งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยแห่ง การเรียนรู้ วิจารณ์ พานิช MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land บรรยายใน UKM 14 ณ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม 9 ม. ค. 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยแห่ง การเรียนรู้ วิจารณ์ พานิช MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land บรรยายใน UKM 14 ณ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม 9 ม. ค. 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยแห่ง การเรียนรู้ วิจารณ์ พานิช MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land บรรยายใน UKM 14 ณ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม 9 ม. ค. 2552

2 มหาวิทยาลัยแห่งการ เรียนรู้ คืออะไร บรรลุได้อย่างไร

3 ม. ของท่านเป็น ม. รร. หรือไม่ เพราะอะไร

4 การที่มี นศ. มา รร. ในมหาฯ ถือเป็น องค์กร รร. หรือไม่

5 การที่มหาฯ ทำงานต่างๆ ได้ดีกว่าเดิม ถือเป็น มรร. หรือไม่

6 องค์ประกอบ ของ มรร. มีการ รร. ขององค์กร (Organization Learning) มีการยกระดับของ Org. K. จาก Individual K มี Org. Memory มีการเอา Org K ไปใช้งาน เกิดการพัฒนางาน และ ยกระดับ K เป็นวงจรไม่รู้จบ

7 องค์ประกอบ ของ มรร. (2) มี วงจร รร. ในทุกงานหลัก มี synergy ของการ รร. ระหว่างงานหลัก การ รร. เป็นส่วนหนึ่งของงาน ประจำ การ รร. เป็นวัฒนธรรมองค์กร คนมีวัตรปฏิบัติของการ ลปรร. ผ่านการปฏิบัติ - KM

8 องค์ประกอบ ของ มรร. (3) Shared Vision Team Learning เข้าใจ / ยอมรับ Mental Models Personal Mastery : ๓ เปิด – หู ใจ ปาก Systems Thinking ทักษะ ๕ ประการของสมาชิก

9 หัวใจของของ มรร. รร. จากการทำหน้าที่ของ ตนเอง รร. จากการสอน รร. จากการวิจัย รร. จากการให้บริการวิชาการ รร. จากการชี้นำสังคม จาก การเป็นผู้นำเชิงคุณธรรม

10 หัวใจของของ มรร. รร. จากการทำหน้าที่ของ ตนเอง รร. จากการสอน รร. จากการวิจัย รร. จากการให้บริการวิชาการ รร. จากการชี้นำสังคม จาก การเป็นผู้นำเชิงคุณธรรม รร. จากประสบการณ์

11 หัวใจของของ มรร. รร. จากการทำหน้าที่ของ ตนเอง รร. จากการสอน รร. จากการวิจัย รร. จากการให้บริการวิชาการ รร. จากการชี้นำสังคม จาก การเป็นผู้นำเชิงคุณธรรม รร. จากประสบการณ์ เน้น Tacit K

12

13 แก่นของของ มรร. สร้างความรู้เชิงทฤษฎีได้จาก การปฏิบัติ

14 แก่นของของ มรร. สร้างความรู้เชิงทฤษฎีได้จาก การปฏิบัติ ฟันฝ่า “ มรสุม ” ได้ - ปฏิบัติได้ จากการประยุกต์วิชาการ

15 แก่นของของ มรร. สร้างความรู้เชิงทฤษฎีได้จาก การปฏิบัติ ฟันฝ่า “ มรสุม ” ได้ - ปฏิบัติได้ จากการประยุกต์วิชาการ ดูดซับความรู้ได้จากทั่วโลก เอามาทำให้เป็น ค. ของตนเอง

16 มหาวิทยาลัยแห่งการ เรียนรู้ เปิดคน : ใจ หู ปาก ด้วย SSS รางวัล sharing “ ลงโทษ ” hoarding รางวัล “ ผลงานทีม ” > ผลงานส่วนบุคคล เปลี่ยนวัฒนธรรม บรรลุได้อย่างไร

17 มหาวิทยาลัยแห่งการ เรียนรู้ “ เปิด ” กับภายนอก ม. ภายนอก ปท. เปิดรับ เปิด ลปรร. แล้วปรับใช้ ค. ทำให้เป็น “ ค. มือหนึ่ง ” บรรลุได้อย่างไร (2)

18 มหาวิทยาลัยแห่งการ เรียนรู้ สร้าง & ใช้ ค. ในเวลา เดียวกัน ในกิจกรรมทุกอย่าง อย่างมี synergy กัน ไม่พยายาม reinvent the wheel แต่ innovating the wheel อยู่ตลอดเวลา สรุป

19 มหาวิทยาลัยแห่งการ เรียนรู้ สร้าง & ใช้ ค. ในเวลา เดียวกัน ในกิจกรรมทุกอย่าง อย่างมี synergy กัน ไม่พยายาม reinvent the wheel แต่ innovating the wheel อยู่ตลอดเวลา สรุป ด้วยความสนุก สุข


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยแห่ง การเรียนรู้ วิจารณ์ พานิช MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land บรรยายใน UKM 14 ณ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม 9 ม. ค. 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google