งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 CHAPTER 8 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Sinusoids and Phasors.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 CHAPTER 8 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Sinusoids and Phasors."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 CHAPTER 8 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Sinusoids and Phasors

2 2 วัตถุประสงค์ และเนื้อหา A. Aurasopon Electric Circuits ( ) เนื้อหา ไซนูซอยด์ การรวมอิมพีแดนซ์ เฟสเซอร์ อิมพีแดนซ์และแอดมิทแตนซ์ ความสัมพันธ์ระหว่างเฟส เซอร์กับอุปกรณ์

3 3 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Sinusoidal signal คือขนาดของไซนูซอยด์ คือความถี่เชิงมุม (Angular frequency) มี หน่วยเป็นเรเดียนต่อวินาที คือ มุมของไซนูซอยด์ ไซนูซอยด์เป็นฟังก์ชันของมุม ไซนูซอยด์เป็นฟังก์ชันเวลา

4 4 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Sinusoidal signal คือมุมของเฟส ล้าหลัง ด้วยมุม นำหน้า ด้วยมุม

5 5 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Phasor จำนวนเชิงซ้อนที่แสดงขนาดและเฟสของไซนูซอยด์ Rectangular form Polar form คือขนาดและ ขอ ง คือเฟส Exponential form คือขนาดและ ขอ ง คือเฟส

6 6 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Relationship between the rectangular form and polar form.

7 7 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Important operations การบวก (Addition) กำหนดจำนวนเชิงซ้อน การลบ (Subtraction) การคูณ (Multiplication)

8 8 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) การหาร (Division) ส่วนกลับ (Reciprocal) รากกำลังสอง (Square root) เชิงซ้อนสังยุค (Complex conjugate) Important operations

9 9 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) ดังนั้น ส่วนจริง Euler’s identity ส่วนจินตภาพ ไซนูซอยด์ ใช้ออยเลอร์แสดงความสัมพันธ์ หรือ โดยที่

10 10 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Transforming time domain to frequency domain โดเมนเวลาโดเมนเฟสเซอร์หรือโดเมนความถี่

11 11 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Phasor relationships for circuit elements สมมุติมีกระแสไหล เกิดแรงดันตกคร่อม แสดงเป็นเฟสเซอร์ได้

12 12 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) สมมุติมีกระแสไหล เกิดแรงดันตกคร่อม แสดงเป็นเฟสเซอร์ได้ Phasor relationships for circuit elements

13 13 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Phasor relationships for circuit elements สมมุติแรงดันตกคร่อม เกิดกระแสไหลผ่าน แสดงเป็นเฟสเซอร์ได้

14 14 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Impedance and admittance แสดงในรูปอัตราส่วนแรงดันต่อกระแส จากกฎของโอห์มหรืออัตราส่วนด้านบนแสดงได้เป็น ความสัมพันธ์ของแรงดัน - กระแสในอุปกรณ์ทั้งสาม หรือ Z เรียกว่าอิมพีแดนซ์เป็นปริมาณที่ขึ้นอยู่กับความถี่หน่วยเป็นโอห์ม

15 15 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Impedance and admittance อิมพีแดนซ์สามารถถูกเขียนได้ในพิกัดสี่เหลี่ยม โดยที่ คือความต้านทานและ คือรีแอคแตนซ์ หรือแสดงในพิกัดโพลาร์ ความสัมพันธ์ต่อพิกัดทั้งสอง โดยที่

16 16 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Impedance and admittance Y แอดมิทแตนซ์คือส่วนกลับของอิมพีแดนซ์หน่วยวัดคือซีเมนส์ หรืออาจเขียน Y ให้อยู่ในรูปดังนี้ โดยที่ เรียกว่าความนำและ เรียกว่าซัสแซพแตนซ์ ความสัมพันธ์ระหว่าง Z กับ Y

17 17 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) KVL อิมพีแดนซ์รวม Series-connected Impedances

18 18 กระแสรวม ดังนั้น A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Voltage division. และ

19 19 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Parallel-connected Impedances KCL อิมพีแดนซ์และแอทมิทแตนซ์รวม และ

20 20 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Current division. แรงดันตกคร่อมวงจร ดังนั้นกระแสที่ไหลผ่านอิมพีแดนซ์แต่ละตัว อิมพีแดนซ์และแอทมิทแตนซ์รวม


ดาวน์โหลด ppt 1 CHAPTER 8 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Sinusoids and Phasors.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google