งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 CHAPTER 8 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Sinusoids and Phasors.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 CHAPTER 8 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Sinusoids and Phasors."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 CHAPTER 8 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Sinusoids and Phasors

2 2 วัตถุประสงค์ และเนื้อหา A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) เนื้อหา ไซนูซอยด์ การรวมอิมพีแดนซ์ เฟสเซอร์ อิมพีแดนซ์และแอดมิทแตนซ์ ความสัมพันธ์ระหว่างเฟส เซอร์กับอุปกรณ์

3 3 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Sinusoidal signal คือขนาดของไซนูซอยด์ คือความถี่เชิงมุม (Angular frequency) มี หน่วยเป็นเรเดียนต่อวินาที คือ มุมของไซนูซอยด์ ไซนูซอยด์เป็นฟังก์ชันของมุม ไซนูซอยด์เป็นฟังก์ชันเวลา

4 4 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Sinusoidal signal คือมุมของเฟส ล้าหลัง ด้วยมุม นำหน้า ด้วยมุม

5 5 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Phasor จำนวนเชิงซ้อนที่แสดงขนาดและเฟสของไซนูซอยด์ Rectangular form Polar form คือขนาดและ ขอ ง คือเฟส Exponential form คือขนาดและ ขอ ง คือเฟส

6 6 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Relationship between the rectangular form and polar form.

7 7 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Important operations การบวก (Addition) กำหนดจำนวนเชิงซ้อน การลบ (Subtraction) การคูณ (Multiplication)

8 8 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) การหาร (Division) ส่วนกลับ (Reciprocal) รากกำลังสอง (Square root) เชิงซ้อนสังยุค (Complex conjugate) Important operations

9 9 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) ดังนั้น ส่วนจริง Euler’s identity ส่วนจินตภาพ ไซนูซอยด์ ใช้ออยเลอร์แสดงความสัมพันธ์ หรือ โดยที่

10 10 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Transforming time domain to frequency domain โดเมนเวลาโดเมนเฟสเซอร์หรือโดเมนความถี่

11 11 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Phasor relationships for circuit elements สมมุติมีกระแสไหล เกิดแรงดันตกคร่อม แสดงเป็นเฟสเซอร์ได้

12 12 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) สมมุติมีกระแสไหล เกิดแรงดันตกคร่อม แสดงเป็นเฟสเซอร์ได้ Phasor relationships for circuit elements

13 13 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Phasor relationships for circuit elements สมมุติแรงดันตกคร่อม เกิดกระแสไหลผ่าน แสดงเป็นเฟสเซอร์ได้

14 14 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Impedance and admittance แสดงในรูปอัตราส่วนแรงดันต่อกระแส จากกฎของโอห์มหรืออัตราส่วนด้านบนแสดงได้เป็น ความสัมพันธ์ของแรงดัน - กระแสในอุปกรณ์ทั้งสาม หรือ Z เรียกว่าอิมพีแดนซ์เป็นปริมาณที่ขึ้นอยู่กับความถี่หน่วยเป็นโอห์ม

15 15 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Impedance and admittance อิมพีแดนซ์สามารถถูกเขียนได้ในพิกัดสี่เหลี่ยม โดยที่ คือความต้านทานและ คือรีแอคแตนซ์ หรือแสดงในพิกัดโพลาร์ ความสัมพันธ์ต่อพิกัดทั้งสอง โดยที่

16 16 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Impedance and admittance Y แอดมิทแตนซ์คือส่วนกลับของอิมพีแดนซ์หน่วยวัดคือซีเมนส์ หรืออาจเขียน Y ให้อยู่ในรูปดังนี้ โดยที่ เรียกว่าความนำและ เรียกว่าซัสแซพแตนซ์ ความสัมพันธ์ระหว่าง Z กับ Y

17 17 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) KVL อิมพีแดนซ์รวม Series-connected Impedances

18 18 กระแสรวม ดังนั้น A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Voltage division. และ

19 19 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Parallel-connected Impedances KCL อิมพีแดนซ์และแอทมิทแตนซ์รวม และ

20 20 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Current division. แรงดันตกคร่อมวงจร ดังนั้นกระแสที่ไหลผ่านอิมพีแดนซ์แต่ละตัว อิมพีแดนซ์และแอทมิทแตนซ์รวม


ดาวน์โหลด ppt 1 CHAPTER 8 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Sinusoids and Phasors.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google