งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Prof. Dr. Narongrit Sombatsompop Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group MTT 651: Polymer Rheology King Mongkut’s University of Technology Thonburi.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Prof. Dr. Narongrit Sombatsompop Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group MTT 651: Polymer Rheology King Mongkut’s University of Technology Thonburi."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Prof. Dr. Narongrit Sombatsompop Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group MTT 651: Polymer Rheology King Mongkut’s University of Technology Thonburi 91 Pracha U-tit Rd., Bangmod, Thuug-khru, Bangkok 10140, THAILAND

2 2 Definitions •Fluids •Rheology •Viscosity •Laminar and turbulent flows •Steady and non-steady flows •Plug flow •Shear flow (drag and pressure flows) •Shear stress and shear rate •Elongational flow •Visco-elasticity Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group Introduction to Fluid and Polymer Melt ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเม อร์หลอมเหลว

3 3 Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group การไหลที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นประกบคู่ ด้วยความเร็วที่แตกต่างกัน (Drag Flow) Introduction to Fluid and Polymer Melt ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเม อร์หลอมเหลว

4 4 Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group การไหลที่เกิดจากความแตกต่างของความดัน ภายในท่อ (Pressure Flow) Introduction to Fluid and Polymer Melt ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเม อร์หลอมเหลว

5 5 Rheological behaviour of materials •Inviscid fluids (viscosity=0) •Linear viscous fluid (Newtonian, water) •Non-linear viscous fluids (Newtonian, suspension) •Linear viscoelastic materials (non- Newtonian/ small deformation) •Non-linear viscoelastic materials (non- Newtonian/ large deformation) •Non-linear elastic materials (rubber) •Linear elastic materials (spring) •Non-deformable solid (viscosity = infinity) (Solid) (Fluids) Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group Introduction to Fluid and Polymer Melt ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเม อร์หลอมเหลว

6 6 Time dependent fluids •Thixotropic fluids - Shear stress decreases with time for a given shear rate. (yogurt, salad dressing) •Rheopectic fluids - Shear stress increases with time for a given shear rate. (suspended fluids, mud) Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group Introduction to Fluid and Polymer Melt ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเม อร์หลอมเหลว

7 7 Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group การเปลี่ยนแปลงความเค้นเฉือนตามเวลาของของไหล thixotropic Introduction to Fluid and Polymer Melt ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเม อร์หลอมเหลว

8 8 Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเค้นเฉือน และอัตราเค้นเฉือนของของไหล thixotropic ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเค้นเฉือน และอัตราเค้นเฉือนของของไหล rheopectic Introduction to Fluid and Polymer Melt ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเม อร์หลอมเหลว

9 9 Time independent fluids •Newtonian fluids: Viscosity is independent of shear rate. The ratio of shear stress and shear rate is constant. •Non-Newtonian fluids: Viscosity is dependent on shear rate. Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group Introduction to Fluid and Polymer Melt ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเม อร์หลอมเหลว

10 10 Non-Newtonian fluids •Pseudoplastics fluids (shear thinning fluids) such as polymer melts, rubber liquids, adhesives, biological fluids and grease. •Dilatant fluids (shear thickening fluids) such as PVC pastes and flour in water. •Bingham fluids such as paints, clays, pea slurry, magarine, soaps, paper pulp, sewage sludge. Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group Introduction to Fluid and Polymer Melt ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเม อร์หลอมเหลว

11 11 Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเค้นเฉือน และอัตราเค้นเฉือนของของไหลในกลุ่ม Newtonian ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเค้นเฉือนและ อัตราเค้นเฉือนของของไหลในกลุ่ม non- Newtonian Introduction to Fluid and Polymer Melt ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเม อร์หลอมเหลว

12 12 Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group Introduction to Fluid and Polymer Melt ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเม อร์หลอมเหลว

13 13 Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group ความสัมพันธ์ระหว่าง Log (shear stress) กับ Log (shear rate) Introduction to Fluid and Polymer Melt ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเม อร์หลอมเหลว

14 14 Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group ความสัมพันธ์ระหว่าง shear viscosity กับ shear rate Introduction to Fluid and Polymer Melt ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเม อร์หลอมเหลว

15 15 Examples of materials viscosities (Nsm -2 ) •10 poise=1 Nsm -2 •Air (gaseous)=10 -5 (0.01 poise) •Water = 10 -3 (10 poise) •Oil=10 -1 •Glycerine=1 •Syrup=10 2 •Polymer melts =10 2 - 10 6 •Glass=10 21 Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group Introduction to Fluid and Polymer Melt ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเม อร์หลอมเหลว

16 16 Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group Weissenberg effects for Newtonian (a) and Viscoelastic fluids (b) Introduction to Fluid and Polymer Melt ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเม อร์หลอมเหลว

17 17 Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group พฤติกรรมการบวมตัวของพอลิเมอร์หลอมเหลว ขณะอัดรีด (die swell) Introduction to Fluid and Polymer Melt ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเม อร์หลอมเหลว

18 18 Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group Flow of polymer melts in a rheometer Introduction to Fluid and Polymer Melt ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเม อร์หลอมเหลว

19 19 Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group Recoiling behaviour of viscoelastic fluids Introduction to Fluid and Polymer Melt ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเม อร์หลอมเหลว

20 20 Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group Dead flows of polymer melts LDPELLDPE Introduction to Fluid and Polymer Melt ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเม อร์หลอมเหลว

21 21 Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group Elongation properties of melts Introduction to Fluid and Polymer Melt ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเม อร์หลอมเหลว

22 22 Measurement of Rheological Properties •Ostwald Glass Viscometer •Melt Flow Rate (MFR) •Falling Ball Viscometer •Rolling Ball •Capillary Rheometer Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group Introduction to Fluid and Polymer Melt ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเม อร์หลอมเหลว

23 23 Ostwald Glass Viscometer Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group Introduction to Fluid and Polymer Melt ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเม อร์หลอมเหลว

24 24 Melt Flow Rate (MFR) Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group Introduction to Fluid and Polymer Melt ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเม อร์หลอมเหลว

25 25 Falling Ball Viscometer Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group Introduction to Fluid and Polymer Melt ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเม อร์หลอมเหลว

26 26 Rolling Ball Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group Introduction to Fluid and Polymer Melt ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเม อร์หลอมเหลว

27 27 Capillary Rheometer Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group Introduction to Fluid and Polymer Melt ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของไหลและพอลิเม อร์หลอมเหลว

28 28


ดาวน์โหลด ppt Prof. Dr. Narongrit Sombatsompop Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group MTT 651: Polymer Rheology King Mongkut’s University of Technology Thonburi.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google