งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมอก  หมอก (Fog) หมายถึงเมฆที่เกิดใกล้พื้นดิน หรือหมายถึง ไอน้ำซึ่งได้กลั่นตัวจนเป็นเม็ดละอองน้ำที่เห็นได้ด้วยตา เล็กละเอียดและเบาล่องลอยอยู่ในอากาศ การเกิดหมอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมอก  หมอก (Fog) หมายถึงเมฆที่เกิดใกล้พื้นดิน หรือหมายถึง ไอน้ำซึ่งได้กลั่นตัวจนเป็นเม็ดละอองน้ำที่เห็นได้ด้วยตา เล็กละเอียดและเบาล่องลอยอยู่ในอากาศ การเกิดหมอก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมอก  หมอก (Fog) หมายถึงเมฆที่เกิดใกล้พื้นดิน หรือหมายถึง ไอน้ำซึ่งได้กลั่นตัวจนเป็นเม็ดละอองน้ำที่เห็นได้ด้วยตา เล็กละเอียดและเบาล่องลอยอยู่ในอากาศ การเกิดหมอก 1. หมอกเกิดขึ้นเนื่องจากอากาศอุ่น เคลื่อนตัวขึ้นไปบนพื้นที่เย็นกว่า    2. หมอกในทะเล เกิดขึ้นเนื่องจากอากาศเย็นพัดไปสู่น่านน้ำที่อุ่น ไอน้ำที่อยู่ใกล้ผิวน้ำ ก็จะลอยเข้าไปสู่อากาศเย็นมีลักษณะเหมือนควันลอยขึ้นจากผิวน้ำ 3. หมอกบนบก หมายถึงพื้นดินแผ่รังสีความร้อนออกมาจนทำให้อากาศระดับ ตำเย็นลงจนถึงจุดอิ่มตัวจะเกิดหมอกขึ้น      4. หมอกเกิดตามพื้นเอียง หมายถึง มีอากาศพัดขึ้นไปตามลาดเขา อุณหภูมิจะลดลงจนถึงจุดกลั่นตัว ก็จะเกิดหมอกขึ้นได้

2

3 ฝน      ฝน คือหยดน้ำที่ตกลงมาจากก้อนเมฆ เมฆนั้นมีน้ำอยู่เต็มไปหมดเพราะลมพัดอากาศให้ลอยสูงขึ้นไปจนกระทั่งอากาศเย็นตัวลงแล้วไอน้ำในอากาศก็จะกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ำตกลงมาเป็นฝนเม็ดฝนที่มีขนาดเล็กมากๆ เราเรียกว่า "ฝนละออง"     

4

5 เมฆ เมฆ คือ ละอองน้ำและเกล็ดน้ำแข็งที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนลอยตัว
ไอน้ำที่ควบแน่น เป็นละอองน้ำ (โดยปกติแล้วจะมีขนาด 0.01 มม) หรือ เป็นเกล็ดน้ำแข็ง ซึ่งเมื่อเกาะตัวกันเป็นกลุ่มจะเห็นเป็นก้อนเมฆ ก้อนเมฆนี้สะท้อนคลื่นแสงในแต่ละความยาวคลื่นในช่วงที่ตามองเห็นได้ ในระดับที่เท่า ๆ กัน จึงทำให้เรามองเห็นก้อนเมฆนั้นเป็นสีขาว แต่ก็สามารถมองเห็นเป็นสีเทาหรือสีดำ ถ้าหากเมฆนั้นมีความหนาแน่นสูงมากจนแสงผ่านไม่ได้


ดาวน์โหลด ppt หมอก  หมอก (Fog) หมายถึงเมฆที่เกิดใกล้พื้นดิน หรือหมายถึง ไอน้ำซึ่งได้กลั่นตัวจนเป็นเม็ดละอองน้ำที่เห็นได้ด้วยตา เล็กละเอียดและเบาล่องลอยอยู่ในอากาศ การเกิดหมอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google