งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 การขายศิลปะการสื่อสารจูงใจของผู้นำ. KTA Model Sombat Boonyavanich 2 การขายแนวคิด ไอเดียดีๆ ใหม่ๆ และยิ่งใหญ่จนสามารถ เปลี่ยนแปลงโลกได้ ล้วนมาจากบุคคลที่คิดค้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 การขายศิลปะการสื่อสารจูงใจของผู้นำ. KTA Model Sombat Boonyavanich 2 การขายแนวคิด ไอเดียดีๆ ใหม่ๆ และยิ่งใหญ่จนสามารถ เปลี่ยนแปลงโลกได้ ล้วนมาจากบุคคลที่คิดค้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 การขายศิลปะการสื่อสารจูงใจของผู้นำ

2 KTA Model Sombat Boonyavanich 2 การขายแนวคิด ไอเดียดีๆ ใหม่ๆ และยิ่งใหญ่จนสามารถ เปลี่ยนแปลงโลกได้ ล้วนมาจากบุคคลที่คิดค้น อยู่แต่เพียงผู้เดียวทั้งสิ้น ไอเดียดีๆ ใหม่ๆ และยิ่งใหญ่จนสามารถ เปลี่ยนแปลงโลกได้ ล้วนมาจากบุคคลที่คิดค้น อยู่แต่เพียงผู้เดียวทั้งสิ้น พระราชดำรัสล้นเกล้ารัชกาลที่ ๙ ภูมิพล อดุลยเดช พระราชดำรัสล้นเกล้ารัชกาลที่ ๙ ภูมิพล อดุลยเดช เสรีชนเท่านั้นที่จะสร้างผลงานทางสติปัญญา และประดิษฐ์กรรมต่างๆขึ้นมาได้ ซึ่งความ ทันสมัยของมัน จะเอื้อประโยชน์ให้แก่ชีวิตเรา คุ้มกับเวลาที่ใช้ไป เสรีชนเท่านั้นที่จะสร้างผลงานทางสติปัญญา และประดิษฐ์กรรมต่างๆขึ้นมาได้ ซึ่งความ ทันสมัยของมัน จะเอื้อประโยชน์ให้แก่ชีวิตเรา คุ้มกับเวลาที่ใช้ไป อัลเบิร์ด ไอน์สไตล์ อัลเบิร์ด ไอน์สไตล์

3 KTA Model Sombat Boonyavanich 3 จจจจะเปลี่ยนแปลง หรือสิ้นสูญ “สิ่งมีชีวิตที่อยู่รอดได้ท่ามกลาง การเปลี่ยนแปลงนั้น ไม่จำเป็นต้องเป็น สิ่งมีชีวิตที่มีพละกำลังมากที่สุด ไม่ จำเป็นต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุด เพียงแต่ ต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่ ยอมรับ และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุด” ชชชชาร์ลส์ ดาร์วิน การขายแนวคิด

4 KTA Model Sombat Boonyavanich 4 ท่านจะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง หรือถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลง กติกาการแข่งขันใหม่ ผลประโยชน์ไม่ลงตัว วัฒนธรรม และเชื้อชาติ ระบบราชการ ทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ ตลาดการแข่งที่รุนแรง ทรัพยากรจำกัด เป็นทาสสิ่งที่สร้างขึ้น ผู้นำอ่อนแอ พลังงาน เทคโนโลยีใหม่ การเมืองมุ่งอำนาจ

5 KTA Model Sombat Boonyavanich 5 Paradigm Shift องค์ประกอบของการเคลื่อน กระบวนทัศน์ VisionShift Corpor ate Cultur e Shift Mgt. Shift Organi zation Directi on Shift Mgt. Shift Strate gy Financ ial Shift ปรับการจัดสรร ทรัพยากรให้เหมาะกับ กลยุทธ์ ปรับทิศทางการพัฒนา ให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลง ปรับวิสัยทัศน์ ปรับวัฒนธรรมการ ทำงานให้เหมาะกับ กลยุทธ์ ปรับกลยุทธ์ให้ เหมาะกับทิศ ทางการพัฒนา ปรับระเบียบวิธีการ ทำงานเพื่อให้เหมาะ กับกลยุทธ์

6 KTA Model Sombat Boonyavanich 6 อุตสาหกรรมอาหารในตลาดโลกของประเทศต่างๆ สัดส่วนความเปลี่ยนแปลงในส่วนแบ่งตลาดโลกช่วงปี 2538-2543 -2.5% -2.0%-1.5%-1.0%-0.5%0.0%0.5%1.05%1.5% 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 อาเจนตินา (5.7, +0.3%) นิวซีแลนด์ (6.8, +0.1%) = 40 พันล้านเหรียญสหรัฐ ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (RCA) 2543 เดนมาร์ก เนเธอแลนด์ ฝรั่งเศส ไทย ชิลี บราซิล ออสเตรเลีย สเปน สหรัฐ ไอน์แลนด์ เยอรมนี มาเลเซีย สหราชอาณาจักร อิตาลี อินโดนีเซีย นอร์เวย์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เม็กซิโก รัสเซีย จีน แคนาดา เบลเยี่ยม (1.3, +4.3%)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 การขายศิลปะการสื่อสารจูงใจของผู้นำ. KTA Model Sombat Boonyavanich 2 การขายแนวคิด ไอเดียดีๆ ใหม่ๆ และยิ่งใหญ่จนสามารถ เปลี่ยนแปลงโลกได้ ล้วนมาจากบุคคลที่คิดค้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google