งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เถาว์วัลย์ช่วยโลก … ... 2009.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เถาว์วัลย์ช่วยโลก … ... 2009."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เถาว์วัลย์ช่วยโลก …

2 Project Team Leader… นางสาวนางนัฐนันท์ จุลาภัย รหัส 5110621022
นางสาวนางนัฐนันท์ จุลาภัย รหัส นางสาวนันทนัช วัชราภิชาต รหัส นายวีระภัทร์ พิมทะโนทัย รหัส นางนุชนภางค์ ภักดีณรงค์ รหัส นางสาววิฌาณี คันสินชัย รหัส นางสาวธิดารัตน์ แซ่อื้อ รหัส

3 วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อรองรับการใช้ ISO 14000 ในองค์กรธุรกิจ
2. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และกระตุ้นให้พนักงานในทุก ๆ Generation ตระหนักและเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม 3. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานในทุก ๆ Generation มีความรู้ในด้านกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

4 LOGO : ความหมายของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน

5 กิจกรรมการดำเนินงาน

6 Talent Manager/ Organization Designer
กิจกรรมต่างๆ COP Politic and Laws Credible Activitst Operational Executor Business Ally Talent Manager/ Organization Designer Agging Population กิจกรรม Motivate By ER กิจกรรมกระตุ้นพฤติกรรม ให้ความรู้ผ่าน IT โดยมีวิธีการนำเสนอตาม GEN เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน การลดผลิตภัณฑ์ของเสีย สร้าง COP ในชุมชน หา Leader เป็นผู้นำโครงการภายในหน่วยงานต่างๆ แยกเป็นแต่ละ Generation - Baby Boom ปลูกป่า เดินศึกษาธรรมชาติ PDF File ให้ศึกษา/อ่าน คุณตา-คุณยาย ยอดประหยัด - Gen X ค่ายอาสา สิงห์สร้างค่าย ค่ายสร้างคน E-Learning กม.สิ่งแวดล้อม สร้างความร่วมมือระหว่าง องค์กรทั้งภายใน และภายนอกองค์กร คุณน้ารักษาผลประโยชน์ - Gen Y ทำ Reality เชิงอนุรักษ์แข่งขันกันระหว่างหน่วยงาน สร้าง Blog ใน Intranet คุณเพิ่ม…คุณค่า - Milinium Mystry Shopper ให้เด็กๆ มาจับผิดเรื่องที่ผิดต่อสิ่งแวดล้อม Q&A กม.ที่มีผลกระทบในองค์กร นู๋ร่วมด้วย

7 การช่วยกันดูแล รัก และรักษ์โลก … คงไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง …
แต่ เป็นหน้าที่ของพวกเรา ทุกคน หากเรา … ทำตัวเป็นเหมือนเถาว์วัลย์แต่ละสาย ที่ร้อยดวงใจ แห่งความมุ่งมั่นและผูกพันกันและกันไว้ การถ่ายทอดความรักเพื่อช่วยโลกใบนี้ … ก็คงจะเป็นความจริง ...


ดาวน์โหลด ppt เถาว์วัลย์ช่วยโลก … ... 2009.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google