งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผลโครงการ ปันความรู้ สุขภาพ สร้างโอกาสสู่ชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผลโครงการ ปันความรู้ สุขภาพ สร้างโอกาสสู่ชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินผลโครงการ ปันความรู้ สุขภาพ สร้างโอกาสสู่ชุมชน

2 รายชื่อสมาชิก คุณอภิรัตน์ บุญรัตน์ No.50

3 Project Evaluation Outcomes-Impact Short Term Medium Term Long Term
Individual (ผู้บริจาค) ผู้บริจาคได้รับความรู้และมีแนวทางในการดูแลสุขภาพที่ดี ผู้บริจาคเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทำให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ผู้บริจาคมีความสุขในการดำเนินชีวิตและมีอายุยืน Team (นักศึกษาคณะ HRD) นศ. คณะ HRD มีการเรียนรู้ในการทำโครงการจากประสบการณ์จริง นศ. คณะ HRD มีความรู้ความสามารถในการนำแนวทางการดำเนินโครงการไปใช้ในปฏิบัติงานได้จริง นศ. คณะ HRD เป็นบุคคลที่มีความสำเร็จในการทำงาน และอาจส่งผลต่อความก้าวหน้า Organization (NIDA) NIDA ได้รับการรู้จักจากบุคคลภายนอกเพิ่มมากขึ้นจากโครงการนี้ NIDA ได้ภาพลักษณ์ที่ดีในการส่งเสริมโครงการที่ดีสู่สังคม NIDA เป็นสถาบันแนวหน้าในการพัฒนาสังคม Organization (ชุมชนบ้านจำรุง) ชุมชนบ้านจำรุงได้เป็นที่รู้จักแก่กลุ่มผู้บริจาค ชุมชนบ้านจำรุงมีความรู้เพิ่มจากการอ่านหนังสือที่ได้รับจากการบริจาค ชุมชนบ้านจำรุงเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดชุมชนแห่งความสุข


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผลโครงการ ปันความรู้ สุขภาพ สร้างโอกาสสู่ชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google