งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ วิจารณ์ พานิช บรรยายใน UKM 14 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 9 ม.ค. 2552

2 มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้
คืออะไร บรรลุได้อย่างไร

3 ม. ของท่านเป็น ม. รร. หรือไม่ เพราะอะไร
ม. ของท่านเป็น ม. รร. หรือไม่ เพราะอะไร

4 การที่มี นศ. มา รร. ในมหาฯ ถือเป็นองค์กร รร. หรือไม่

5 การที่มหาฯ ทำงานต่างๆ ได้ดีกว่าเดิม ถือเป็น มรร. หรือไม่

6 องค์ประกอบของ มรร. มีการ รร. ขององค์กร (Organization Learning)
มีการยกระดับของ Org. K. จาก Individual K มี Org. Memory มีการเอา Org K ไปใช้งาน เกิดการพัฒนางาน และยกระดับ K เป็นวงจรไม่รู้จบ

7 องค์ประกอบของ มรร. (2) มี วงจร รร. ในทุกงานหลัก
มี synergy ของการ รร. ระหว่างงานหลัก การ รร. เป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ การ รร. เป็นวัฒนธรรมองค์กร คนมีวัตรปฏิบัติของการ ลปรร. ผ่านการปฏิบัติ - KM

8 ทักษะ ๕ ประการของสมาชิก
องค์ประกอบของ มรร. (3) Shared Vision Team Learning เข้าใจ / ยอมรับ Mental Models Personal Mastery : ๓ เปิด – หู ใจ ปาก Systems Thinking ทักษะ ๕ ประการของสมาชิก

9 หัวใจของของ มรร. รร. จากการทำหน้าที่ของตนเอง รร. จากการสอน
รร. จากการวิจัย รร. จากการให้บริการวิชาการ รร. จากการชี้นำสังคม จากการเป็นผู้นำเชิงคุณธรรม

10 หัวใจของของ มรร. รร. จากการทำหน้าที่ของตนเอง รร. จากการสอน
รร. จากการวิจัย รร. จากการให้บริการวิชาการ รร. จากการชี้นำสังคม จากการเป็นผู้นำเชิงคุณธรรม รร. จากประสบการณ์

11 หัวใจของของ มรร. รร. จากการทำหน้าที่ของตนเอง รร. จากการสอน
รร. จากการวิจัย รร. จากการให้บริการวิชาการ รร. จากการชี้นำสังคม จากการเป็นผู้นำเชิงคุณธรรม เน้น Tacit K รร. จากประสบการณ์

12

13 แก่นของของ มรร. สร้างความรู้เชิงทฤษฎีได้จากการปฏิบัติ

14 แก่นของของ มรร. สร้างความรู้เชิงทฤษฎีได้จากการปฏิบัติ
ฟันฝ่า “มรสุม” ได้ - ปฏิบัติได้จากการประยุกต์วิชาการ

15 แก่นของของ มรร. สร้างความรู้เชิงทฤษฎีได้จากการปฏิบัติ
ฟันฝ่า “มรสุม” ได้ - ปฏิบัติได้จากการประยุกต์วิชาการ ดูดซับความรู้ได้จากทั่วโลก เอามาทำให้เป็น ค. ของตนเอง

16 มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้
บรรลุได้อย่างไร เปิดคน : ใจ หู ปาก ด้วย SSS รางวัล sharing “ลงโทษ” hoarding รางวัล “ผลงานทีม” > ผลงานส่วนบุคคล เปลี่ยนวัฒนธรรม

17 มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้
บรรลุได้อย่างไร (2) “เปิด” กับภายนอก ม. ภายนอก ปท. เปิดรับ เปิด ลปรร. แล้วปรับใช้ ค. ทำให้เป็น “ค. มือหนึ่ง”

18 มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้
สรุป มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ สร้าง & ใช้ ค. ในเวลาเดียวกัน ในกิจกรรมทุกอย่าง อย่างมี synergy กัน ไม่พยายาม reinvent the wheel แต่ innovating the wheel อยู่ตลอดเวลา

19 มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้
สรุป มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ สร้าง & ใช้ ค. ในเวลาเดียวกัน ในกิจกรรมทุกอย่าง อย่างมี synergy กัน ไม่พยายาม reinvent the wheel แต่ innovating the wheel อยู่ตลอดเวลา ด้วยความสนุก สุข


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google