ดละอองน้ำที่เห็นได้ด้วยตา เล็กละเอียดและเบาล่องลอยอยู่ในอากาศ การเกิดหมอก หมอก (Fog) หมายถึงเมฆที่เกิดใกล้พื้นดิน หรือหมายถึง ไอน้ำซึ่งได้กลั่นตัวจนเป็นเม็ดละอองน้ำที่เห็นได้ด้วยตา เล็กละเอียดและเบาล่องลอยอยู่ในอากาศ การเกิดหมอก 1. หมอกเกิดขึ้นเนื่องจากอากาศอุ่น เคลื่อนตัวขึ้นไปบน พื้นที่เย็นกว่า 2. หมอกในทะเล เกิดขึ้นเนื่องจากอากาศเย็นพัดไปสู่ น่านน้ำที่อุ่น ไอน้ำที่อยู่ใกล้ผิวน้ำ ก็จะลอยเข้าไปสู่อากาศ เย็นมีลักษณะเหมือนควันลอยขึ้นจากผิวน้ำ 3. หมอกบนบก หมายถึงพื้นดินแผ่รังสีความร้อนออกมา จนทำให้อากาศระดับ ตำเย็นลงจนถึงจุดอิ่มตัวจะเกิดหมอกขึ้น 4. หมอกเกิดตามพื้นเอียง หมายถึง มีอากาศพัดขึ้น ไปตามลาดเขา อุณหภูมิจะลดลงจนถึงจุดกลั่นตัว ก็จะ เกิดหมอกขึ้นได้

3

4 ฝน ฝน คือหยดน้ำที่ตกลงมาจากก้อนเมฆ เมฆ นั้นมีน้ำอยู่เต็มไปหมดเพราะลมพัดอากาศให้ ลอยสูงขึ้นไปจนกระทั่งอากาศเย็นตัวลงแล้ว ไอน้ำในอากาศก็จะกลั่นตัวกลายเป็นหยด น้ำตกลงมาเป็นฝนเม็ดฝนที่มีขนาดเล็กมากๆ เราเรียกว่า " ฝนละออง "

5

6 เมฆ เมฆ คือ ละอองน้ำและเกล็ดน้ำแข็งที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน ลอยตัว ไอน้ำที่ควบแน่น เป็นละอองน้ำ ( โดยปกติแล้วจะมีขนาด 0.01 มม ) หรือ เป็นเกล็ดน้ำแข็ง ซึ่งเมื่อเกาะตัวกันเป็นกลุ่มจะเห็นเป็น ก้อนเมฆ ก้อนเมฆนี้สะท้อนคลื่นแสงในแต่ละความยาวคลื่นในช่วง ที่ตามองเห็นได้ ในระดับที่เท่า ๆ กัน จึงทำให้เรามองเห็นก้อน เมฆนั้นเป็นสีขาว แต่ก็สามารถมองเห็นเป็นสีเทาหรือสีดำ ถ้าหาก เมฆนั้นมีความหนาแน่นสูงมากจนแสงผ่านไม่ได้


ดาวน์โหลด ppt หมอกหมอก หมอก (Fog) หมายถึงเมฆที่เกิดใกล้พื้นดิน หรือหมายถึง ไอน้ำซึ่งได้กลั่นตัวจนเป็นเม็ดละอองน้ำที่เห็นได้ด้วยตา เล็กละเอียดและเบาล่องลอยอยู่ในอากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google