งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขายศิลปะการสื่อสารจูงใจของผู้นำ การขาย ศิลปะการสื่อสารจูงใจของผู้นำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขายศิลปะการสื่อสารจูงใจของผู้นำ การขาย ศิลปะการสื่อสารจูงใจของผู้นำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขายศิลปะการสื่อสารจูงใจของผู้นำ การขาย ศิลปะการสื่อสารจูงใจของผู้นำ
KTA Model บทที่ 2 การขาย ศิลปะการสื่อสารจูงใจของผู้นำ

2 การขายแนวคิด ไอเดียดีๆ ใหม่ๆ และยิ่งใหญ่จนสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ ล้วนมาจากบุคคลที่คิดค้นอยู่แต่เพียงผู้เดียวทั้งสิ้น พระราชดำรัสล้นเกล้ารัชกาลที่ ๙ ภูมิพล อดุลยเดช เสรีชนเท่านั้นที่จะสร้างผลงานทางสติปัญญา และประดิษฐ์กรรมต่างๆขึ้นมาได้ ซึ่งความทันสมัยของมัน จะเอื้อประโยชน์ให้แก่ชีวิตเราคุ้มกับเวลาที่ใช้ไป อัลเบิร์ด ไอน์สไตล์ KTA Model Sombat Boonyavanich

3 การขายแนวคิด จะเปลี่ยนแปลง หรือสิ้นสูญ“สิ่งมีชีวิตที่อยู่รอดได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพละกำลังมากที่สุด ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุดเพียงแต่ ต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่ ยอมรับ และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุด” ชาร์ลส์ ดาร์วิน KTA Model Sombat Boonyavanich

4 ท่านจะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง หรือถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลง
กติกาการแข่งขันใหม่ วัฒนธรรม และเชื้อชาติ เราจะปรับตัว ให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ได้อย่างไร? การเมืองมุ่งอำนาจ ผลประโยชน์ไม่ลงตัว เทคโนโลยีใหม่ ระบบราชการ พลังงาน ทรัพยากรจำกัด ผู้นำอ่อนแอ เป็นทาสสิ่งที่สร้างขึ้น ตลาดการแข่งที่รุนแรง ทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ KTA Model Sombat Boonyavanich

5 องค์ประกอบของการเคลื่อนกระบวนทัศน์
การขายศิลปะการสื่อสารจูงใจของผู้นำ KTA Model ปรับการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะกับ กลยุทธ์ ปรับวิสัยทัศน์ Financial Shift Vision Shift Paradigm Shift Corporate Culture Shift Direction Shift ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้เหมาะกับกลยุทธ์ ปรับทิศทางการพัฒนา ให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลง Mgt. Shift Organization Mgt. Shift Strategy ปรับกลยุทธ์ให้เหมาะกับทิศทางการพัฒนา ปรับระเบียบวิธีการทำงานเพื่อให้เหมาะกับกลยุทธ์ KTA Model Sombat Boonyavanich

6 อุตสาหกรรมอาหารในตลาดโลกของประเทศต่างๆ
นิวซีแลนด์ (6.8, +0.1%) อาเจนตินา (5.7, +0.3%) = 40 พันล้านเหรียญสหรัฐ 4.0 เดนมาร์ก ชิลี 3.5 บราซิล 3.0 ออสเตรเลีย เนเธอแลนด์ ไทย 2.5 ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (RCA) 2543 ฝรั่งเศส สเปน ไอน์แลนด์ เบลเยี่ยม (1.3, +4.3%) 2.0 สหรัฐ อิตาลี 1.5 อินโดนีเซีย จีน แคนาดา นอร์เวย์ 1.0 เยอรมนี มาเลเซีย 0.5 ออสเตรเลีย รัสเซีย สหราชอาณาจักร เม็กซิโก ญี่ปุ่น 0.0 -2.5% -2.0% -1.5% -1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.05% 1.5% สัดส่วนความเปลี่ยนแปลงในส่วนแบ่งตลาดโลกช่วงปี KTA Model Sombat Boonyavanich


ดาวน์โหลด ppt การขายศิลปะการสื่อสารจูงใจของผู้นำ การขาย ศิลปะการสื่อสารจูงใจของผู้นำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google