งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 32 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 32 ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 32 ปี
พ.ศ

2 เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างแข็งแรงในรอบ 27 ปีที่ผ่านมา
GDP per capita (USD) CAGR = ~7% Per capita GDP (USD) เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7 มีเสถียรภาพภายในประเทศโดยอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่ระดับร้อยละ 4.7 Source: NESDB

3 หลายปีที่ผ่านมาตลาดตราสารทุนและตลาดตราสารหนี้มีขนาดและบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีขนาดรวมใหญ่กว่าระบบธนาคารพาณิชย์เกือบ 2 เท่า เงินกู้ธนาคาร หุ้นทุน พันธบัตร ข้อมูล ณ สิ้นปี 2550 หน่วย: พันล้านบาท หุ้นทุน เงินกุ้ธนาคาร มูลค่ารวมตลาดทุนไทยมีขนาดใหญ่กว่ายอดสินเชื่อคงค้างในระบบธนาคารพาณิชย์ประมาณ 1.9 เท่า พันธบัตร ที่มา: Credit outstanding - BOT as of 2007 Bond outstanding – ThaiBMA Equity (Both SET and MAI) – SETSMART as of 29 December 2007

4 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบันมีจำนวน 523 บริษัท
จำนวนบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ จำนวนบริษัทจดทะเบียน จำนวนบริษัทจดทะเบียนรวมตลาด SET และ mai หน่วย: บริษัท ที่มา : SETSMART as of December 2007

5 แนวโน้มราคาน้ำมันและอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
ความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการพัฒนาไปตามสภาวะการณ์ทั้งในและนอกประเทศ ดัชนีต่ำสุดในปี 2519 ที่ระดับ จุดเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2519 ดัชนีสูงสุดในปี 2537 ที่ระดับ 1, จุดเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2537 วิกฤตเวิลด์คอม (มิ.ย. 2545) สงครามสหรัฐฯ กับอิรัก (ก.ค. 45-เม.ย. 46) การแพร่ระบาดของโรค SARS (มี.ค. 46) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศ (ม.ค.-ธ.ค. 46) การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก (ม.ค.-ก.พ. 47) ความไม่สงบใน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก.พ.- เม.ย. 47) การต่อต้านการ แปรรูป กฟผ. (ก.พ. - มี.ค. 47) แนวโน้มราคาน้ำมันและอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น (พ.ค. – ก.ค. 47) คลัง-ธปท. ประกาศ ค่าเงินบาทลอยตัว (ก.ค. 2540) การปิดสถาบันการเงิน (ธ.ค. 2540) การได้รับความช่วยเหลือ จาก IMF (ส.ค. 2540) วิกฤติสถาบันการเงิน ในเอเชีย (2540) มาตรการฟื้นฟูสถาบันการเงิน (14 ส.ค. 2542) มาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย ภาคเอกชน (ส.ค. 2542) การเลือกตั้งรัฐบาลใหม่ (ม.ค. 2544) การลดน้ำหนักการลงทุนของMSCI (พ.ค. 2544) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (มี.ค. 2542) การก่อวินาศกรรมในสหรัฐฯ (11 ก.ย. 2544) วิกฤติค่าเงินเปโซของ เม็กซิโก (ม.ค. 2538) ดัชนี แบริ่ง ซิเคียวริตี้ส์ในสิงคโปร์ขาดทุนจาก การค้าตราสาร อนุพันธ์ (ก.พ. 2538) เหตุการณ์จลาจลขั้นรุนแรงจากการประท้วงพฤษภาทมิฬ(พ.ค. 2535) สงคราม อ่าวเปอร์เซีย (ส.ค. 2533) เกิดรัฐประหาร (ก.ย. 2549) มาตรการ กันสำรอง 30% (ธ.ค. 2549) การเก็งกำไรจากการ เพิ่มขึ้นของราคาอสังหาริมทรัพย์ (2532) คณะ รสช. ปฏิวัติ(ก.พ. 2534) Mini Black Monday (ต.ค. 2532) วิกฤตการณ์น้ำมัน และปัญหาบริษัท ราชาเงินทุน (2522) เกิดรัฐประหาร (เม.ย. 2524) Black Monday (ต.ค. 2530) เงินตึง และอัตรา ดอกเบี้ยสูงทั่วโลก (2524) ยุบสภา (พ.ค. 2529) เกิดรัฐประหาร (ก.ย. 2528) Source : The Stock Exchange of Thailand

6 ด้านการออม ตลาดทุนให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่า โดยผลตอบแทนที่ได้เป็นตัวเงินจากการถือหุ้นมากกว่าที่ได้จากเงินฝากประมาณ 4 เท่า Total nominal return Unit: index (point) Source: SET analysis as of end-December 2007

7 ถ้าหักผลกระทบจากเงินเฟ้อ ตลาดทุนยังคงให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่า โดยผลตอบแทนที่ได้เป็นตัวเงินจากการถือหุ้นมากกว่าที่ได้จากเงินฝากกว่า 3 เท่า Total real return Unit: index (point) อัตราผลตอบแทนสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 129 ในปี 2532 อัตราผลตอบแทนต่ำสุดอยู่ที่ร้อยละ -55 ในปี 2540 Source: SET analysis as of end-December 2007


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 32 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google