งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Stock Exchange of Thailand พัฒนาการตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย 31 ปี พ. ศ. 2518 - 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Stock Exchange of Thailand พัฒนาการตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย 31 ปี พ. ศ. 2518 - 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Stock Exchange of Thailand พัฒนาการตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย 31 ปี พ. ศ. 2518 - 2549

2 เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างแข็งแรงในรอบ 26 ปีที่ผ่านมา •Per capita GDP (USD) เติบโตเฉลี่ย ร้อยละ 6 • มีเสถียรภาพ ภายในประเทศโดย อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ ที่ระดับร้อยละ 4.7 Source: NESDB CAGR = ~6% GDP per capita (USD)

3 ตลาดทุนเป็นแหล่งระดมทุนของภาคธุรกิจทั้งในด้าน ของหุ้นทุนร วมถึงหุ้นกู้ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง Source: Bank Lending and Bond - BOTas of 2006 Equity (Both SET and MAI) – SETSMART as of 29 December 2006 Note: ข้อมูล Bond มีย้อนหลังถึงแค่ปี 2001 Bil. Baht เงินกู้ธนาคาร หุ้นทุน พันธบัตร เงินกุ้ธนาคาร หุ้นทุน พันธบัตร CAGR ของหุ้น ทุน = ~20 %

4 Number of new and existing listed companies (SET and MAI) Number of new and existing listed companies (SET and MAI) Source : SETSmart ธุรกิจต่าง ๆ ให้ความสนใจระดมทุนผ่าน ตลาดทุนมากขี้น มีบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 518 บริษัท ณ สิ้นปี 2549 Newly listed companies Listed companies Year 1975: Newly listed: 23 Listed co.: 21 Year 1985: Newly listed: 3 Listed co.: 93 Year 1995: Newly listed: 28 Listed co.: 416 Year 2006: Newly listed: 18 Listed co.: 518

5 ดัชนี Black Monday ( ต. ค. 2530) Mini Black Monday ( ต. ค. 2532) สงคราม อ่าวเปอร์เซีย ( ส. ค. 2533) คณะ รสช. ปฏิวัติ ( ก. พ. 2534) เหตุการณ์จลาจล ขั้นรุนแรงจากการ ประท้วงพฤษภา ทมิฬ ( พ. ค. 2535) การเก็งกำไร จากการ เพิ่มขึ้นของ ราคา อสังหาริมทรัพย์ (2532) วิกฤติค่าเงินเปโซ ของ เม็กซิโก ( ม. ค. 2538) แบริ่ง ซิเคียว ริตี้ส์ใน สิงคโปร์ ขาดทุนจาก การค้าตราสาร อนุพันธ์ ( ก. พ. 2538) คลัง - ธปท. ประกาศ ค่าเงินบาทลอยตัว ( ก. ค. 2540) การปิดสถาบันการเงิน ( ธ. ค. 2540) การได้รับความช่วยเหลือ จาก IMF ( ส. ค. 2540) วิกฤติสถาบันการเงิน ในเอเชีย (2540) มาตรการฟื้นฟูสถาบันการเงิน (14 ส. ค. 2542) มาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย ภาคเอกชน ( ส. ค. 2542) การเลือกตั้ง รัฐบาลใหม่ ( ม. ค. 2544) การลดน้ำหนักการ ลงทุนของ MSCI ( พ. ค. 2544) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ( มี. ค. 2542) การก่อ วินาศกรรมใน สหรัฐฯ (11 ก. ย. 2544) วิกฤตการณ์ น้ำมัน และปัญหา บริษัท ราชาเงินทุน (2522) เงินตึง และ อัตรา ดอกเบี้ยสูง ทั่วโลก (2524) เกิด รัฐประหาร ( เม. ย. 2524) เกิด รัฐประหาร ( ก. ย. 2528) ยุบสภา ( พ. ค. 2529) วิกฤตเวิลด์ คอม ( มิ. ย. 2545) สงคราม สหรัฐฯ กับอิรัก ( ก. ค. 45- เม. ย. 46) การแพร่ ระบาดของ โรค SARS ( มี. ค. 46) การฟื้นตัว ของ เศรษฐกิจ ประเทศ ( ม. ค.- ธ. ค. 46) การแพร่ ระบาดของ โรคไข้หวัด นก ( ม. ค.- ก. พ. 47) ความไม่ สงบใน พื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดน ภาคใต้ ( ก. พ.- เม. ย. 47) การต่อต้าน การ แปรรูป กฟผ. ( ก. พ. - มี. ค. 47) แนวโน้มราคา น้ำมันและ อัตราดอกเบี้ย เพิ่มขึ้น ( พ. ค. – ก. ค. 47) ความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทยมีการพัฒนาไปตามสภาวะการณ์ทั้งในและนอก ประเทศ ดัชนีต่ำสุดในปี 2519 ที่ระดับ 76.43 จุดเมื่อวันที่ 17 มี. ค. 2519 ดัชนีสูงสุดในปี 2537 ที่ระดับ 1,753.73 จุดเมื่อวันที่ 4 ม. ค. 2537 Source : The Stock Exchange of Thailand เกิดรัฐประหาร ( ก. ย. 2549) มาตรการ กันสำรอง 30% ( ธ. ค. 2549)

6 ด้านการออม ตลาดทุนให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน สูงกว่า โดยผลตอบแทนที่ได้เป็นตัวเงินจากการถือหุ้น มากกว่าที่ได้จากเงินฝากกว่า 3 เท่า Source: SET analysis as of end-December 2006 Total nominal return 1975-2006 Unit: index (point)

7 • อัตราผลตอบแทน สูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 129 ในปี 2532 • อัตราผลตอบแทน ต่ำสุดอยู่ที่ร้อยละ - 55 ในปี 2540 ถ้าหักผลกระทบจากเงินเฟ้อ ตลาดทุนยังคงให้อัตรา ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่า โดยผลตอบแทนที่ได้ เป็นตัวเงินจากการถือหุ้นมากกว่าที่ได้จากเงินฝากกว่า 3 เท่า Total real return 1975-2006 Unit: index (point) Source: SET analysis as of end-December 2006

8 โดยในระยะเวลา 31 ปี ปีที่ให้อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง มากกว่า 35% มีจำนวน 9 ปี อัตรา ผลตอบแทน มากกว่า 100% อัตราผลตอบแทน ระหว่าง 35- 100% อัตรา ผลตอบแทน ต่ำกว่า 0% อัตรา ผลตอบแทน ระหว่าง 0- 35% จำนวนปีตามอัตราผลตอบแทน Source: SET Analysis


ดาวน์โหลด ppt The Stock Exchange of Thailand พัฒนาการตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย 31 ปี พ. ศ. 2518 - 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google