งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาการตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย 36 ปี พ. ศ. 2518 - 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาการตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย 36 ปี พ. ศ. 2518 - 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาการตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย 36 ปี พ. ศ. 2518 - 2554

2 CAGR = ~7% อัตราเงินเฟ้อ เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ ร้อยละ 3.6* เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างแข็งแรงในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ที่มา : สถิติบัญชีประชาชาติของประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี * อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคในประเทศชุดทั่วไป รวมทุกรายการ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (per capita nominal GDP) หน่วย : บาท

3 หลายปีที่ผ่านมาตลาดตราสารทุนและตลาดตรา สารหนี้มีขนาดและบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีขนาดรวมใหญ่เป็น 1.6 เท่าของยอด สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ ที่มา : 1/ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2/ SETSMART ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3/ ThaiBMA เงินให้สินเชื่อรวมธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ /1 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ( นับรวม SET และ mai) /2 มูลค่าคงค้างตราสารหนี้ /3 การเปรียบเทียบขนาดตลาดเงินและตลาดทุน ณ สิ้นปี หน่วย : พันล้านบาท 7,327 8,485 9,782

4 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวน 545 บริษัท ณ สิ้นปี 2554 ที่มา : SETSMART จำนวนบริษัทจด ทะเบียนเข้าใหม่ จำนวนบริษัทจดทะเบียน จำนวนบริษัทจดทะเบียนรวมตลาด SET และ mai ณ สิ้นปี หน่วย : บริษัท 545

5 Black Monday ( ต. ค. 2530) Mini Black Monday ( ต. ค. 2532) สงคราม อ่าวเปอร์เซีย ( ส. ค. 2533) คณะ รสช. ปฏิวัติ ( ก. พ. 2534) เหตุการณ์ จลาจลขั้น รุนแรงจาก การประท้วง พฤษภา ทมิฬ ( พ. ค. 2535) การเก็งกำไรจาก การ เพิ่มขึ้นของราคา อสังหาริมทรัพย์ (2532) วิกฤติค่าเงินเป โซของ เม็กซิโก ( ม. ค. 2538) แบริ่ง ซิเคียว ริตี้ส์ในสิงคโปร์ ขาดทุนจาก การค้าตราสาร อนุพันธ์ ( ก. พ. 2538) คลัง - ธปท. ประกาศ ค่าเงินบาทลอยตัว ( ก. ค. 2540) การปิดสถาบันการเงิน ( ธ. ค. 2540) การได้รับความช่วยเหลือ จาก IMF ( ส. ค. 2540) วิกฤติสถาบันการเงิน ในเอเชีย (2540) มาตรการฟื้นฟูสถาบันการเงิน (14 ส. ค. 2542) มาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย ภาคเอกชน ( ส. ค. 2542) การเลือกตั้งรัฐบาล ใหม่ ( ม. ค. 2544) การลดน้ำหนัก การลงทุนของ MSCI ( พ. ค. 2544) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ( มี. ค. 2542) การก่อวินาศกรรม ในสหรัฐฯ (11 ก. ย. 2544) วิกฤตการณ์ น้ำมัน และปัญหา บริษัท ราชาเงินทุน (2522) เงินตึง และ อัตรา ดอกเบี้ยสูง ทั่วโลก (2524) เกิด รัฐประหาร ( เม. ย. 2524) เกิด รัฐประหาร ( ก. ย. 2528) ยุบสภา ( พ. ค. 2529) วิกฤตเวิลด์ คอม ( มิ. ย. 2545) สงครามสหรัฐฯ กับอิรัก ( ก. ค. 45- เม. ย. 46) การแพร่ ระบาดของ โรค SARS ( มี. ค. 46) การฟื้นตัวของ เศรษฐกิจ ประเทศ ( ม. ค.- ธ. ค. 46) การแพร่ ระบาดของ โรคไข้หวัดนก ( ม. ค.- ก. พ. 47) ความไม่สงบ ใน พื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดน ภาคใต้ ( ก. พ.- เม. ย. 47) การต่อต้านการ แปรรูป กฟผ. ( ก. พ. - มี. ค. 47) แนวโน้มราคา น้ำมันและอัตรา ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ( พ. ค. – ก. ค. 47) ความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยมีการพัฒนาไปตามสภาวการณ์ทั้ง ในและนอกประเทศ ดัชนีต่ำสุดในปี 2519 ที่ระดับ 76.43 จุดเมื่อ วันที่ 17 มี. ค. 2519 ดัชนีสูงสุดในปี 2537 ที่ระดับ 1,753.73 จุด เมื่อวันที่ 4 ม. ค. 2537 ดัชนีต่ำสุดในปี 2519 ที่ระดับ 76.43 จุดเมื่อ วันที่ 17 มี. ค. 2519 ดัชนีสูงสุดในปี 2537 ที่ระดับ 1,753.73 จุด เมื่อวันที่ 4 ม. ค. 2537 ที่มา : SETSMART ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย เกิด รัฐประหาร ( ก. ย. 2549) ประกาศ ยกเลิก มาตรการ กันสำรอง 30% ( ก. พ. 2551) กลุ่ม พันธมิตร ประชาชน เพื่อ ประชาธิปไ ตยปิดล้อม สนามบิน ( พ. ย. 2551) มาตรการ กันสำรอง 30% ( ธ. ค. 2549) รัฐบาลดูไบ ขอเลื่อนชำระ หนี้ของบริษัท ดูไบ เวิล์ด ( พ. ย. 2552) ศาลปกครอง ระงับ 76 โครงการลงทุน ในมาบตาพุด ( ก. ย. 2552) ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย ณ สิ้นเดือน หน่วย : จุด Morgan Stanley ปรับ คำแนะนำการลงทุนใน ไทยเป็น overweight ( มี. ค. 2553) ประกาศ พ. ร. ก. ฉุกเฉิน จากสถานการณ์ฉุกเฉินใน กทม. ( เม. ย. 2553) ธนาคารฯ ในยุโรปส่วน ใหญ่ผ่านการทดสอบ stress test ( ก. ค. 2553) เหตุการณ์ความ ไม่สงบในอียิปต์ ทวีความรุนแรงขึ้น ( ก. พ. 2554) ญี่ปุ่นเกิดภัยสึนามิ ( มี. ค. 2554) การจัดตั้งรัฐบาล ได้เร็วของไทยทำ ให้นักลงทุน ต่างประเทศ เชื่อมั่นใน เสถียรภาพของ รัฐบาล ( ก. ค. 2554) ไทยเกิดอุทกภัย ครั้งใหญ่ ( ต. ค. – ธ. ค. 2554)

