งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHAPTER 10 AC Power Analysis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHAPTER 10 AC Power Analysis"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHAPTER 10 AC Power Analysis
A. Aurasopon Electric Circuits ( )

2 วัตถุประสงค์และเนื้อหา
กำลังชั่วขณะและกำลังเฉลี่ย การส่งผ่านกำลังเฉลี่ยสูงสุด ค่าประสิทธิผล กำลังที่ปรากฎและองค์ประกอบกำลัง กำลังเชิงซ้อน กำลังไฟสลับ การแก้ไของค์ประกอบกำลัง A. Aurasopon Electric Circuits ( )

3 ที่ตกคร่อมชิ้นส่วนและกระแสชั่วขณะที่ไหลผ่านตัวมัน
Instantaneous power กำลังชั่วขณะคือกำลังที่ถูกดูดกลืนโดยอุปกรณ์ซึ่งเป็นผลคูณของแรงดันชั่วขณะ ที่ตกคร่อมชิ้นส่วนและกระแสชั่วขณะที่ไหลผ่านตัวมัน A. Aurasopon Electric Circuits ( )

4 สมมุติแรงดันชั่วขณะและกระแสชั่วขณะคือ
Instantaneous power สมมุติแรงดันชั่วขณะและกระแสชั่วขณะคือ กำลังชั่วขณะคือ A. Aurasopon Electric Circuits ( )

5 กำลังเฉลี่ยคือค่าเฉลี่ยของกำลังชั่วขณะในหนึ่งรายซ้ำคาบ
Average power กำลังเฉลี่ยคือค่าเฉลี่ยของกำลังชั่วขณะในหนึ่งรายซ้ำคาบ กำลังเฉลี่ยได้ได้จากโดเมนความถี่ วงจรประกอบด้วยเฉพาะตัวต้านทาน วงจรประกอบด้วยตัวเก็บประจุหรือตัวเหนี่ยวนำ A. Aurasopon Electric Circuits ( )

6 Maximum average power transfer
การส่งผ่านกำลังเฉลี่ยสูงสุดจะเกิดขึ้นเมื่อ กำลังเฉลี่ยสูงสุด A. Aurasopon Electric Circuits ( )

7 เป็นการวัดประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นในวงจรไฟตรงเทียบกับวงจรไฟสลับ
Effective or rms power เป็นการวัดประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นในวงจรไฟตรงเทียบกับวงจรไฟสลับ = ดังนั้นกระแสอาร์เอ็มเอสเท่ากับ A. Aurasopon Electric Circuits ( )

8 จะได้กระแสอาร์เอ็มเอสเท่ากับ
Effective or rms power สมมุติกระแส จะได้กระแสอาร์เอ็มเอสเท่ากับ ในขณะที่แรงดัน จะได้แรงดันอาร์เอ็มเอสเท่ากับ กำลังเฉลี่ยสามารถแสดงได้ในรูปค่าอาร์เอ็มเอส A. Aurasopon Electric Circuits ( )

9 Apparent power and power factor
Apparent power, S คือกำลังไฟฟ้าที่ปรากฎเกิดจากผลคูณของแรงดันอาร์เอ็มเอส กับกระแสอาร์เอ็มเอส สมมุติมีกระแสและแรงดันเกิดขึ้นที่ขั้วของวงจร กำลังเฉลี่ย Apparent power Power factor A. Aurasopon Electric Circuits ( )

10 กำลังเชิงซ้อนคือผลคูณของ กับ
Complex power กำลังเชิงซ้อนคือผลคูณของ กับ กำลังเชิงซ้อน หรือ กำลังเชิงซ้อนอาจแสดงได้เป็น A. Aurasopon Electric Circuits ( )

11 กำลังเชิงซ้อนอาจแสดงได้ในเทอมของโหลดอิมพีแดนซ์ Z
Complex power กำลังเชิงซ้อนอาจแสดงได้ในเทอมของโหลดอิมพีแดนซ์ Z จาก ดังนั้นจะได้กำลังเชิงซ้อน ดังนั้น A. Aurasopon Electric Circuits ( )

12 สามเหลี่ยมกำลังใช้แสดงชนิดของ รีแอตตีฟโหลด สามเหลี่ยมกำลัง
Complex power สามเหลี่ยมกำลังใช้แสดงชนิดของ รีแอตตีฟโหลด สามเหลี่ยมกำลัง สามเหลี่ยมอิมพีแดนซ์ A. Aurasopon Electric Circuits ( )

13 Power factor correction
วิธีการแก้ไของค์ประกอบกำลัง วงจรก่อนการแก้ไข วงจรหลังการแก้ไข เฟสเซอร์แสดงผลกระทบของตัวเก็บประจุที่ต่อขนาน A. Aurasopon Electric Circuits ( )

14 Power factor correction
เริ่มต้นสมมุติเรามีอินดักตีฟโหลดและมีกำลังปรากฎ เราต้องการเพิ่มองค์ประกอบกำลังจาก เป็น A. Aurasopon Electric Circuits ( )

15 Power factor correction
ต่อตัวเก็บประจุขนานเพื่อลดกำลังรีแอคตีฟ จาก หรือ ดังนั้นจะได้ค่าตัวเก็บประจุ กรณีโหลดเป็นคาปาซิตีฟ แก้ไขได้โดยต่อตัวเหนี่ยวนำขนานกับวงจร A. Aurasopon Electric Circuits ( )


ดาวน์โหลด ppt CHAPTER 10 AC Power Analysis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google