งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาการพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ทม เกตุวงศา ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาการพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ทม เกตุวงศา ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาการพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ทม เกตุวงศา ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 วัด : พิพิธภัณฑ์ของสังคมไทยในอดีต  แหล่งรวบรวมศิลปะและสรรพวิทยาเพื่อผู้ใฝ่รู้  แหล่งสะสม จัดแสดง และเผยแพร่ความรู้ หลักการพื้นฐานของพิพิธภัณฑ์  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ( วัดโพธิ์ )  วัด 11 แห่ง เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  วัดอีกจำนวนมาก ก่อตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์

3 พิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์ : รัชกาลที่ 4 เก็บรวบรวมสิ่งของที่ทรงรวบรวมไว้ จัดแสดงสิ่งของที่ย้ายมาจากพระที่นั่งราชฤดี และเครื่องราชบรรณาการ พระที่นั่งราชฤดี พระที่นั่งประพาสพิพิธภัณฑ์

4  จัดแสดง ณ “ หอคองคอเดีย ”  “ ตั้งมิวเซียม ” เปิดให้ประชาชนเข้าชมและนำสิ่งของมาจัดแสดง  ปรับปรุงการจัดแสดงตามหลักสากล  ย้ายหอมิวเซียมไปที่พระที่นั่ง 3 องค์ ใน “ วังหน้า ” พิพิธภัณฑ์สำหรับประชาชน : รัชกาลที่ 5

5  ตั้ง “ กรรมการหอสมุดสำหรับพระนคร ” เพื่อสำรวจ ตรวจตรา และรักษาโบราณวัตถุสถาน  พิพิธภัณฑ์ ทำหน้าที่ รวบรวมศิลปะโบราณวัตถุ ที่เป็นมรดกของชาติ  พระราชทานหมู่พระที่นั่งในวังหน้าทั้งหมดเป็น “ พิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร ” พิพิธภัณฑ์เพื่อสร้างประวัติศาสตร์ชาติ : รัชกาลที่ 6

6  บันทึกของ ม. จ. หญิงพูนพิสมัย ดิสกุล “... เสด็จพ่อทรงเล็งเห็นว่าคนไทยกำลัง ต้องการความรู้ในเรื่องของตัวเอง จึงทรงจัดไปในทางช่วยการศึกษา...”  พิพิธภัณฑ์เน้นด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดี พิพิธภัณฑ์เพื่อบำรุงปัญญาและเป็นสง่าแก่พระนคร : รัชกาลที่ 7

7  พ. ร. บ. ว่าด้วยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ พ. ศ.2477 ( ปรับโครงสร้างการบริหารหลายครั้ง แต่ยังเน้นด้านโบราณวัตถุสถาน คือ การเก็บรวบรวม ศิลปโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้น )  เป็นสมาชิกสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (ICOM)  มีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 4 แห่ง คือ พระนคร พระราชวังจันทรเกษม พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และวัดมหาธาตุ พิพิธภัณฑ์ในระยะ ปรับตัว พ. ศ.2477 - 2500

8  สร้างขึ้นในสถานที่ขุดค้นพบศิลปโบราณวัตถุ  เชียงแสน ( พ. ศ.2500), รามคำแหง ( พ. ศ.2503), บ้านเก่า ( พ. ศ.2504), เจ้าสามพระยา ( พ. ศ.2504), อู่ทอง ( พ. ศ.2509), กำแพงเพชร ( พ. ศ.2510), พระปฐมเจดีย์ ( พ. ศ.2515), บ้านเชียง ( พ. ศ. 2518)  ยกฐานะแหล่งสะสมในวัดเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ คือ พระมหาวีรวงศ์ วัดเบญจมบพิตร พระพุทธชินราช วัดพระธาตุลำปางหลวง ชัยนาทมุณี พิพิธภัณฑ์ประจำแหล่ง โบราณสถาน (Site Museum)

9 พิพิธภัณฑ์ส่วนภูมิภาค (Regional Museum)  นโยบายเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค  รวบรวมศิลปโบราณวัตถุจากการขุดค้น ในพื้นที่ใกล้เคียง  ขอนแก่น ( พ. ศ.2515), เชียงใหม่ ( พ. ศ.2516), นครศรีธรรมราช ( พ. ศ.2517), และปราจีณบุรี ( พ. ศ.2517)

10 พิพิธภัณฑ์ส่วนจังหวัด Provincial Museum  นโยบายการกระจายภารกิจให้ทั่วถึง  เน้นด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีเหมือนกับ พิพิธภัณฑ์ส่วนภูมิภาค  หริภุญไชย ( พ. ศ.2517), สงขลา ( พ. ศ.2517), น่าน ( พ. ศ.2517), สวรรควรนายก ( พ. ศ.2521)

11 พิพิธภัณฑ์รูปแบบอื่น ๆ  เรือพระราชพิธี ( พ. ศ.2517)  หอศิลป์ ( พ. ศ.2520)  ศิลป์ พีระศรีอนุสรณ์ ( พ. ศ.2527)  ชาวนาไทย ( พ. ศ.2534)  ช้างต้น ( พ. ศ.2535)

12 พิพิธภัณฑ์ที่สร้างเพิ่มเติม  พระนครคีรี ( พ. ศ.2522) ประจำแหล่งโบราณสถาน  ราชบุรี ( พ. ศ.2531) ส่วนจังหวัด  ถลาง ( พ. ศ.2532) ส่วนจังหวัด  พิมาย ( พ. ศ.2536) ประจำแหล่งโบราณสถาน  ร้อยเอ็ด ( พ. ศ.2536) ประจำเมือง  กำแพงเพชร ( พ. ศ.2539) ประจำเมือง

13 ปัจจุบันมีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั้งหมด 40 แห่ง ทำหน้าที่  รวบรวมวัตถุ โดยเฉพาะศิลปโบราณวัตถุ  ตรวจสอบ จำแนกแยกแยะประเภทและศึกษาวิจัย  การทำบันทึกหลักฐาน  การซ่อมสงวนรักษาวัตถุ  รักษาความปลอดภัย  จัดแสดง  ให้การศึกษา  ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาการพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ทม เกตุวงศา ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google