งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จดหมายไมตรีจิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จดหมายไมตรีจิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จดหมายไมตรีจิต

2 จดหมายไมตรีจิต จดหมายไมตรีจิตเป็นจดหมายที่เขียนขึ้นเพื่อเสริมสร้างสัมพันธไมตรีต่อกันระหว่างบริษัทห้างร้านต่างๆ ส่งไปให้ลูกค้า เจ้าหน้าที่ พนักงานของบริษัทเอง

3 จดหมายไมตรีจิต ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการงานโดยทางอ้อมด้วย

4 จดหมายแสดงความยินดี เขียนในโอกาสที่ดีต่างๆ ์
เขียนแสดงความยินดีต่อบุคคลสำคัญในวงการธุรกิจในโอกาสที่ดีต่างๆ

5 จดหมายขอบคุณ ลูกค้าใหม่ หรือ สั่งซื้อเป็นพิเศษ
ลูกค้าประจำที่ชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว บุคคลอื่นๆที่ได้ให้ความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นพิเศษ

6 จดหมาย แสดงความเสียใจ
จดหมาย แสดงความเสียใจ เขียนในโอกาสที่บริษัทห้างร้าน หรือบุคคลที่รู้จักคุ้นเคยประสบความเสียหาย ี่พนักงานในบริษัทหรือในครอบครัวของเขาถึงแก่กรรม หรือประสบอุบัติเหตุ

7 จดหมายแนะนำ/รับรอง เป็นจดหมายที่เขียนขึ้นเพื่อแนะนำหรือรับรองบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้เข้าทำงานในบริษัท ห้างร้าน หรือสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง

8 จดหมายเชิญ เขียนเพื่อแสดงน้ำใจไมตรีและให้เกียรติแก่กันในวงสังคมธุรกิจ
จดหมายเชิญต้องส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

9 1. สมมติให้ท่านเป็นผู้จัดการบริษัทสหมิตร จำกัด 165 ถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขียนจดหมายแสดงความยินดีต่อนายวุฒิชัย อัมพร ในโอกาสที่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาหัวหิน ทั้งนี้เพราะนายวุฒิชัยเป็นลูกค้าคนสำคัญทั้งยังเคยให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับธุรกิจด้านการเงินแก่บริษัทของท่านมาแล้วหลายครั้ง

10 (รายละเอียดต่างๆสมมติเอง)
2. ให้เขียนจดหมายขอบคุณเนื่องในโอกาสที่ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงแรมสายลมได้ให้ความช่วยเหลือในการจัดสัมมนาพนักงานใหม่ของบริษัทอย่างดี (รายละเอียดต่างๆสมมติเอง)

11 3. ให้เขียนจดหมายแนะนำนายโตมร สุรียวงศ์ ซึ่งเป็นญาติสนิทของท่านกับผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทหัวหินสาร จำกัด เพื่อนร่วมรุ่นของท่าน นายโตมรจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม จากวิทยาเขตวังไกลกังวล มีผลการเรียนในเกณฑ์ดี ส่วนรายละเอียดอื่นๆให้สมมติเองตามความเหมาะสม


ดาวน์โหลด ppt จดหมายไมตรีจิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google