6 ด้านการออม ตลาดทุนให้อัตราผลตอบแทน จากการลงทุนสูงกว่า โดยผลตอบแทนที่ได้ เป็นตัวเงินจากการถือหุ้นมากกว่าที่ได้จาก เงินฝากประมาณ 5 เท่า ที่มา : Bloomberg, ThaiBMA หมายเหตุ : ข้อมูล ณ สิ้นปี 2554 ดัชนีผลตอบแทนรวม (Total nominal return) 2518-2554 หน่วย : จุด ; ดัชนีผลตอบแทนรวม ณ จุดเริ่มต้นลงทุน ปี 2517 อยู่ที่ 1000

7 ถ้าหักผลกระทบจากเงินเฟ้อ ตลาดทุนยังคง ให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่า โดยผลตอบแทนที่ได้เป็นตัวเงินจากการถือ หุ้นมากกว่าที่ได้จากเงินฝากราว 4 เท่า ที่มา : Bloomberg, ThaiBMA หมายเหตุ : ข้อมูล ณ สิ้นปี 2554 ดัชนีผลตอบแทนรวมที่แท้จริง (Total real return) 2518-2554 หน่วย : จุด ; ดัชนีผลตอบแทนรวม ณ จุดเริ่มต้นลงทุน ปี 2517 อยู่ที่ 1000 อัตราผลตอบแทนสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 118 ในปี 2532 อัตราผลตอบแทนต่ำสุดอยู่ที่ร้อยละ -52 ในปี 2540 อัตราผลตอบแทนสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 118 ในปี 2532 อัตราผลตอบแทนต่ำสุดอยู่ที่ร้อยละ -52 ในปี 2540


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาการตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย 36 ปี พ. ศ. 2518 - 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google