งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lab 14: Unconfined Compression Test

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lab 14: Unconfined Compression Test"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lab 14: Unconfined Compression Test
Asst.Prof.Chusak Kererat Soil Mechanics Laboratory Lab 14: Unconfined Compression Test การทดสอบแรงอัดของดินโดยปราศจากแรงด้านข้าง มาตรฐานการทดสอบ ทฤษฎีการทดสอบ การแปลผลการทดสอบ การนำไปใช้งาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักดิ์ คีรีรัตน์ Rajamangala Civil Engineering University of Technology Rattanakosin Wang Klai Kangwong

2 มาตรฐานการทดสอบทางวิศวกรรมปฐพี
ASTM D Test Method for Unconfined Compressive Strength of Cohesive Soil.

3 ทฤษฎีการทดสอบ การทดสอบแรงอัดดินโดยปราศจากแรงด้านข้าง เป็นการทดสอบหากำลังต้านทานแรงเฉือนของดินโดยไม่มีแรงดันด้านข้างมากระทำต่อผิวตัวอย่างดิน ทำให้สภาพของตัวอย่างดินที่ทดสอบแตกต่างจากสภาพดินในธรรมชาติ การทดสอบนี้สามารถให้ผลได้รวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอื่น ซึ่งผลที่ได้จากการทดสอบเป็นเพียงค่าโดยประมาณเท่านั้น แต่ก็สามารถนำไปใช้งานได้อย่างปลอดภัย จึงเป็นวิธีที่แพร่หลาย Axial Load Axial Pressure L2D D Confined Pressure = 0

4 ทฤษฎีการทดสอบ ปัจจัยที่มีผลต่อกำลังต้านทานแรงเฉือน
อัตราส่วนความชะลูด (Slenderness Ratio) < 2:1 2:1 > 2:1

5 ทฤษฎีการทดสอบ อัตราการเฉือน (Rate of Shearing)
อัตราการเฉือนประมาณ 0.5 – 2% ของความสูงตัวอย่างต่อนาที สำหรับดินเหนียวทั่วไปใช้อัตราการเฉือน 2% ต่อนาที และมีการยุบตัว 20% Strain โดยต้องทดสอบให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 10 นาที

6 ทฤษฎีการทดสอบ วัสดุประกอบของดิน (Materials Composition of Soil)
Kaolinite Montmorillonite Illite

7 สมมุติฐานปริมาตรคงที่
ทฤษฎีการทดสอบ การปรับแก้พื้นที่หน้าตัด สมมุติฐานปริมาตรคงที่

8 สภาพของแรงเค้นภายใต้การทดสอบแรงอัดโดยปราศจากแรงด้านข้าง
ทฤษฎีการทดสอบ สภาพของแรงเค้นภายใต้การทดสอบแรงอัดโดยปราศจากแรงด้านข้าง

9 การเขียนวงกลมมอร์จากการทดสอบแรงอัดโดยปราศจากแรงด้านข้าง
ทฤษฎีการทดสอบ การเขียนวงกลมมอร์จากการทดสอบแรงอัดโดยปราศจากแรงด้านข้าง 45 Pole

10 ทฤษฎีการทดสอบ ความไวตัวของดิน (Sensitivity) Quick Clay

11 การแปลผลการทดสอบหาค่าแรงอัดโดยปราศจากแรงด้านข้าง
การเตรียมตัวอย่างดิน นำตัวอย่างดินคงสภาพ ซึ่งอาจห่อหุ้มเทียนหรือเพิ่งเอาออกจากกระบอกเก็บตัวอย่างมาตัดแต่งให้เป็นรูปทรงกระบอก ซึ่งโดยปกติมีขนาดมาตรฐานดังนี้

12 ทดสอบจนดินเกิดการวิบัติ หรือจนระยะยุบตัว 20%
การแปลผลการทดสอบหาค่าแรงอัดโดยปราศจากแรงด้านข้าง วิธีการทดสอบ ตัวอย่างคงสภาพ วัดขนาดและชั่งน้ำหนัก นำไปติดตั้งในเครื่องทดสอบ ตัวอย่างแปรสภาพ นำไปเข้าตู้อบ ทดสอบจนดินเกิดการวิบัติ หรือจนระยะยุบตัว 20%

13 การแปลผลการทดสอบหาค่าแรงอัดโดยปราศจากแรงด้านข้าง

14 การแปลผลการทดสอบหาค่าแรงอัดโดยปราศจากแรงด้านข้าง
ค่ากำลังต้านทานแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ำและความไวตัว Undrained Shear Strength Sensitivity รูปแบบการวิบัติ

15 การแปลผลการทดสอบหาค่าแรงอัดโดยปราศจากแรงด้านข้าง

16 การแปลผลการทดสอบหาค่าแรงอัดโดยปราศจากแรงด้านข้าง
Consistency qu (lb/ft2\) Very Soft 0 – 500 Soft 500 – 1000 Medium 1000 – 2000 Stiff 2000 – 4000 Very Stiff

17 การแปลผลการทดสอบหาค่าแรงอัดโดยปราศจากแรงด้านข้าง
ข้อควรระวัง ในการดันตัวอย่างดินออกจากท่อบางเพื่อใช้ทดสอบ จะต้องดันไปตามทิศทางเดียวกันกับที่ตัวอย่างเคลื่อนที่เข้าไปในกระบอกในระหว่างเก็บตัวอย่าง เพื่อลดการรบกวนตัวอย่างดิน ในการทำตัวอย่างแปรสภาพ (Remolded) ถ้าแท่งตัวอย่างหลังจากทำตัวอย่างแปรสภาพแล้วได้ความแน่นแตกต่างจากก่อนทำตัวอย่างแปรสภาพ ให้นำมาดำเนินการใหม่

18 การนำไปใช้งาน 1. Embankment constructed rapidly over a soft clay deposit.

19 การนำไปใช้งาน 2. Large Earth Dam constructed rapidly with no change in water content of clay core.

20 การนำไปใช้งาน 3. Footing placed rapidly on clay deposit.

21 ดูวีดีโอแสดงขั้นตอนการทดสอบ และการกรอกข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt Lab 14: Unconfined Compression Test

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google