งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Soil Mechanics Laboratory การทดสอบแรงอัดของดินโดยปราศจากแรงด้านข้าง Rajamangala University of Technology Rattanakosin Wang Klai Kangwong Civil Engineering.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Soil Mechanics Laboratory การทดสอบแรงอัดของดินโดยปราศจากแรงด้านข้าง Rajamangala University of Technology Rattanakosin Wang Klai Kangwong Civil Engineering."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Soil Mechanics Laboratory การทดสอบแรงอัดของดินโดยปราศจากแรงด้านข้าง Rajamangala University of Technology Rattanakosin Wang Klai Kangwong Civil Engineering ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักดิ์ คีรีรัตน์  มาตรฐานการทดสอบ  ทฤษฎีการทดสอบ  การแปลผลการทดสอบ  การนำไปใช้งาน Lab 14: Unconfined Compression Test Asst.Prof.Chusak Kererat

2 มาตรฐานการทดสอบทางวิศวกรรมปฐพี ASTM D 2166-00 Test Method for Unconfined Compressive Strength of Cohesive Soil.

3 ทฤษฎีการทดสอบ การทดสอบแรงอัดดินโดยปราศจากแรงด้านข้าง เป็นการทดสอบหากำลังต้านทานแรงเฉือนของดินโดย ไม่มีแรงดันด้านข้างมากระทำต่อผิวตัวอย่างดิน ทำให้ สภาพของตัวอย่างดินที่ทดสอบแตกต่างจากสภาพดิน ในธรรมชาติ การทดสอบนี้สามารถให้ผลได้รวดเร็วเมื่อ เปรียบเทียบกับวิธีอื่น ซึ่งผลที่ได้จากการทดสอบเป็น เพียงค่าโดยประมาณเท่านั้น แต่ก็สามารถนำไปใช้งาน ได้อย่างปลอดภัย จึงเป็นวิธีที่แพร่หลาย D Axial Load L2DL2D Axial Pressure Confined Pressure = 0

4 ทฤษฎีการทดสอบ ปัจจัยที่มีผลต่อกำลัง ต้านทานแรงเฉือน < 2:1 2: 1 > 2:1  อัตราส่วนความชะลูด (Slenderness Ratio)

5 ทฤษฎีการทดสอบ  อัตราการเฉือน (Rate of Shearing) อัตราการเฉือนประมาณ 0.5 – 2% ของความสูงตัวอย่าง ต่อนาที สำหรับดินเหนียว ทั่วไปใช้อัตราการเฉือน 2% ต่อนาที และมีการ ยุบตัว 20% Strain โดย ต้องทดสอบให้เสร็จสิ้น ภายในเวลา 10 นาที

6 ทฤษฎีการทดสอบ  วัสดุประกอบของดิน (Materials Composition of Soil) KaoliniteMontmorillonite Illite

7 ทฤษฎีการทดสอบ การปรับแก้ พื้นที่หน้าตัด สมมุติฐานปริมาตร คงที่

8 ทฤษฎีการทดสอบ สภาพของแรงเค้นภายใต้การทดสอบแรงอัดโดย ปราศจากแรงด้านข้าง

9 ทฤษฎีการทดสอบ การเขียนวงกลมมอร์จากการทดสอบแรงอัดโดย ปราศจากแรงด้านข้าง 45  Pole

10 ทฤษฎีการทดสอบ ความไวตัวของดิน (Sensitivity) Quick Clay

11 การแปลผลการทดสอบหาค่าแรงอัดโดย ปราศจากแรงด้านข้าง การเตรียม ตัวอย่างดิน นำตัวอย่างดินคงสภาพ ซึ่งอาจห่อหุ้มเทียนหรือเพิ่งเอาออกจาก กระบอกเก็บตัวอย่างมาตัดแต่งให้เป็นรูปทรงกระบอก ซึ่งโดย ปกติมีขนาดมาตรฐานดังนี้

12 การแปลผลการทดสอบหาค่าแรงอัดโดย ปราศจากแรงด้านข้าง วิธีการ ทดสอบ ตัวอย่างคงสภาพ ตัวอย่างแปรสภาพ วัดขนาดและชั่งน้ำหนัก นำไปติดตั้งในเครื่องทดสอบ ทดสอบจนดินเกิดการวิบัติ หรือจนระยะยุบตัว 20% นำไปเข้าตู้อบ

13 การแปลผลการทดสอบหาค่าแรงอัดโดย ปราศจากแรงด้านข้าง

14 Undrained Shear Strength Sensitivity ค่ากำลังต้านทานแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ำและความไวตัว รูปแบบการวิบัติ

15 การแปลผลการทดสอบหาค่าแรงอัดโดย ปราศจากแรงด้านข้าง

16 Consistencyq u (lb/ft 2\ ) Very Soft0 – 500 Soft500 – 1000 Medium1000 – 2000 Stiff2000 – 4000 Very Stiff4000 - 8000

17 การแปลผลการทดสอบหาค่าแรงอัดโดย ปราศจากแรงด้านข้าง ข้อควรระวัง  ในการดันตัวอย่างดินออกจากท่อบางเพื่อใช้ ทดสอบ จะต้องดันไปตามทิศทางเดียวกันกับ ที่ตัวอย่างเคลื่อนที่เข้าไปในกระบอกใน ระหว่างเก็บตัวอย่าง เพื่อลดการรบกวน ตัวอย่างดิน  ในการทำตัวอย่างแปรสภาพ (Remolded) ถ้าแท่งตัวอย่างหลังจากทำตัวอย่างแปรสภาพ แล้วได้ความแน่นแตกต่างจากก่อนทำ ตัวอย่างแปรสภาพ ให้นำมาดำเนินการใหม่  ในการดันตัวอย่างดินออกจากท่อบางเพื่อใช้ ทดสอบ จะต้องดันไปตามทิศทางเดียวกันกับ ที่ตัวอย่างเคลื่อนที่เข้าไปในกระบอกใน ระหว่างเก็บตัวอย่าง เพื่อลดการรบกวน ตัวอย่างดิน  ในการทำตัวอย่างแปรสภาพ (Remolded) ถ้าแท่งตัวอย่างหลังจากทำตัวอย่างแปรสภาพ แล้วได้ความแน่นแตกต่างจากก่อนทำ ตัวอย่างแปรสภาพ ให้นำมาดำเนินการใหม่

18 การ นำไปใช้ งาน 1. Embankment constructed rapidly over a soft clay deposit.

19 การ นำไปใช้ งาน 2. Large Earth Dam constructed rapidly with no change in water content of clay core.

20 การ นำไปใช้ งาน 3. Footing placed rapidly on clay deposit.

21 ดูวีดีโอแสดงขั้นตอนการทดสอบ และ การกรอกข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt Soil Mechanics Laboratory การทดสอบแรงอัดของดินโดยปราศจากแรงด้านข้าง Rajamangala University of Technology Rattanakosin Wang Klai Kangwong Civil Engineering.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google