งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จดหมายไมตรีจิต จดหมายไมตรีจิตเป็น จดหมายที่เขียนขึ้นเพื่อ เสริมสร้างสัมพันธไมตรี ต่อกันระหว่างบริษัทห้าง ร้านต่างๆ ส่งไปให้ลูกค้า เจ้าหน้าที่ พนักงานของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จดหมายไมตรีจิต จดหมายไมตรีจิตเป็น จดหมายที่เขียนขึ้นเพื่อ เสริมสร้างสัมพันธไมตรี ต่อกันระหว่างบริษัทห้าง ร้านต่างๆ ส่งไปให้ลูกค้า เจ้าหน้าที่ พนักงานของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 จดหมายไมตรีจิต จดหมายไมตรีจิตเป็น จดหมายที่เขียนขึ้นเพื่อ เสริมสร้างสัมพันธไมตรี ต่อกันระหว่างบริษัทห้าง ร้านต่างๆ ส่งไปให้ลูกค้า เจ้าหน้าที่ พนักงานของ บริษัทเอง

4 ก่อให้เกิด ความสัมพันธ์อันดี ต่อกัน ก่อให้เกิด ประโยชน์ในด้าน การงานโดย ทางอ้อมด้วย จดหมายไมตรีจิต

5 เขียนในโอกาสที่ ดีต่างๆ ์ เขียนแสดงความ ยินดีต่อบุคคล สำคัญในวงการ ธุรกิจในโอกาสที่ดี ต่างๆ จดหมายแสดง ความยินดี

6 ลูกค้าใหม่ หรือ สั่งซื้อเป็น พิเศษ ลูกค้าประจำที่ ชำระหนี้ เรียบร้อยแล้ว บุคคลอื่นๆที่ได้ ให้ความ ช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานเป็น พิเศษ จดหมาย ขอบคุณ

7 เขียนในโอกาสที่ บริษัทห้างร้าน หรือ บุคคลที่รู้จักคุ้นเคย ประสบความเสียหาย ี่พนักงานในบริษัท หรือในครอบครัวของ เขาถึงแก่กรรม หรือ ประสบอุบัติเหตุ จดหมาย แสดง ความเสียใจ

8 เป็นจดหมายที่เขียนขึ้น เพื่อแนะนำหรือรับรอง บุคคลใดบุคคลหนึ่งให้ เข้าทำงานในบริษัท ห้างร้าน หรือสถานที่ แห่งใดแห่งหนึ่ง จดหมายแนะนำ / รับรอง

9 เขียนเพื่อแสดง น้ำใจไมตรีและ ให้เกียรติแก่กัน ในวงสังคมธุรกิจ จดหมายเชิญ ต้องส่งล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน จดหมาย เชิญ

10 1. สมมติให้ท่านเป็น ผู้จัดการบริษัทสหมิตร จำกัด 165 ถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110 เขียนจดหมายแสดงความ ยินดีต่อนายวุฒิชัย อัมพร ในโอกาสที่ได้เลื่อนตำแหน่ง เป็นผู้จัดการ ธนาคารกรุงไทย สาขาหัว หิน ทั้งนี้เพราะนายวุฒิชัย เป็นลูกค้าคนสำคัญทั้งยัง เคยให้ความช่วยเหลือ เกี่ยวกับธุรกิจด้านการเงิน แก่บริษัทของท่านมาแล้ว หลายครั้ง

11 2. ให้เขียนจดหมาย ขอบคุณเนื่องในโอกาสที่ ผู้จัดการฝ่าย ประชาสัมพันธ์ของ โรงแรมสายลมได้ให้ ความช่วยเหลือในการจัด สัมมนาพนักงานใหม่ของ บริษัทอย่างดี ( รายละเอียดต่างๆสมมติ เอง )

12 3. ให้เขียนจดหมายแนะนำ นายโตมร สุรียวงศ์ ซึ่งเป็น ญาติสนิทของท่านกับ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท หัวหินสาร จำกัด เพื่อนร่วม รุ่นของท่าน นายโตมรจบ การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ อุตสาหกรรม จากวิทยาเขต วังไกลกังวล มีผลการเรียน ในเกณฑ์ดี ส่วนรายละเอียด อื่นๆให้สมมติเองตามความ เหมาะสม


ดาวน์โหลด ppt จดหมายไมตรีจิต จดหมายไมตรีจิตเป็น จดหมายที่เขียนขึ้นเพื่อ เสริมสร้างสัมพันธไมตรี ต่อกันระหว่างบริษัทห้าง ร้านต่างๆ ส่งไปให้ลูกค้า เจ้าหน้าที่ พนักงานของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google